Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler

Bu çalışmada, ülkemiz biber seralarında külleme hastalığına karşı biyolojik mücadelede kullanılan Bacillus subtilis Y1336 ırkını içeren Biobac wp fungusiti, kimyasal mücadelede kullanılan Floupyram 200 g/l + Tebuconazole 200 g/l etken madde içeren Luna Experience SC 400 fungusitlerinin biber poleninin biyolojisi ve morfolojisi üzerine olası etkileri incelenmiş, özellikle kimyasal mücadelede üreticiler doz artımına gittiklerinde bu durumun biber poleni üzerinde yansımalarının ne olacağı amaçlanmıştır.Fungusitlerin yüksek dozlarda kullanılması durumunda polenler üzerinde etkilerini ilerde meyve verimi ile kalitesini belirleyebileceği düşünülmüştür. Antalya ili Kumluca ilçesinde serada yetiştirilen biber bitkilerinde fungusit uygulamaları Luna Experience SC 400 fungusiti için “Çiftçi Koşulu” olarak dikkate alınmış, uygulamalar çiftçi koşulu (30 ml / 100 lt su) ve çiftçi koşulunun iki katı (60 ml / 100 lt su) yapılmıştır. Külleme hastalığına karşı biyolojik mücadele yapılan Biobac wp için çiftçi koşulu (125 gr / 100 L su) dozlarında yapılmıştır. Çalışmada doz miktarı arttıkça polen canlılık yüzdesi, polen çimlenme yüzdesi ve çiçek tozu üretim miktarlarında azalma gözlenmekte, kimyasal uygulamaların yüksek dozunda etki daha da belirginleşmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Biber, Biyolojik, Kimyasal, polen, SEM

___

Acar, T., 2000. Vicia faba L.’nın Meristematik Hücreleri Üzerine Çeşitli Kimyasalların Etkileri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, s. 247.

Çalı, İ., 2005. "Cyprodinil Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Poleninin Morfolojisi ve Fertilitesi Üzerine Etkileri." Fen Bilimleri Dergisi 26.1.

Delen, N., T. Özbek., 1994. Pestisitlerin çevre kirliliğindeki rolleri. Fen Fakültesş Dergisi 16:67-75.

Marcucci, M.C, N. Filiti, 1984. Gartenbauwiss ecschaft, , (49): 28-32.

Öztürk, İ., 2004. Bazı Fungisit Uygulamalarının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) Bitkisinde Oluşturabileceği Morfolojik, Anatomik, Fizyolojik Değişikliklerin Belirlenmesi ve Verim Üzerine Etkileri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Doktora Tezi, s. 257

Öztürk, İ. ve Tosun, N., 2004. Famoxadone ve Cymoxanil etkili maddeli bir fungisitin domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisi üzerine fizyolojik etkisi Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Derg. 41: 77-8

Öztürk, İ., 2008. "Trıval Forte Cansa (fungisit) Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Bitkisinde Polen Yapısı Üzerine Etkisi." Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi 3.1

Pavlik, M. O.M. Jandurova, 2000. Environ. Exp. Bot., (44):49-58.

Tort N, Öztürk İ, Güvensen A, 2005. Effects of some fungicides on pollen morphology and anatomy of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Pakistan Journal of Botany, 37(1), 23-30

Y. He, H.Y. Wetzstein, B.A. Palevitz, Sex. Plant Reprod., 1995, 8: 210-216.

Yıldız, A., 1995. Bazı Yerli ve Yabancı Kaysı Çeşitlerinde Melezleme Islahı Üzerinde Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Adana

Yıldız, Ay., Yıldız, Ah., Doran, İ., Eti, S., Ayanoğlu, H., Aydın, A., Keleş, D., 2000. Precoce de Tyrinthe Kayısı Çeşidinde En Uygun N, P, K Gübre Dozlarının Belirlenmesi ve Bunların Döllenme Biyolojisi Üzerine Etkileri. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüsü

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd459400, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {52 - 59}, title = {Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler}, key = {cite}, author = {Aşkın, Mehmet Atilla and İlhan, Gülçe and Aktaş, Hakan} }
APA Aşkın, M. A. , İlhan, G. & Aktaş, H. (2018). Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler . Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 52-59 .
MLA Aşkın, M. A. , İlhan, G. , Aktaş, H. "Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler" . Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 52-59 <
Chicago Aşkın, M. A. , İlhan, G. , Aktaş, H. "Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 52-59
RIS TY - JOUR T1 - Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler AU - Mehmet Atilla Aşkın , Gülçe İlhan , Hakan Aktaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 59 VL - 13 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler %A Mehmet Atilla Aşkın , Gülçe İlhan , Hakan Aktaş %T Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Aşkın, Mehmet Atilla , İlhan, Gülçe , Aktaş, Hakan . "Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 1 (Ekim 2018): 52-59 .
AMA Aşkın M. A. , İlhan G. , Aktaş H. Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler. ZFD. 2018; 13(1): 52-59.
Vancouver Aşkın M. A. , İlhan G. , Aktaş H. Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 13(1): 52-59.
IEEE M. A. Aşkın , G. İlhan ve H. Aktaş , "Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 52-59, Eki. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.7b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tarım Alanlarında Toprak ve Hava Sıcaklığının Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi

Davut AKBOLAT, Kamil EKİNCİ, Yunus Emre BOZKURT, Barbaros Salih KUMBUL

Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri

İhsan Fawzi HASHIM, M. Atilla AŞKIN, Adnan N. YILDIRIM

Arpada Hücresel Apoptoz Hassasiyet (CAS) Geninin Susturularak Külleme Hastalığına Karşı Dirençte Etkisinin Belirlenmesi

Figen ERSOY

Milbemectin İle Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) Popülasyonunda Direnç, Direnç Kalıtımı Ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi

Recep AY, Mehmet Ali İNANICI

Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi

Yusuf YİĞİT, Belgin ÇAKMAK

Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi

Cevdet SAĞLAM, Sinan GERÇEK, Necati ÇETİN, Levent KARACA

Topoğrafyadaki Farklılıkların Andik Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Fadime ÖZOĞUL, Levent BAŞAYİĞİT

Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması

Osman TİRYAKİ, Özlem AKAR

Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Gençlerin Alkolsüz İçecek Tüketim Tercihlerinin Belirlemesi

Gökhan ÇINAR, Berkay KESKİN

Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler

Mehmet Atilla AŞKIN, Gülçe İLHAN, Hakan AKTAŞ