Yurt Dışında Yükseköğrenim Gören Türk Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

Dünya genelinde uluslararası öğrenci sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış olmuştur. Bu artış eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası eğilime paralel şekilde yükseköğrenim amacıyla yurt dışına çıkmış bir Türk öğrenci grubunun varlığı bilinmektedir. Buna karşın yurt dışına eğitim amacıyla çıkmış Türk öğrenciler üzerine yapılmış araştırmaların sayısı sınırlıdır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Batı bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim gören uluslararası Türk öğrencilerin yurt dışı eğitimi tercihlerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için mevcut nitel çalışma tasarlanmıştır. Araştırmaya yükseköğretimin farklı düzeylerinde eğitim gören toplam 19 öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmelerle veri seti oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesi sonucunda Türk öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce devam ettikleri eğitim kurumlarındaki kültürün öğrencileri eğitim amacıyla yurt dışına çıkmaya güdülediği yargısına varılmıştır. Ayrıca öncül yurt dışı deneyimleri, ailenin teşviki, çalışılmak istenen alanın Türkiye’de programının olmaması, nitelikli bir üniversiteye dönme amacı, yurt dışı görme isteği ve göç etme arzusu etkenlerinin de yurt dışı eğitime neden olduğu bulunmuştur. Türk öğrencilerin yurt dışında üniversite seçerken en çok üniversitenin akademik sıralamasına ve (lisansüstü düzeyde) danışmanlığı altında çalışacakları danışmana dikkat ettikleri sonucuna varılmıştır. Araştırma bulgularına göre Türk öğrenciler, yurt dışı eğitimin kendilerine kozmopolit bir ortamda gelişim olanağı tanıdığını ve yurt içinde edinemeyecekleri bir vizyon kattığını düşünmektedir.

An Inquiry on Turkish Students Studying Abroad for Higher Education

There has been a worldwide increase in the number of international students in recent years. This increase is expected to continue in the future. Congruent with the international trend, there is a body of Turkish students studying abroad for the purpose of higher education. However, the number of studies on international Turkish students is limited. The primary purpose of this study was to examine the reasons why undergraduate or graduate international Turkish students studying at a state university in the Midwest region of the United States preferred international education. To achieve this purpose, the present qualitative study was devised. A total of 19 students from differing levels of higher education participated in the study. The dataset was created from the semi-structured interviews with the participants. Data analysis yielded that the institutional culture in the educational institutions that Turkish students attend before they go abroad significantly motivates them to get an international education. In addition, such variables as prior abroad experiences, encouragement from the family, the fact that there is no program for the desired area of study in Turkey, the goal to work at a prestigious university, desire to visit different places and wish to migrate to host country are also effective in their decision to study abroad. Moreover, the results show that Turkish students pay the most attention to university ranking and (at the graduate level) the advisor that they will work with when they choose a university for their study abroad. According to the results of the study, Turkish students are of the opinion that international education allows them to improve themselves in a cosmopolitan environment while it helps them to adopt a new vision that they would not have acquired at home.

Kaynakça

Allen, R. E. S., & Wiles, J. L. (2015). A rose by any other name: Participants choosing research pseudonyms. Qualitative Research in Psychology, 13(2), 149-165, DOI: 10.1080/14780887.2015.1133746

Alshenqeeti, H. (2014). Interviewing as a data collection method: A critical review. English Linguistics Research, 3(1), 39-45.

Beine, M., Noël, R., & Ragot, L. (2014). Determinants of the international mobility of students. Economics of Education Review, 41, 40-54.

Bessey, D. (2012). International student migration to Germany. Empirical Economics, 42(1), 345-361.

Bouwel, L. V., & Veugelers, R. (2013). The determinants of student mobility in Europe: The quality dimension. European Journal of Higher Education, 3(2), 172-190, DOI: 10.1080/21568235.2013.772345

Burnard, P., Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Analysing and presenting qualitative data. British Dental Journal, 204, 429-432.

Çelik, F. (2005). İç göçler: Teorik bir analiz. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 167-184.

DeVoretz, D. J. (2006). The education, immigration and emigration of Canada’s highly skilled workers in the 21st century. Retrieved from http://boards.amssa.org/research/members/ viewPost/post_id:3033

Edmonds, M. L. (2010). The lived experience of nursing students who study abroad: A qualitative inquiry. Journal of Studies in International Education, 14(5), 545-568.

González, C. R., Mesanza, R. B., & Mariel, P. (2011). The determinants of international student mobility flows: An empirical study on the Erasmus Programme. Higher Education, 62(4), 413-430.

Hénard, F., Diamond, L., & Roseveare, D. (2012). Approaches to internationalisation and their implications for strategic management and institutional practice. A guide for higher education institutions. OECD Higher Education Programme IMHE. Retrieved from https://www.oecd.org/education/imhe/ Approaches%20to%20internationalisation%20-%20final%20 -%20web.pdf

Kahanec, M., & R. Králiková. (2011). Pulls of International student mobility. IZA Discussion Paper no. 6233. Bonn: Institute for the Study of Labor. Retrieved from http://ftp.iza.org/dp6233.pdf

Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo- kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39.

Levatino, A. (2017). Transnational higher education and international student mobility: Determinants and linkage. Higher Education, 73, 637-653.

Li, G., Chen, W., & Duanmu, J.-L. (2010). Determinants of international students’ academic performance: A comparison between Chinese and other international students. Journal of Studies in International Education, 14(4), 389–405. https://doi. org/10.1177/1028315309331490

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family Practice, 13(6), 522-525.

Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2002). The push-pull factors influencing international student selection of education destination choice. The International Journal of Educational Management, 16(2), 82-90.

Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2001). The global market for higher education: Sustainable competitive strategies for the new millennium. Cheltenham: Edward Elgar.

Migin, M., Falahat, M., & Khatibi, A. (2015). Conceptualizing the decision making process of international students in higher education. International Journal of Business and Social Science, 6(1), 119-126.

OECD. (2018). Education at a Glance 2018. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-en

Oikarinen, A. (2016). Factors influencing international degree students´ study destination choice: A micro-level research on University of Oulu (Unpublished master’s thesis). University of Oulu, Oulu, Finland.

Paksoy, H. M., Paksoy, S. & Özçalıcı, M. (2012). Türkiye’de yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal sorunları: GAP bölgesi üniversiteleri örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85-94.

Pyvis, D.,& Chapman, A. (2007). Why university students choose an international education: A case study in Malaysia. International Journal of Educational Development, 72(2), 235-246.

Rosenzweig, M. (2006). Global wage differences and international student flows. Brookings Trade Forum. Washington: Brookings Institution Press.

Silverman, D. (2006). Doing qualitative research. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Townsend, P., & Poh, H. J. (2008). An exploratory study of ınternational students studying and living in a regional area. Journal of Marketing for Higher Education, 18(2), 240-262.

UNESCO UIS. (2019a). International (or internationally mobile) students. Retrieved from http://uis.unesco.org/en/glossaryterm/international-or-internationally-mobile-students

UNESCO UIS. (2019b). Global flow of tertiary-level students. Retrieved from http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow United States Census Bureau. (2019). Retrieved from https:// www.census.gov/

Wei, H. (2013). An empirical study on the determinants of international student mobility: A global perspective. Higher Education, 66(1), 105–122.

Times Higher Education (THE). (2019). World university rankings. Retrieved from https://www.timeshighereducation.com/ world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/1/ length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Kaynak Göster