Comparison of curved canal preparations by means of three different root canal curvature measurement techniques

Aim: The aim of this study was to compare the effects of two different rotary systems on the original canal curvature by means of three different root canal curvature measurement techniques. Materials and Method: Mesiobuccal canals of thirty extracted human mandibular first and second molar teeth were equally allocated into two groups: Mtwo or ProTaper. After embedding in clear acrylic resin, preoperative radiographs were taken. Both systems were used according to the manufacturers’ instructions. Pre- and postoperative angular and linear values of mesiobuccal canals were obtained from radiographs using AutoCAD R12. Results: In both groups, the postoperative canal access angle (CAA) and Schneider angle (SA) were significantly decreased (p≤ 0.005). Postoperative AC distance (the distance between canal entrance and the point that the canal begins to move away from the long axis) significantly increased only in the ProTaper group (p=0.005). Conclusion: The lack of a change in the AC distance in the Mtwo group indicated that the original canal curvature was maintained. Postoperative AC distance should also be measured, besides CAA and SA, in order to evaluate changes in the root canal curvature after root canal preparation.

Eğri kanalların şekillendirilmesinin üç farklı kök kanal eğimi ölçüm yöntemi ile karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışmanın amacı iki farklı döner eğe sisteminin, orijinal kök kanal eğimi üzerindeki etkilerinin üç farklı kök kanal eğimi ölçüm tekniği ile karşılaştırılarak incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Otuz adet çekilmiş alt çene birinci ve ikinci büyük azı dişinin meziyobukkal kanalları Mtwo veya ProTaper ile şekillendirilmek üzere eşit olarak iki gruba ayrılmıştır. Dişler şeffaf akrilik rezin içine gömüldükten sonra pre-operatif radyografileri çekilmiştir. Her iki döner eğe sisteminin eğeleri üretici firma talimatları doğrultusunda kullanılmıştır. Meziyobukkal kanalların başlangıç ve işlem sonrası açısal ve doğrusal değerleri AutoCAD R12 programı kullanılarak radyografiler üzerinden hesaplanmıştır. Bulgular: Her iki grupta da genişletme sonrası kanal giriş açıları (CAA) ve Scheider açıları (SA) anlamlı derecede azalmıştır (p≤ 0.005). Genişletme sonrası AC uzunluğu (kanal girişi ile kanalın uzun aksından ayrılmaya başladığı nokta arası mesafe) sadece ProTaper gurubunda belirgin olarak artmıştır (p=0.005). Sonuç: Mtwo grubunda AC uzunluğunda değişiklik olmaması kanalın orjinal eğimini koruduğunu göstermektedir. Kök kanal şekillendirilmesi sonrası kanal eğimlerindeki değişikliklerin ölçülmesinde CAA ve SA açılarının yanısıra işlem sonrası AC uzunluğu da ölçülmelidir.

Kaynakça

1. Weine FS, Kelly RF, Bray KE. Effect of preparation with endodontic handpieces on original canal shape. J Endod 1976; 2: 298-303.

2. Abou-Rass M, Frank AL, Glick DH. The anticurvature filing method to prepare the curved root canal. J Am Dent Assoc 1980; 101: 792-794.

3. Abou-Rass M, Jann JM, Jobe D, Tsutsui F. Preparation of space for posting: effect on thickness of canal walls and incidence of perforation in molars. J Am Dent Assoc 1982; 104: 834-837.

4. Schilder H. Cleaning and shaping the root canal. Dent Clin North Am 1974;18: 269-296.

5. Eldeeb ME, Boraas JC. The effect of different files on the preparation shape of severely curved canals. Int Endod J 1985;18: 1-7.

6. Sadeghi S, Poryousef V. A novel approach in assessment of root canal curvature. Iranian Endod J 2009; 4: 131.

7. Chaniotis A. Tactile controlled activation technique with controlled memory files. Endod Prac 2016; 9: 31-36.

8. Günday M, Sazak H, Garip Y. A comparative study of three different root canal curvature measurement techniques and measuring the canal access angle in curved canals. J Endod 2005; 31: 796-798.

9. Habib AA, Taha MI, Farah EM. Methodologies used in quality assessment of root canal preparation techniques: review of the literature. J Taibah Uni Med Sci 2015;10: 123- 131.

10. Schneider SW. A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971; 32: 271-275.

11. Thompson S, Dummer P. Shaping ability of HERO 642 rotary nickel–titanium instruments in simulated root canals: Part 2. Int Endod J 2000; 33: 255-261.

12. Jardine S, Gulabivala K. An in vitro comparison of canal preparation using two automated rotary nickel–titanium instrumentation techniques. Int Endod J 2000; 33: 381-391.

13. Park H. A comparison of Greater Taper files, ProFiles, and stainless steel files to shape curved root canals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 91: 715-718.

14. Versümer J, Hülsmann M, Schäfers F. A comparative study of root canal preparation using ProFile. 04 and Lightspeed rotary Ni–Ti instruments. Int Endod J 2002; 35: 37-46.

15. Hülsmann M, Gressmann G, Schäfers F. A comparative study of root canal preparation using FlexMaster and HERO 642 rotary Ni–Ti instruments. Int Endod J 2003; 36: 358-366.

16. Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J Endod 2004; 30: 559-567.

17. Schäfer E, Erler M, Dammaschke T. Comparative study on the shaping ability and cleaning efficiency of rotary Mtwo instruments. Part 1. Shaping ability in simulated curved canals. Int Endod J 2006; 39: 196-202.

18. Sonntag D, Ott M, Kook K, Stachniss V. Root canal preparation with the NiTi systems K3, Mtwo and ProTaper. Aust Endod J 2007; 33: 73-81.

19. Kuzekanani M, Walsh LJ, Yousefi MA. Cleaning and shaping curved root canals: Mtwo® vs ProTaper® instruments, a lab comparison. Indian J Dent Res 2009;20:268.

20. Vahid A, Roohi N, Zayeri F. A comparative study of four rotary NiTi instruments in preserving canal curvature, preparation time and change of working length. Aust Endod J. 2009; 35: 93-97.

21. ElAyouti A, Dima E, Judenhofer MS, Löst C, Pichler BJ. Increased apical enlargement contributes to excessive dentin removal in curved root canals: a stepwise microcomputed tomography study. J Endod 2011; 37: 1580- 1584.

Kaynak Göster

448 306

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Karma dişlenme döneminde sabit dil paravanı uygulanan ön açık kapanış vakalarında yumuşak doku değişikliklerinin 3-boyutlu değerlendirilmesi

TANER ÖZTÜRK, Nisa Gül AMUK

Diş hekimlerinin enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki duyarlılık ve uygulamaları

İSMAİL GÜMÜŞSOY, Fikriye KARTAL, DOĞUKAN YILMAZ, Hande TOPTAN, SELMA ALTINDİŞ, ŞUAYİP BURAK DUMAN

Drugs used in the treatment of oral mucosal diseases

Gökay KARAPINAR, Meral ÜNÜR

Çocuk diş hekimliğinde restoratif materyaller ve cam karbomerin yeri

Zeliha ERCAN BEKMEZOĞLU, Özge ERKEN GÜNGÖR, HÜSEYİN KARAYILMAZ

Cemento-ossifying Fibroma of the mandible: A case report with 2 - year follow-up

Tayfun CIVAK, FAYSAL UĞURLU

Evaluation of maxillofacial fracture cases: A retrospective study

HATİCE HOŞGÖR, FATİH MEHMET COŞKUNSES, BAHADIR KAN

Pedodonti kliniği hastalarının ağız boşluğunda Staphylococcus aureus ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) varlığı

YELİZ GÜVEN, EMİNE NURSEN TOPCUOĞLU, NİLÜFER ÜSTÜN, Dicle AKSAKAL, Mehmet Ziya DOYMAZ, OYA AKTÖREN, HATİCE GÜVEN KÜLEKÇİ

Evaluation of alveolar pneumatization in maxillary sinus and related factors by panoramic and CBCT imaging methods

Fatmanur KETENCİ, DEFNE YALÇIN YELER, Melike KORALTAN, YENER ÜNAL

Küçük yaş grubundaki çocuklarda dental rahatsızlık anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma

Güler Burcu SENİRKENTLİ, Resmiye Ebru TİRALİ

Anterior Open Bite Treatment with Zygomatic Anchorage in Adult Patient: A case report

Defne ÇALDEMİR YANIK, Pınar ÜNLÜ KUTAY, SÖNMEZ FIRATLI