Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri

Bu çalışma, vermikompost (VM) ve farklı sulama suyu düzeylerinin, marul bitkisinin seçilmiş mikro besin alımına etkisini belirlemek amacıyla polikarbonat serada gerçekleştirilmiştir. Yetiştirme ortamı olarak torf kullanılmıştır. Her bir saksının hacmi 4.5 litredir ve 25 (VM25) ve 50 (VM50) g vermikompost miktarları torf ortamına iyice karıştırılmıştır. Bitkilerin gereksinim duyduğu su miktarı tam sulama (% 100) konusu olarak kabul edilmiş, eksilen suyun %75, %50, %25 ve %0 oranında ilave edildiği uygulamalar kısıtlı sulama konuları olarak denemeye eklenmiştir. Her 7 günde bir, saksıların su içeriği gravimetrik olarak belirlenmiş ve tam sulama için gereken suyun yüzde 75, 50, 25 ve 0’ı kadar su saksılara verilmiştir. Denemede hem VM dozları hem de su seviyesinin mikro besin alımı üzerinde etkili olduğu bulunmuştur (p<0,05). VM dozları arasında VM25, besin alımını artırırken, VM50 bitkilerin besin elementi içeriğini azaltmıştır. Tam sulama (%100) konusunun mikro besin elementi alımı için en iyi seçenek olmadığı, %75 düzeyinin daha fazla mikro besin element alımını sağladığı görülmüştür.

Effects of Different Irrigation Water Levels and Vermicompost Doses on Micro Nutrient Uptake of Lettuce Plant

This study was carried out in the polycarbonate greenhouse in order to determine the effect of vermicompost (VM) and different irrigation water levels on selected micronutrient uptake of lettuce plant. Peat was used as a growing medium. The volume of each pot was 4.5 liter which 25 (VM25) and 50 (VM50) g of VM incorporated to medium thoroughly. Required irrigation level is presumed full irrigation (100%) and the 75%, 50%, 25% and 0% of the required water was added as the deficit irrigation treatments. Every 7th day, soil water depletion was determined gravimetrically and the pots irrigated by the 75, 50 and 25 percent of required water. Both VM doses and water level found to be effective on micronutrient uptake (p<0,05). Among the VM doses, VM25 improved nutrient uptake; however, VM50 reduced the nutrient constituent of the plants. Full irrigation (100%) was not found to be the best option for micronutrient uptake, 75% provide higher element concentration.

___

Anonim, 2016. Türkiye İklim Değişikliği 5. Bildirimi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Md. https://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/banner/banner595.pdf

Anonim, 2018. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://www.mgm.gov.tr Erişim: 25/03/2018 15:30

Çakmak, İ,, Pfeiffer, W. H., McClafferty, B., 2010. Biofortification of Durum Wheat with Zinc and Iron Cereal Chem. 87(1):10–20

Çakmak, İ., 2002. Plant nutrition research: Priorities to meet human needs for food in sustainable ways. Plant and Soil 247: 3–24,

Çakmak, İ., 2008. Enrichment of cereal grains with zinc: Agronomic or genetic biofortification?, Plant and Soil, Volume 302, Issue 1–2, pp 1–17

Çıtak, S., Sönmez, S., Koçak, F., Yaşin, S., 2011. Vermikompost ve Ahır Gübresi Uygulamalarının Ispanak (Spinacia oleracea var. L.) Bitkisinin Gelişimi ve Toprak Verimliliği Üzerine Etkileri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28(1):56-69

Eyüpoğlu, F., Kurucu, N., Talaz, S., 1998. Türkiye topraklarının bitkiye yarayışlı mikro element bakımından genel durumu. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.

Fründ, H.C., Emmerling, C., Bossung, V., Vohland, M., Tülp, H., Hinsinger, P., 2007. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kupferge-halt und Humusgehalt im Boden? - Mitt. DBG 110(1): 307-308.

Grover, M., Ali, S. Z., Sandhya, V., Rasul, A., Venkateswarlu, B., 2011. Role of microorganisms in adaptation of agriculture crops to abiotic stresses. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27(5), pp.1231-1240.

Hosseinzadeh, S.R., Amiri, H., Ismaili, A., 2016. Effect of vermicompost fertilizer on photosynthetic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress, Photosynthetica 54 (1): 87-92.

IPCC, 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change Staff, 2007. 4. Değerlendirme Raporu – Climate Change 2007: Mitigation, Vulnerability and Adaptation. Contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge.

Kacar, B. ve Katkat, V., 2009. Bitki Besleme, Nobel Yayın No: 849. 4. Basım, ISBN 978-975-591-834-4

Kapluhan, E., 2013. Türkiye’de Kuraklık ve Kuraklığın Tarıma Etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 27, Ocak - 2013, S. 487-510.

Lal, R., 2009. Soil degradation as a reason for inadequate human nutrition. Food Sec. 1:45–57

Nagavallemma, K.P., Wani. S.P., Lacroix, S., Padmaja, V.V., Vineela, C., Rao, B. M., Sahrawat, J.C.L., 2004. Vermicompo sting: Recycling wastes into valuable organic fertilizer. Global Theme on Agrecosystems Report no. 8. Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 20 pp.

NIH, 2018. https://ods.od.nih.gov/ factsheets/Iron-HealthProfessional/

Rashtbari, M., Alikhani, H.,A., Ghorchiani, M., 2012. Effect of Vermicompost and Municipal Solid Waste Compost on Growth and Yield of Canola under Drought Stress Conditions. International Journal of Agriculture: Research and Review. Vol., 2 (4), 395-402.

Ruyters, S., Salaets, P., Oorts, K., Smolders, E., 2013. Copper toxicity in soils under established vineyards in Europe: A survey. Science of The Total Environment Vol. 443, pp. 470-477.

Saberi, M., Nezhad, F., M., Etemadi, N-A., 2015. Interactive Effects of Vermicompost and Salicylic Acid on Chlorophyll and Carotenoid Contents of Petunia Hybrid Under Drought Stress. J Earth Environ Health Sci; 1:52-7.

Selvakumar, G., Panneerselvam, P., Ganeshamurthy, A. N., 2012. Bacterial mediated alleviation of abiotic stress in crops. In Bacteria in Agrobiology: Stress Management (pp. 205-224). Springer, Berlin, Heidelberg.

Soomro, A.A., Jian, Z., 2015. A golden gateway towards the development of zinc bio-fortified Rice (Oryza sativa L.) International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6, Issue 7

Tavalı, İ. E., Uz, İ, Orman, Ş., 2014. Vermikompost ve tavuk gübresinin yazlık kabağın (Cucurbita pepo L. cv. Sakız) verim ve kalitesi ile toprağın bazı kimyasal özellikleri üzerine etkileri Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(2): 119-124.

Valença, A.W., Bake, A., Brouwer, I.D., Gillera, K.E., 2017. Agronomic biofortification of crops to fight hidden hunger in sub-Saharan Africa. Global Food Security, Vol. 12, pp. 8-14.

Wahid, A. ve Rasul, E., 2005. Photosynthesis in leaf, stem, flower and fruit. In:Pessarakli M. (Ed.), Handbook of Photosynthesis, 2nd ed. CRC Press, Florida, Pp.479–497.

Yılmaz, H., Demircan, V., Gul, M., Kart, M. C. O., 2015. Economic Analysis of Pesticides Applications in Apple Orchards in West Mediterranean Region of Turkey. Erwerbs-Obstbau 57:141–148.

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd458566, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {348 - 356}, title = {Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri}, key = {cite}, author = {Coşkan, Ali and Senyıgıt, Ulas} }
APA Coşkan, A. & Senyıgıt, U. (2018). Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 348-356 .
MLA Coşkan, A. , Senyıgıt, U. "Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 348-356 <
Chicago Coşkan, A. , Senyıgıt, U. "Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 348-356
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri AU - Ali Coşkan , Ulas Senyıgıt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 348 EP - 356 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri %A Ali Coşkan , Ulas Senyıgıt %T Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Coşkan, Ali , Senyıgıt, Ulas . "Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 348-356 .
AMA Coşkan A. , Senyıgıt U. Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri. ZFD. 2018; 348-356.
Vancouver Coşkan A. , Senyıgıt U. Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 348-356.
IEEE A. Coşkan ve U. Senyıgıt , "Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 348-356, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.7b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Olası İklim Değişikliği Senaryoları Altında Net Sulama Suyu İhtiyacının Tahminlenmesi: Menemen Sol Sahil Örneği

Zafer Ali SERBEŞ, Umut OKKAN, Şerafettin AŞIK

Simulation of Irrigation and Reservoir Storage in the Develi Basin (Turkey) using Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

Nada JOUMA, Filiz DADASER CELIK

Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri

Gonca KARACA BİLGEN, Aynur ÖZBAHÇE, Tuğba YETER, Ceren GÖRGİŞEN, Pınar BAHÇECİ ALSAN, Kadri AVAĞ

Yarı Kurak Koşullarda Tamamlayıcı Sulamanın Arpada Verim ve Kaliteye Etkisi

Nida YILDIZ, Ali Fuat TARI

Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği

Aslı DALGIÇ, Vecdi DEMİRCAN

Kuraklık Oluşumunun Bilecik İli’ nde Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Murat KARAER, Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

The Contribution of Farmers to Irrigation Management for Agricultural Production in The Red River Delta Vietnam

Hai Ninh NGUYEN THI, Philippe LEBAILLY, Mau Dung NGUYEN

Antalya Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi

Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri

Ali COŞKAN, Ulas SENYIGIT

DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi

Müslüme Sevba ÇOLAK, Belgin ÇAKMAK