Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN
Editör
Prof. Dr. Muammer ŞİMŞEK
Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KISAKÜREK
Yrd. Doç. Dr. Olgun KİTAPCI
Sekreterya
Arş. Gör. Serkan TAŞTAN
Arş. Gör. Fatih ERTUGAY
Arş. Gör. Merve TUNCAY
Arş. Gör. Mustafa ŞEN
Arş. Gör. Yunus Emre BİROL
Arş. Gör. Seval ELDEN
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Muammer ŞİMŞEK
Prof. Dr. Halis ÇETİN
Prof. Dr. Nazım ÖZTÜRK
Prof. Dr. Nagehan Talat ARSLAN
Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ
Doç. Dr. Ziya Gökalp GÖKTOLGA
Doç. Dr. Güven DELİCE
Doç. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI