Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul sanayisinin kocaeli iline mekânsal etkileri

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
907
DOI :
Özet Türkçe :

Son 20 yıldır dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüme koşut olarak sanayileşme ve mekân konusunda yeni görüşler ileri sürülmekte ve tartışmalar yaşanmaktadır. Sanayinin yer seçimindeki farklılaşmalar, mekâna bağlı değişimlerin açıklanmasında önemli bir unsurdur. Dilovası, İstanbul Metropoliten alanda sıkışan sanayinin kent çeperine doğru saçaklanması ile ortaya çıkmıştır. Tamamen göçlerle oluşmuş olan Dilovası’nda sanayi işletmeleri ile konutların iç içe geçmiş olması düzensiz bir kentleşmeye neden olmuştur. Bu araştırma, değişen üretim dinamikleri çerçevesinde işletmelerin yeniden örgütlenmeleri ile ortaya çıkan sosyo-mekânsal dönüşümü incelemeyi amaçlamaktadır. Sanayi işletmelerinin yayılmasının düzenli hale getirilmesi için ilan edilen Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin yapılanma şekli, ilçede mekânsal ayrışmayı da beraberin de getirmiştir. Bu ayrışma Dilovası’nın iki mahallesinin organize sanayi bölgesinin içinde kalmasına neden olmuştur.

Özet İngilizce :

For the last 20 years, parallel to the fast alteration and transformation in the world, new ideas and arguments about industrialization and settlement issues are being raised. Differences in the location of the industry are an important factor for the explanation of the changes depending on space. Dilovası, emerged out by valance out of the industry, getting squeezed in the Istanbul Metropolitan area. In Dilovası which have totally been formed by emigration, because of the industrial facilities and the residences are being settled very closely caused an irregular urbanization settlement. This study, aims to observe the socio-spatial transformation which emerged through the business enterprises getting re-organized in the frame of the changing production dynamics. The structuring configuration of the Dilovası Organized Zone declared for the orderly deployment of the industrial facilities, have brought by itself the locality dissociation. This dissociation caused two districts of Dilovası remain in the Organized Industrial Zones.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :