Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretim programında ilişkilendirmeler

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
933
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde son yıllarda sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili önemli gelişmeler meydana gelmektedir. Özellikle 2005 yılında uygulamaya konulan sosyal bilgiler öğretim programı birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri de ilişkilendirmelerdir. Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretim programında ilişkilendirmelerin yerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme kullanılmıştır. Araştırmada doküman olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4-5-6 ve 7. Sınıflar Öğretim Programları kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretim programında ders içi, diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirme olmak üzere üç farklı türde toplam 141 defa ilişkilendirme yapıldığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In recent years, some important developments regarding social studies education have taken place in Turkey. In particular, the social studies curriculum which took effect in 2005 has brought a lot of innovations. One of these innovations is called affiliations. The aim of this study is to determine the place of affiliations in the social studies curriculum. In this study a qualitative research technique, namely, document analysis was employed to collect data. In the study, Primary School Social Studies Curricula (4th-7th Grades) were used as documents. Collected data were analyzed through content analysis. The results of the study showed that there are three types of affiliations and in total 141 affiliations were done in the curricula.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :