Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi

Bu çalışmada, Kayseri yöresinde bulunan sulama birlikleri için arazi büyüklüğüne göre optimum traktör gücü ve makina boyutunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda sulama birliklerinde üretimi yapılan bitkilere ait ürün desenleri farklı büyüklükteki işletmeler için belirlenmiştir. Makina kullanımı konusunda sulama birliklerindeki çiftçilerin eğilimini tespit etmek için ilgili veriler elde edilmiştir. Çiftçilerin üretimdeki kullandıkları makina ve ekipmanlar belirlenmiş ve arazi büyüklükleri ele alınarak optimum traktör gücü ve makina boyutu hesaplanmıştır. Optimum makina kapasitesi ve traktör gücünü belirlemek için arazi büyüklüğü, çalışılabilir gün sayısı, makinaların arazideki performans değerleri ve teknik özellikleri ile ilgili değerler dikkate alınmıştır. İşletme arazisi büyüklük değerleri kullanılarak, tarımsal işlemler için gereken optimum makina kapasiteleri ve optimum traktör motor gücü saptanmıştır. Sonuç olarak; Kayseri yöresindeki tarım arazilerinde kullanılan mevcut traktörlerin ortalama gücü 53,72 kW olarak belirlenmiştir. En fazla gereksinim duyulan optimum traktör gücü ilk toprak işlemede kullanılan pullukta elde edilmiştir. Ayrıca, ortalama traktör gücüne bağlı olarak, hububat, mısır-ayçiçeği, şeker pancarı ve sebze için gerekli traktör sayıları sırasıyla; 1251, 749, 219 ve 54 adet olarak hesaplanmıştır.

___

 • Akıncı, İ., 2003. Antalya ili sulu tarım tarla işletmelerinde mekanizasyon planlamasına yönelik temel işletmecilik verileri. Mediterranean agricultural sciences, 16 (1), 61-68.
 • Audsley, E., 1984. Use of weather uncertainty, compaction and timeliness in the selection of optimum machinery for autumn field work- A dynamic programme. Journal of agricultural engineering research, 29 (2), 141-149.
 • Çelik, A., 1987. Ankara koşullarında kuru tarım yapılan 100 hektarlık bir tarım işletmesi için enerji tüketiminin optimizasyonunu sağlayabilecek en uygun mekanizasyon modelinin tespiti. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, Ankara.
 • Güngören, E., 2005. Tarım makinaları satınalma bedellerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Işık, A., 1988. Sulu tarımda kullanılan mekanizasyon araçlarının optimum makina ve güç seçimine yönelik işletme değerlerinin belirlenmesi ve uygun seçim modellerinin oluşturulması üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Adana.
 • Mutaf, E., 1974. Tarım Alet ve Makinaları, 1. Cilt, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, 218. İzmir.
 • Sağlam C. 2005. Harran ovasında farklı arazi büyüklüğüne göre optimum traktör gücü ve makina kapasitesinin belirlenmesi. Tarım makinaları bilimi dergisi. 2005, 1 (3), 175-182.
 • Sağlam, C., Polat, R. ve Sağlam, R. 2006. Şanlıurfa ili kuru tarım işletmelerinde optimum makine boyutu ve traktör gücünün belirlenmesi. Tarım makinaları bilimi dergisi. 2006, 2 (4), 279-283.
 • TUİK, 2016. Web sitesi. Bitkisel üretim istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
 • Vatandaş, M., 1987. Ankara koşullarında sulanabilir 10 hektarlık bir tarım işletmesi için en uygun mekanizasyon modelinin tespiti. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, Ankara.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd330795, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {95 - 102}, title = {Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Sağlam, Cevdet and Gerçek, Sinan and Çetin, Necati and Karaca, Levent} }
APA Sağlam, C. , Gerçek, S. , Çetin, N. & Karaca, L. (2018). Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 95-102 .
MLA Sağlam, C. , Gerçek, S. , Çetin, N. , Karaca, L. "Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 95-102 <
Chicago Sağlam, C. , Gerçek, S. , Çetin, N. , Karaca, L. "Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 95-102
RIS TY - JOUR T1 - Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi AU - CevdetSağlam, SinanGerçek, NecatiÇetin, LeventKaraca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 102 VL - 13 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi %A Cevdet Sağlam , Sinan Gerçek , Necati Çetin , Levent Karaca %T Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Sağlam, Cevdet , Gerçek, Sinan , Çetin, Necati , Karaca, Levent . "Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 1 (Ekim 2018): 95-102 .
AMA Sağlam C. , Gerçek S. , Çetin N. , Karaca L. Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi. ZFD. 2018; 13(1): 95-102.
Vancouver Sağlam C. , Gerçek S. , Çetin N. , Karaca L. Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 13(1): 95-102.
IEEE C. Sağlam , S. Gerçek , N. Çetin ve L. Karaca , "Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi", , c. 13, sayı. 1, ss. 95-102, Eki. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1304-9984
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2006
 • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

25.9b2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Arpada Hücresel Apoptoz Hassasiyet (CAS) Geninin Susturularak Külleme Hastalığına Karşı Dirençte Etkisinin Belirlenmesi

Figen ERSOY

Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi

Yusuf YİĞİT, Belgin ÇAKMAK

Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi

Cevdet SAĞLAM, Sinan GERÇEK, Necati ÇETİN, Levent KARACA

Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri

İhsan Fawzi HASHIM, M. Atilla AŞKIN, Adnan N. YILDIRIM

Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması

Osman TİRYAKİ, Özlem AKAR

Ekmeklik Buğdayda Ahır ve Yeşil (Karabuğday, Fiğ) Gübre Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi

Sultan AKKAYA, Burhan KARA

Tarım Alanlarında Toprak ve Hava Sıcaklığının Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi

Davut AKBOLAT, Kamil EKİNCİ, Yunus Emre BOZKURT, Barbaros Salih KUMBUL

Topoğrafyadaki Farklılıkların Andik Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Fadime ÖZOĞUL, Levent BAŞAYİĞİT

Bazı Sertifikalı Armut (Pyrus communis L.) Genotiplerinin Morfolojik ve RAPD Yöntemleriyle Tanımlanması

Kemal GENCER, Mehmet Atilla AŞKIN, Yaşar KARAKURT

Milbemectin İle Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) Popülasyonunda Direnç, Direnç Kalıtımı Ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi

Recep AY, Mehmet Ali İNANICI