Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması

Tarımda pestisitlerin güvensiz ve bilinçsiz kullanımı, çevreye ve insan sağlığına büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tezde Antalya İli’nde çiftçilerin/üreticilerin pestisit kullanımı ve seçimindeki eğitim ve bilgi düzeyi ile çevresel duyarlılıkların araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada anket uygulanacak üretici sayısı il nüfusuna göre “Oran Ortalamalarına Dayalı Basit Tesadüfi Örnekleme” metodu ile hesaplanmış ve 378 üretici ile anket çalışması yapılmıştır. Üreticilerin, % 61.6’sı ilkokul mezunu, % 32.3’ü 45-54 yaş aralığında, % 28.8’inin 11-20 yıl çiftçilik deneyimi olduğu bulunmuştur.Üreticilerin pestisit kullanımı bilinç düzeyleri üçlü Likert Skalasıyla hesaplanmıştır. Üreticilerin % 13.5’i düşük, % 28.3’ü orta, % 58.2’si yüksek düzeyde çevre bilincinde bulunmuştur. Ayrıca Khi-Kare (x2) Bağımsızlık Testi ile üreticilerin, bilinç düzeyi ile; yaş, eğitim seviyesi, arazi varlığı ve çiftçilik deneyim süresi arasında ilişki araştırılmıştır. Sadece bilinç düzeyi ile çiftçilik deneyim süreleri ilişkisi önemli bulunmuştur. Bağımlılık katsayısı da 0.23 olmuştur. Üreticilerin % 12.7’si ilaçlama ile hasat arası süreye dikkat etmediğini, % 65.6’sı MRL kavramını duymadığını, % 44.4’ü artan ilaçlı suyu bahçenin bir kenarına boşalttığını, boşalan ilaç kutularını % 26’sı çöpe, % 8.5’i de çevreye attığını belirtmişlerdir.

___

Akbaba, B. Z., 2010. Adana İli Turunçgil Yetiştiriciliği ve Insektisit Kullanımının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 80 sayfa, Adana.

Anonim, 2014. Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kayıtları

Cankurt, M., Miran, B. ve Şahin, A. 2010. Sığır Eti Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir Ili Örneği. Hayvansal Üretim, 51 (2): 16-22

Çelik, A. ve Karakaya, E. 2017 Bingöl İli Adaklı İlçesi Elma Üreticilerinin Tarımsal Ilaç Kullanımında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Ekonomik Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 119–129.

Cevizci, S., Babaoğlu, Ü.T. ve Bakar, C. 2012. Çanakkale Evreşe Beldesi Yülüce Köyünde Çiftçilerin Tarım Ilaçlarını Kullanımı. 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 6-7 Nisan, 2012, Şanlıurfa, 184-188.

Delen, N., Tiryaki, O., Türkseven, S. ve Temur, C. 2015. Türkiye’de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları, Çözüm Önerileri. Türkiye Ziraat Müh. VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak, 2015, Ankara, 758-778.

Demircan, V. ve Yılmaz, H. 2005. Isparta İli Elma Üretiminde Tarımsal Ilaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık ve Ekonomik Açıdan Analizi. Ekoloji 14 (57): 15-25.

Durmuşoğlu, E., Tiryaki, O. ve Canhilal, R. 2010. Türkiye’de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları. Türkiye Ziraat Müh. VII. Teknik Kongresi., 11-15 Ocak 2010, Bildiriler Kitabı, Ankara, 589-607.

Düzgüneş, O., Kesici, T. ve Gürbüz, F. 1983. İstatistik Metodları I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 861, Ders Kitabı:229. Ankara, 218s.

Hatcher, R. L. 1996; The Pre- Brundland Commission Era. Sustainable Development, (Ed. B., Nath, L. Hens ve D. Devuyts), ISBN 90 5487 1156. Vubpress.

Hovardaoğlu, S., 1994. Davranış Bilimleri İçin İstatistik, Hatiboğlu Yayınları No: 79. Ankara, 365s.

Jallow M. F. A., Awadh D. G, Albaho, M. S., Devi, V. Y. and Thomas, B. M. 2017. Pesticide Knowledge and Safety Practices Among Farm Workers İn Kuwait: Results Of A Survey. Int. J. of Environ. Res. and Public Health. 14(4): 340

Kalıpçı, N., Özdemir, C. ve Öztaş, H. 2011.Çiftçilerin Pestisit Kullanımı ile Ilgili Eğitim ve Bilgi Düzeyi ile Çevresel Duyarlılıklarının Araştırılması. Tübav Bilim Dergisi 4 (3): 179-187.

Kiraz, E.D.E., Ergin F., Serter E. ve Karakaya, Ş. 2012. Tarım Işgücünde Pestisit Etkilenimi Aydın Farkındalık Çalışması,. 1. Tarım Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu, 6-7 Nisan 2012, Şanlıurfa Ss, 158-164

Kızılaslan, H. ve Kızılaslan, N. 2005. Çevre Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi ve Davranışları (Tokat Ili Artova Ilçesi Örneği). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. 1(1): 67-89

Likert, R. 1932. A Technique For The Measurement Of Attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 1-55.

Miran B. 2003. Temel istatistik. Ege Üniv. Basımevi, ISBN 975-9308800 Bornova, İzmir. Miran, B. 2009. Temel istatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova İzmir.

Özkan, B., Akçagöz, H.V. ve Karadeniz, C.F. 2003. Antalya İlinde Turunçgil Üretiminde Tarımsal Ilaç Kullanımına Yönelik Üretici Tutum ve Davranışları. Anadolu Dergisi, 13 (2): 103-116.

Quinteiro, S. L.,Pérez, M. F. M., Sobrino,nC. C. and Rioja M. B. 2013. Analysis Of Pesticide Application and Applicator’s Training Level In Greenhouse Farms In Galicia, Spain. Agricultural Economics Review 14(2):5-13.

Resmi Gazete, 2014. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak., 3 Aralık 2014, Sayı:29194.

Şişek, Z., Demir C., Kara B., Akpirinç, S. ve Erçetin, G. 2012. Mevsimlik Tarım Işçilerinin Güvenli Pestisit Kullanma Davranışları. 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 6-7 Nisan 2012, Şanlıurfa, 230-232.

Tanrıvermiş, H., 2000. Orta Sakarya Havzası'nda Domates Üretiminde Tarımsal Ilaç Kullanımının Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi. Proje Raporu 2000-4

Tuna, R.Y., Gün İ. ve Ceyhan O., 2012. Çiftçilerin Pestisitleri Saklama Koşulları ve Güvenli Kullanımı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 6-7 Nisan 2012, Şanlıurfa, 155-157

Yamane, T. 1967. Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Edition, New York: Harper and Row.p:919

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd344550, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {1}, pages = {53 - 70}, title = {Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Tiryaki, Osman and Akar, Özlem} }
APA Tiryaki, O. & Akar, Ö. (2018). Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması . Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 53-70 .
MLA Tiryaki, O. , Akar, Ö. "Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması" . Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 53-70 <
Chicago Tiryaki, O. , Akar, Ö. "Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2018 ): 53-70
RIS TY - JOUR T1 - Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması AU - Osman Tiryaki , Özlem Akar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 70 VL - 13 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması %A Osman Tiryaki , Özlem Akar %T Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Tiryaki, Osman , Akar, Özlem . "Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması". Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 1 (Ekim 2018): 53-70 .
AMA Tiryaki O. , Akar Ö. Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması. ZFD. 2018; 13(1): 53-70.
Vancouver Tiryaki O. , Akar Ö. Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 13(1): 53-70.
IEEE O. Tiryaki ve Ö. Akar , "Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 53-70, Eki. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.9b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri

İhsan Fawzi HASHIM, M. Atilla AŞKIN, Adnan N. YILDIRIM

Antalya İli’nde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması

Osman TİRYAKİ, Özlem AKAR

Ekmeklik Buğdayda Ahır ve Yeşil (Karabuğday, Fiğ) Gübre Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi

Sultan AKKAYA, Burhan KARA

Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Gençlerin Alkolsüz İçecek Tüketim Tercihlerinin Belirlemesi

Gökhan ÇINAR, Berkay KESKİN

Topoğrafyadaki Farklılıkların Andik Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Fadime ÖZOĞUL, Levent BAŞAYİĞİT

Tarım Alanlarında Toprak ve Hava Sıcaklığının Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi

Davut AKBOLAT, Kamil EKİNCİ, Yunus Emre BOZKURT, Barbaros Salih KUMBUL

Fırat Havzası Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi

Yusuf YİĞİT, Belgin ÇAKMAK

Kayseri Sulama Birlikleri İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün Belirlenmesi

Cevdet SAĞLAM, Sinan GERÇEK, Necati ÇETİN, Levent KARACA

Kumluca Bölgesinde Biyolojik ve Kimyasal Mücadele Yapılan Üç Farklı Biber Çeşidinin Çiçek Tozlarında Biyolojik ve Morfolojik İncelemeler

Mehmet Atilla AŞKIN, Gülçe İLHAN, Hakan AKTAŞ

Arpada Hücresel Apoptoz Hassasiyet (CAS) Geninin Susturularak Külleme Hastalığına Karşı Dirençte Etkisinin Belirlenmesi

Figen ERSOY