Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri

Bu çalışma, sert tohum kabuğuna sahip menengiç (Pistacia terebinthus L.) tohumlarında çimlenme ve çıkışı iyileştirmede, soğuk katlama (30 ve 60 gün), H2SO4 (sülfirik asit) ile aşındırma (30 ve 60 dakika) , sıcak suda bekletme (80oC, 15 ve 30 dakika), sıcak su + soğuk katlama (4 uygulama) ve H2SO4 + soğuk katlama (4 uygulama) uygulamalarının etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Menengiç tohumları Kahramanmaraş ilinden toplanmış, 48 saat su içinde bekletildikten sonra meyve kabukları soyulmuştur. Çalışmada kontrol olarak hiç bir uygulama görmemiş menengiç tohumları kullanılmıştır. Menengiç tohumlarında nem tayini, tetrazolium testi, çimlenme ve çıkış testleri gerçekleştirilmiştir. Menengiç tohumları tetrazolium testinde %93.00 canlılığa sahip olarak belirlenmiştir. Dormansi kırıcı uygulamaların çimlenme ve çıkış oranı ile ortalama çimlenme ve çıkış zamanı üzerine etkileri istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek çimlenme (%39.50) ve çıkış oranı (%39.50) 60 gün soğuk katlama uygulamasından elde edilmiş, kontrol tohumlarında çimlenme ve çıkış %0.00 olarak belirlenmiştir. H2SO4 + soğuk katlama uygulamaları ortalama çimlenme ve çıkış zamanını diğer uygulamalara göre oldukça azaltmıştır. Kontrol, sıcak su ve sıcak su + soğuk katlama uygulamalarından çimlenme ve çıkış elde edilemediği için ortalama çimlenme ve çıkış zamanları hesaplanamamıştır.

___

Ak, B.E., 1988. Bazı Pistacia Türleri Tohumlarının Çimlenmeleri Üzerinde Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 110 s. Adana.

Ak, B.E., 2014. Antepfıstığı Üretiminden Tüketimine Kadar Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli, 10 Ekim 2013, Harran Üniversitesi / Şanlıurfa, s. 8-29.

AOSA, 2000. Tetrazolium Testing Handbook. Association of Official Seed Analysts. Contribuiton No.29.

Atwater, B.R., 1980. Germination, Dormancy and Morphology of the Seeds of Herbaceous Ornamental Plants. Seed Science and Technology, 8, 523-573.

Ayfer, M., Serr, E.S., 1961. Effects of Gibberellin and Other Factors and Seed Germination and Early Growth in Pistacia Species. Proceeding of American Society for Horticultural Science, 77, 308-415.

Baninasab, B., Rahemi, M., 2001. Seed Dormancy in Pistacia mutica F. & M. Iran Agricultural Research, 20(2), 181-188.

Baytop, T., 1984. Türkiye‘ de Bitkiler İle Tedavi. İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3255, Eczacılık Fakültesi Yay., No: 40, İstanbul.

Caloggero, S., Parera, C. A., 2000. Improved Germination and Emergence of Pistacia mutica by Presowing Chemical Scarification. Seed Science and Technology, 28 (2), 253-260.

Chaabouni, A. C., Gouta, H., Batlle, I., Hormaza, I., Espiau, M. T., 2002. Effects of Chemical Scarification and Gibberellic Acid on in Vitro Germination of Pistacia atlantica Seeds. Acta Horticulturae, 591, 73-76.

Crane, J. C., Forde, H. I., 1974, Improved Pistacia Seed Germination. California Agriculture, 28 (9), 8-9.

Ellis, R. H., Hong,T. D., Roberts, E. H., 1985. Handbook of Seed Technology for Genebanks. Vols. I and II. IBPGR Rome.

FAO, 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Pistachios Production Quantity. Erişim Tarihi:10.07.2017. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.

Hartmann, H.T., D.E. Keşler, F.T. Davies, 1990. Plant Propagation, Principles and Practices. RegenlsPrenlice Hail, Englewood Cliffs, New Jersey, pp 647.

ISTA 2009. International Rules for Seed Testing. The International Seed Testing Association (ISTA), Zurichstr 50, CH-8303, Bassersdorf, Switzerland.

Kaska, N., Ak,B.E., Nikpeyma, Y., 1992. Antepfıstığı Yetiştiriciliğinde Saçak Köklü Çöğür ve Fidan Yetiştirme ÜzerindeBir Araştırma. Turkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 89-92, İzmir.

Köse, H. 2001. Doğal Bitki Örtüsünde Bulunan Bazı Odunsu Süs Bitkilerinin Tohum Çimlendirme Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar IV. Pistacia lentiscus L. (Sakız Ağacı). Anadolu, Journal of AARI, 11 (1), 1-13.

Kuru, C., Aksu, Ö., Kaşka, N., Küden, A. B., Ferguson, L., Michailides, T., 1995. Effect of Gibberellin and Other Treatments on Seed Germination of PistaciaSpecies. Acta Horticulturae, 419, 125-127.

Negahdarsaber, M. R., Fattahi, M., Nasirzadeh, A. R., 2007. Physical Characteristics and the Best Method of Germination in Pistacia atlantica. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(1), 11-18.

Nikpeyma, Y., Kaşka, N., Kaşka, N., Küden, A.B., Ferguson, L., Michailides, T., 1995. Effects of Radicule Tip Pinching and Gibberellic Acid on the Growth of Container Grown Pistacia Seedlings Under Glasshouse Conditions. Acta Horticulturae, 419, 243-248.

Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E., İsfendiyaroğlu, M., 2005. Ilıman İklim Meyve Türleri, Sert Kabuklu Meyveler Cilt-III. Ege Üniversitesi Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayın No:566, İzmir.

Pair, J. C., Khatamian, H., 1982. Propagation and Growing of the Chinese Pistache. Procedings of International Plant Propagation Society,. 32,497–502.

Pedersen, L.H., Jorgensen, P.E., Pulsen, I., 1993. Effects of Seed Vigor and Dormancy on Field Emergence, Development and Grain Yield of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) and Winter Barley (Hordeum vulgare L.). Seed Science and Technology, 21, 159-178.

Pırlak, L., 1997. Bazı Uygulamaların Kızılcık (Cornus mas L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 212-221.

Rahemi, M., Baninasab, B., 2000. Effect of Gibberellic Acid on Seedling Growth in Two Wild Species of Pistachio. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 75 (3), 336-339.

Salvador, R., Lloret, F., 1995. Germination of Several Mediterranean Shrubs Under Laboratory Conditions: Effect of temperature. Biological Abstract, Vol. 101: 2.

Tanrıverdi, F., 1975. Ağaç Tohumlarında Dormansiye Sebep Olan Faktörler ve Dormansiyi Önleme Metodları. Atatürk Üniversitesi.Ziraat Fakültesi. Dergisi, 6(1), 93-107.

Tilkat, E., 2006. Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L. cv. "Atlı") Ağaçlarının Mikro çoğaltılması. Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s.142.

Zohary, M., 1952. A Monografphical Study of the Genus Pistacia. Palestanian Journal of Botany (Jerusalem), 5, 187- 228.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd459392, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {27 - 39}, title = {Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Hashım, İhsan Fawzi and Aşkın, M. Atilla and Yıldırım, Adnan N.} }
APA Hashım, İ. F. , Aşkın, M. A. & Yıldırım, A. N. (2018). Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri . Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 27-39 .
MLA Hashım, İ. F. , Aşkın, M. A. , Yıldırım, A. N. "Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri" . Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 27-39 <
Chicago Hashım, İ. F. , Aşkın, M. A. , Yıldırım, A. N. "Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 27-39
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri AU - İhsan Fawzi Hashım , M. Atilla Aşkın , Adnan N. Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 39 VL - 13 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri %A İhsan Fawzi Hashım , M. Atilla Aşkın , Adnan N. Yıldırım %T Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Hashım, İhsan Fawzi , Aşkın, M. Atilla , Yıldırım, Adnan N. . "Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 1 (Ekim 2018): 27-39 .
AMA Hashım İ. F. , Aşkın M. A. , Yıldırım A. N. Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri. ZFD. 2018; 13(1): 27-39.
Vancouver Hashım İ. F. , Aşkın M. A. , Yıldırım A. N. Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 13(1): 27-39.
IEEE İ. F. Hashım , M. A. Aşkın ve A. N. Yıldırım , "Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 27-39, Eki. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

18b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Milbemectin İle Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) Popülasyonunda Direnç, Direnç Kalıtımı Ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi

Recep AY, Mehmet Ali İNANICI

Bazı Sertifikalı Armut (Pyrus communis L.) Genotiplerinin Morfolojik ve RAPD Yöntemleriyle Tanımlanması

Kemal GENCER, Mehmet Atilla AŞKIN, Yaşar KARAKURT

Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler

Mehmet Atilla AŞKIN, Gülçe İLHAN, Hakan AKTAŞ

Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Gençlerin Alkolsüz İçecek Tüketim Tercihlerinin Belirlemesi

Gökhan ÇINAR, Berkay KESKİN

Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi

Cevdet SAĞLAM, Sinan GERÇEK, Necati ÇETİN, Levent KARACA

Tarım Alanlarında Toprak ve Hava Sıcaklığının Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi

Davut AKBOLAT, Kamil EKİNCİ, Yunus Emre BOZKURT, Barbaros Salih KUMBUL

Ekmeklik Buğdayda Ahır ve Yeşil (Karabuğday, Fiğ) Gübre Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi

Sultan AKKAYA, Burhan KARA

Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri

İhsan Fawzi HASHIM, M. Atilla AŞKIN, Adnan N. YILDIRIM

Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması

Osman TİRYAKİ, Özlem AKAR

Arpada Hücresel Apoptoz Hassasiyet (CAS) Geninin Susturularak Külleme Hastalığına Karşı Dirençte Etkisinin Belirlenmesi

Figen ERSOY