Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi

Ülkemizde altı adet sınıraşan su havzası bulunmaktadır. Bu çalışma, sınıraşan havzalardan biri olan Fırat havzasındaki sulama şebekelerinde 2016 yılına ilişkin tarımda su kullanımını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Bu çalışmada performans göstergesi olarak, Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI) tarafından geliştirilen birim alan ve suya karşılık elde edilen gelire ilişkin dört karşılaştırmalı performans göstergesi ile diğer su kullanım etkinliği göstergeleri birlikte kullanılmıştır. Bu göstergeler; proje alanı brüt üretim değeri (PABÜD), fiilen sulanan alan brüt üretim değeri (FSABÜD), saptırılan suya karşılık brüt üretim değeri (SSKBÜD), sulama suyu ihtiyacına karşılık brüt üretim değeri (SSİBÜD), su temini oranı (STO) ve sulama oranı (SO)’dır. Araştırma alanında, su temin oranı 0.21-22.91, sulama oranı %4-176, proje alanı brüt üretim değeri 402,72-4247,83 TLha-1, fiili sulanan alan brüt üretim değeri 523,16-20162,80 TLha-1, saptırılan sulama suyuna karşılık brüt üretim değeri 0,05-1,59 TL/m-3 sulama suyu ihtiyacına karşılık brüt üretim değeri 0,05-0,51 TLm-3olarak belirlenmiştir.

___

Akkuzu, E. ve Mengü, G.P. 2012. Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı:49- (2): 149-158 Aküzüm, A., Çakmak, B. ve Gökalp, Z. 2010. Türkiye’de Su Kaynakları Yönetimi ve Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 67-74.

Anonim 2015. Devlet su işleri genel müdürlüğü 2015 yılı faaliyet raporu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. 359s. Ankara.

Çakmak, B. ve Tekiner, M. 2010. Çanakkale Kepez Kooperatifinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. 1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 27-29 Mayıs 2010. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Cilt:1, s.279-290, K.Maraş.

Çakmak, B. , Gökalp, Z. 2013. Kuraklık ve Tarımsal Su Yönetimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi Fen Sayı: 4, Yıl: 2013, s.1-11.

Çakmak, B., Gökalp, Z., Demir, N. 2014. Sınıraşan Nehir Havzalarda Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi. Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi/Journal of Tekirdag Agricultural Faculty T.Z.F Dergisi Yıl 2014 11(2): 119-129Tekirdağ.

Kırnak, H. ve Karaca, L. 2017. Sarıoğlan Sulama Birliği Sahasında Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD) Cilt: 6, Sayı: Özel Sayı (BSM-2017) : 35-41

Molden, D. J., Sakthivaldivel, R., Perry, C.J., De Fraiture, C., Kloezen, W.H., 1998. Indicators for comparing performance of irrigated agricultural systems. International Water Management Institute (IWMI) Research Report No.20. Colombo, Sri Lanka.

Sönmezyıldız, E. ve Çakmak, B. 2013. Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:26, sayı:1, s.33-40, Antalya.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd404263, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {103 - 108}, title = {Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yiğit, Yusuf and Çakmak, Belgin} }
APA Yiğit, Y. & Çakmak, B. (2018). Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 103-108 .
MLA Yiğit, Y. , Çakmak, B. "Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 103-108 <
Chicago Yiğit, Y. , Çakmak, B. "Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 103-108
RIS TY - JOUR T1 - Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi AU - Yusuf Yiğit , Belgin Çakmak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 108 VL - 13 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi %A Yusuf Yiğit , Belgin Çakmak %T Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Yiğit, Yusuf , Çakmak, Belgin . "Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 1 (Ekim 2018): 103-108 .
AMA Yiğit Y. , Çakmak B. Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi. ZFD. 2018; 13(1): 103-108.
Vancouver Yiğit Y. , Çakmak B. Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 13(1): 103-108.
IEEE Y. Yiğit ve B. Çakmak , "Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 103-108, Eki. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.8b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması

Osman TİRYAKİ, Özlem AKAR

Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri

İhsan Fawzi HASHIM, M. Atilla AŞKIN, Adnan N. YILDIRIM

Arpada Hücresel Apoptoz Hassasiyet (CAS) Geninin Susturularak Külleme Hastalığına Karşı Dirençte Etkisinin Belirlenmesi

Figen ERSOY

Topoğrafyadaki Farklılıkların Andik Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Fadime ÖZOĞUL, Levent BAŞAYİĞİT

Bazı Sertifikalı Armut (Pyrus communis L.) Genotiplerinin Morfolojik ve RAPD Yöntemleriyle Tanımlanması

Kemal GENCER, Mehmet Atilla AŞKIN, Yaşar KARAKURT

Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Gençlerin Alkolsüz İçecek Tüketim Tercihlerinin Belirlemesi

Gökhan ÇINAR, Berkay KESKİN

Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi

Cevdet SAĞLAM, Sinan GERÇEK, Necati ÇETİN, Levent KARACA

Milbemectin İle Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) Popülasyonunda Direnç, Direnç Kalıtımı Ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi

Recep AY, Mehmet Ali İNANICI

Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi

Yusuf YİĞİT, Belgin ÇAKMAK

Tarım Alanlarında Toprak ve Hava Sıcaklığının Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi

Davut AKBOLAT, Kamil EKİNCİ, Yunus Emre BOZKURT, Barbaros Salih KUMBUL