Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sibirya Araştırmaları Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Yazılar, derginin internet sitesinde yazar girişi yapılarak elektronik ortamda dergiye gönderilir. Eğer hakemler tarafından düzeltme istenmişse, yazar düzeltmelerin yapıldığı yeni biçimi aynı adrese en geç bir ay içinde gönderir.  Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir.