Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Güncel Durum

Son yıllarda Dünya'nın farklı ülkelerinde önem kazanan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konusu Türkiye'de de gerekli ilgiyi görmüş ve görmektedir. Dünya'da özellikle gelişmiş ülkelerde insan hayatına ve sağlığına verilen önem artmaktadır. Bunun sonucu olarak çalışma hayatında yaşanan ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarını önlemek için 'İş Sağlığı ve Güvenliği'nin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde de özellikle son yıllarda peş peşe çıkarılan yönetmelikler ile bu konu üzerinde mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Konunun, mevzuat gereği yasal yükümlülükler dolayısıyla işverenleri ilgilendiren uygulama yönü ve ayrıca iş arayan özellikle iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mezunlar için ise bir iş umudu olması dolayısıyla popüler olma yönü vardır. Fakat hızla değişen gelişmeleri takip etmekte yaşanan zorluklardan dolayı konu hakkında yeterli bilinçlenme olamamaktadır. Konu hakkında doğru ve güncel bilgi sahibi olunması ise ancak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi hakkında gerekli hassasiyeti göstermek ve güncel mevzuatı takip etmek ile mümkün olabileceği açıktır. Farklı branşlardan mezun olanlar tarafından; 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi ve "iş güvenliği uzmanı olabilmek için nasıl bir eğitim almanın gerektiği" konuları çok merak edilmektedir. Bu sebeple, bu makalede Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve içerikleri hakkında güncel bilgiler verilerek eskiye göre ilerleme kaydedilmiş olan noktalara değinilmiş ve daha iyi bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için önerilerde bulunulmuştur.

Current Situation in Occupational Health and Safety Education in Higher Education Institutions of Turkey

During recent years, "the occupational health and safety" topic, which has gained importance in diff erent countries in the world, has got att ention in Turkey as well. Th e importance of human life and health is being increased in the world especially in the developed countries. As a result of this, in order to prevent the work accidents involving death or personal injury in the work life, the importance of the "occupational health and safety" is increasing gradually. In Turkey, the regulation studies are being carried out on this topic with the successive regulations especially during recent years. Th e application aspect of the topic, which is related to employers on the occasion of legal liabilities in accordance with the regulations, and for the graduates who are seeking for a job and especially want to be occupational safety specialists, it is popular from the point of view to be hope for a job. However, due to the diff iculties to follow the rapidly changing developments, eff icient awareness about the topic is not possible. It is possible that to get true and current information about the topic is possible by showing necessary sensitivity about occupational health and safety education. Th e graduates from diff erent departments wonder the topics such as what is "occupational health and safety" education and "what kind of an education is necessary to become an occupational safety specialist". Hence, in this article, by giving current information about occupational health and safety education and their content in the higher education institutions in Turkey, the points, which have had improvements compared to the past, are considered, and certain suggestions are presented to have bett er occupational health and safety education.

Kaynakça

Ceylan H. (2012). Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği eği mi sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Journal of Voca onal Colleges, Aralık, 94-104. Retriewed from h p://www.ejovoc. org/makaleler/aralik_2012/pdf/10.pdf

Yılmaz F. (2009). İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Okul Eği minin Önemi: Modern Örnekler Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Eği minin Ülkemizde Uygulanabilirliği, Kamu-İş, 11(1), 107- 138.

Behm, M., Anthony V., Hamid F., & Veronica H. (2008). The Importance of Safety and Environmental Management Educa on in Business Schools, Journal of SH&E Research, The American Society of Safety Engineers, 5(1), 1-9.

Cohen A., & Colligan M.J. (1998). Assessing Occupa onal Safety and Health Training: A Literature Review, NIOSH Publica ons, Publica on Number: 98-145.

İşler M. C. & Gerim İ. (2010). Güvenlik Kültürünün İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 48, 16-23.

İşler M. C. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği Eği mleri İle Güvenlik Kültürünün İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Etkisi, Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını.

Kaynak Göster