Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Metinleri

Dergi hakkında bilgi.

Eserler, Word 98 ( veya daha üst versiyonu) programla A4 boyutundaki kağıda 11 punto, Arial tipi harflerle ve 1,5 aralıklı yazılır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Her sayfada satır numarası sağ alt köşede verilmelidir. Her paragraf ve başlıktan sonra 10 nk. Boşluk olmalıdır. Dipnotlar Times New Roman yazıtipinde 10 punto ve italik olmalıdır. Türkçe olarak kaleme alınan makaleler Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır. Baskı tekniği nedeniyle makale en az 20 Sayfa olmalıdır.

 Makale Kapak Sayfası, Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Kısa Özgeçmiş ve Kaynaklardan oluşur.

 Kapak Sayfası: Türkçe Başlık, Yazar ad(lar)ı, adres(ler)i, telefon numara(lar)ı, e-posta adres(ler)inden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.

Başlık: Kısa ve açıklayıcı olmalı, büyük harfle ve ortalanarak yazılmalı ve on beş kelimeyi geçmemelidir. 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 200 kelimeyi geçmemelidir. Özetin altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak 4-6 anahtar kelime, sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Özgeçmiş: Makalenin en sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir. Mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir. Kaynaklar Times New roman yazıtipi ile 10 punto olarak yazılmalıdır.

Kaynakların veriliş şekilleri aşağıdaki gibidir:

Makale: Yazarın soyadı, adı, makalenin başlığı, derginin adı, basıldığı yıl, cilt numarası ve sayfa numarası yazılır.

 Ata Namık, Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç İşsizlik,  TİSK Akademi, Özel Sayı 1/2007, s.109-119.

Bauer Ulrich, Erster Schritt zur Umsetzung des Hartz-Konzepts, Bundesarbeitsblatt, 1/2003, s.4-9.

Kitap: Yazarın soyadı, adı, kitabın adı (varsa derleyen veya çeviren ya da editör), cilt numarası, baskı numarası, basım evi, basıldığı şehir, basıldığı yıl.

Başterzi Süleyman,  İşsizlik Sigortası, Ankara, 1996.

Kitapta Bölüm: Yazarın soyadı, adı, bölüm adı, yayınlandığı kitabın adı, (Kitabın editörleri), yayınlanan şirket veya kurum, yayınlandığı yer, sayfa numaraları, basıldığı yıl.

            Kongre, Sempozyum:  Yazar(lar)ın soyadı, adı, makale başlığı, kongre adı, kitapçık adı, varsa cilt numarası, kongrenin yapıldığı yer, kongre tarihi ve sayfa numarası, basıldığı yer, yıl veya bildiri kitabının basıldığı yıl.

Tezler: Yazarın soyadı, adı, Tezin Adı, Tezin Niteliği (YL veya Dr), Tezin Yapıldığı Kurum, Sayfa Sayısı, yıl.

         Internet: Eğer bir bilgi herhangi bir internet sayfasından alınmış ise (internetten alınan ve dergilerde yayınlanan makaleler hariç), kaynaklar bölümüne internet sitesinin ismi, tam olarak yazılmalıdır.

               Kaynaklara metin içinde veriliş şekli aşağıdaki örneklerde olduğu gibi belirtilmelidir.

Şekil ve Tablolar:  Tablo dışında kalan fotoğraf, resim çizim ve grafikler “Şekil” olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Her tablo ve şekle metin içinde atıf yapılmalı ve metin içinde atıf yapıldıktan hemen sonra verilmelidir. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Tablo 1., Şekil.1), Tablo ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve tablolar yazım alanı içinde olmalıdır. Türkçe sunulan makalelerdeki Tablo, Şekil ve Resim başlıklarının İngilizceleri de Türkçe başlıklar altında verilmelidir. Tablo ve şekillerin altında yeralacak “kaynak” kısmı Times New Roman ve 10 punto olmalıdır.

Birimler ve Kısaltmalar: Tüm makalelerde SI (Systeme International Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Kısaltma ve semboller metin içerisinde ilk kez kullanıldığında açıklanmalıdır. Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır.

 Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir.