Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi

Azot döngüsü, topraklardaki dina0mik süreçlerden birisi olup nitrifikasyon veya nitrat amonifikasyonu süreçleriyle NO-3, NO-2 ve NH4+ nispeten kısa süre zarfında birbirine dönüşebilir. Bazı durumlarda çiftçiler, nitrifikasyon sürecini durdurarak denitrifikasyon yoluyla meydana gelen azot kayıplarını önlemek istemektedirler. Alternatif olarak, nitrat kullanımında resmi sınırlamalar nedeniyle bazı özel durumlarda çiftçiler amonyum bazlı gübrelerden nitrat oluşumunu teşvik etmek istemektedirler. Bu inkübasyon denemesi, leonarditin bu amaçla kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için yürütülmüştür. Leonardit uygulamasının bir fonksiyonu olarak nitrifikasyon veya nitrat amonifikasyonu hızını belirlemek için topraklara 300 mg N kg-1 dozunda KNO3 veya (NH4)2SO4, leonarditin 0, 1, 2 ve 4 ton da-1 dozu ile birlikte uygulanmıştır. Ön bulgular, leonarditin azot döngüsü üzerindeki etkinliğinin oldukça küçük olduğunu, bu nedenle, azot döngüsünü kırma aracı olarak düşünülmemesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Influence of Leonardite Incorporation on Nitrification and Nitrate Ammonification

Nitrogen turnover is one of the dynamic process in soil which NO-3, NO-2 and NH4+ may be converted to each other by nitrification or nitrate ammonification in a relatively short time. In certain cases farmers want to break the nitrification process to prevent nitrogen losses mainly by denitrification. Alternatively, in some cases farmers want to stimulate nitrate occurrence from ammonium based fertilizers due to the official limitations of nitrate usage. This incubation experiment was conducted to determine whether leonardite could be used for this purpose. To evaluate nitrification or nitrate ammonification rate as a function of leonardite application, either KNO3 or (NH4)2SO4 applied to the soil at 300 mg N kg-1 with different leonardite doses as 0, 10, 20 and 40 metric ton ha-1. Preliminary results revealed that effectiveness of leonardite on nitrogen cycle is rather minor; therefore, it should not be considered for interrupting agent for nitrogen cycle.

___

 • Demir, M., Noyan, Ö.F., Oğuz, İ., 2012. Leonardit Kullanımı İle Birlikte Azaltılmış Azotlu Gübre Uygulamalarının Bitki Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri Saü Fen Edebiyat Dergisi, 2012-1, pp. 445-455.
 • DEZWAS (Deutsche Einheitsverfahren Zur Wasser- Abwasser-und Schlammuntersuchungen), 1983. Fachgruppe Wasserchemie in der Gesellscheft Deutscher Chemiker (ed.) Chemie. Weinheim/ Bergstrasse (BRA).
 • Engin, V.T., Cöcen, İ., 2012. Leonardit ve Humik Maddeler. MT Bilimsel, Sayı 2, pp. 13-20.
 • Ergönül, U., 2011. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerine Uygulanan Hümik Asit ve Leonardit’in Verim, Verim Öğeleri Üzerine Etkileri Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Fabig, W., J.C.G. Ottow and F. Muller, 1978. Mineralisation von 14C-markiertem benzoat mit Nitrat als wasserstoff-Akzeptor unter vollständig anaeroben Bedingungen sowie bei verminderten Sauerstoffpartialdruck. Landwitsch. Forsch, 35: 441-453.
 • Kacar, B., 1977. Bitki Besleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 367, Ankara
 • Küçükyumuk, Z., Demirekin, H., Almaz, M., Erdal, İ., 2014. Leonardit ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelisimi ve Besin Elementi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (2):42-48.
 • Özel, E. Z., 2011. İki Farklı Tekstüre Sahip Toprakta Leonardit Organik Materyalinin Mısır Bitkisinin Azot Alınımına Etkisi Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi
 • Tsikas, D., 2007. Analysis of nitrite and nitrate in biological fluids by assays based on the Griess reaction: Appraisal of the Griess reaction in the L-arginine/nitric oxide area of research. Journal of Chromatography B, 851: 51–70.

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd459397, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {429 - 434}, title = {Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Aydın, Hesna Rüveyda and Kural, Fatih and Arın, Abdullah and Yaylacı, Cennet and Coşkan, Ali} }
APA Aydın, H. R. , Kural, F. , Arın, A. , Yaylacı, C. & Coşkan, A. (2018). Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 429-434 .
MLA Aydın, H. R. , Kural, F. , Arın, A. , Yaylacı, C. , Coşkan, A. "Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 429-434 <
Chicago Aydın, H. R. , Kural, F. , Arın, A. , Yaylacı, C. , Coşkan, A. "Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 429-434
RIS TY - JOUR T1 - Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi AU - Hesna RüveydaAydın, FatihKural, AbdullahArın, CennetYaylacı, AliCoşkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 429 EP - 434 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi %A Hesna Rüveyda Aydın , Fatih Kural , Abdullah Arın , Cennet Yaylacı , Ali Coşkan %T Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Aydın, Hesna Rüveyda , Kural, Fatih , Arın, Abdullah , Yaylacı, Cennet , Coşkan, Ali . "Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 429-434 .
AMA Aydın H. R. , Kural F. , Arın A. , Yaylacı C. , Coşkan A. Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi. ZFD. 2018; 429-434.
Vancouver Aydın H. R. , Kural F. , Arın A. , Yaylacı C. , Coşkan A. Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 429-434.
IEEE H. R. Aydın , F. Kural , A. Arın , C. Yaylacı ve A. Coşkan , "Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi", , ss. 429-434, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1304-9984
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2006
 • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

25.9b2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kadmiyum ile Kirli Alanlarda Bitki Besin Elementlerinin Alınımı Üzerine Hümik Asitin Etkisi

Gizem AKSU

Madımak (Polygonum cognatum Meissn.) Bitki Özütlerinin Besin Elementleri ve In Vitro Antikanserojen Aktiviteleri Yönünden Değerlendirilmesi

Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Sevgi DURNA DAŞTAN, Tolga KARAKÖY, Hasan DURUKAN

Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Böceklerle Biyoteknolojik Mücadelede Son Yöntemler

Erhan KOÇAK, Şevki ERTÜRK, Mehmet Oğuz YAMAN

The Effect of Biochar Obtained From Pruning Residue of Oil-Bearing Rose on Flower Yield and Essential Oil Content of Oil-Bearing Rose

Abdullah ARIN, Hesna Rüveyda AYDIN, Sabri ERBAŞ, Ali COŞKAN

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği

Hamza KUZU, Fırat ARSLAN, Hasan DEĞİRMENCİ

Farklı Bor Konsantrasyonlarının Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri

Ezgi KURTULMUŞ, Hayrettin KUŞÇU, Bilge ARSLAN, İpek KARAKUŞ, Emir KUMRALTEKİN, İdil Eylül UÇAN, Mehmet Can AŞIK

Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Düzeylerde Sulama Suyu Miktarının Patlıcan Su Verim İlişkisine Etkisi

Mahmoud AL ALI, Cafer GENÇOĞLAN, Serpil GENÇOĞLAN

Tarım Arazilerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörünün (C-Faktörü) Belirlenmesi ve NDVI ile İlişkisi

Melis Özge PINAR, Günay ERPUL

Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması

Sultan KIYMAZ, Ufuk KARADAVUT, Galip ŞİMŞEK, Kübra SOĞANCI

Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi

Yusuf UÇAR, Murat CENGİZ