Dünya Üniversiteler Sıralaması: Genişletilen Gösterge Setine Göre Sıralamada Oluşan Farklılıklar

Bu çalışmanın amacı, farklı uluslararası sıralamalardaki göstergeleri birleştirerek genişletilmiş bir gösterge seti oluşturmak ve bu gösterge setindeki kriterlerin üniversitelerin sıralamadaki yerleri üzerinde meydana getirdikleri farklılıkları inceleyerek, uluslararası sıralamalarda daha yüksek başarı için öncelenmesi gereken göstergeler hakkında yükseköğretim politikacılarını ve yöneticilerini bilgilendirmektir. Çalışma, farklı uluslararası üniversite sıralamaları tarafından yayınlanan verilerin ikincil kullanımına dayalı, puan göstergelerinin incelemesine yönelik nicel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Seçilen dört farklı uluslararası üniversite sıralamasına (ARWU, QS, THE ve URAP) ait puanlar veri setine dahil edilmiştir. Nicel veri seti üzerinde, seçili sıralamalar ile genişletilmiş gösterge setine göre oluşturulan sıralama arasındaki farklılıkların ve gösterge puanları çıkarıldığında genişletilen sıralamada oluşan farklılaşmaların belirlenmesi için analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki başarısını hızlandırmak için atıf alacak yayınlarının üretimine ve hem akademik dünyadaki ün hem de iş dünyasındaki saygınlığı artıracak uygulamalara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bu anlamda, yayın sayısında artış sağlayan fakat kalitesiyle ilgili soru işaretleri oluşturan politikalar yerine, saygın bilimsel dergilerde yayınlar için akademisyenlerin masraflarına katkı sağlayacak politikalar oluşturması ve bu dergilerdeki yayınları teşvik eden ödül sistemlerinin geliştirmesi önem kazanmaktadır. Uluslararası ortaklı proje olanakları ve sanayiyle işbirliklerine yönelik destek programlarının genişletilmesi de üniversitelerinin sıralama başarısına katkı sağlayabilir. Üniversite yöneticileri ayrıca, ün/saygınlık kategorisinden daha fazla puan için, kurumlarında yürütülen öğretim programlarının içeriğinin sektörel ihtiyaçlara göre güncellenmiş dersler ile çeşitlendirilmesini sağlamaya çalışabilirler.

The World University Rankings: Differentiations in Rankings According to the Expanded Indicator Set

The purpose of this study is to inform higher education politicians and managers about prior indicators to higher achievement in the rankings through forming an expanded-indicator set including indicators in various rankings and then exploring the differences originated by each indicator on the rankings. The study was designed as quantitative research to examine point indicators based on the secondary use of data published by different international university rankings. The points from only four selected international university rankings (ARWU, QS, THE, and URAP) were included into the data set. The quantitative data set was analysed to explore the differences between the selected rankings and the rankings formed according to the expanded-indicator set and to examine the differences in the rankings based on the expanded-indicator set if the points of each indicator group exclude. The analysis results showed that, to expedite the success level of universities in international rankings, there is a need for the production of publications to be cited and the practices that will increase both the reputation in academic world and the prestige in business world. In this sense, rather than policies which increase the number of publications but generate questions about the quality, it is important to establish policies that will contribute to the costs of academics for uluslarapublications in prestigious scientific journals and to improve reward systems that encourage publications in these journals. In addition, expanding opportunities for projects with international partners and support programs for cooperation with industry might contribute to the success level of universities in rankings. Furthermore, in order to gain higher reputation/prestige point, university managers should ensure the diversification of the curriculum implemented in their institutions with the updated courses in line with sectoral needs.

Kaynakça

Ağıralioğlu, N. (2012). Türkiye’de üniversitelerin kalitesini belirlemek için bir yaklaşım. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(3), 147-165. doi:10.5961/jhes.2012.046

Alkan, R. M. (2014). Üniversite-sanayi işbirliği için bazı öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 4(2), 61-68. doi:10.2399/yod.14.011

Arkalı-Olcay, G., & Bulu, M. (2016). Uluslararası üniversite sıralama endekslerinde Türk üniversitelerinin yeri. Yükseköğretim Dergisi, 6(2), 95-103. doi:10.2399/yod.16.003

Academic Ranking of World Universities (ARWU). (2018). Methodology, Academic Ranking of World Universities. Retrieved from http://www.shanghairanking.com/

Bougnol, M.-L., & Dula, J. H. (2015). Technical pitfalls in university rankings. Higher Education, 69(5), 859-866. doi:10.1007/ s10734-014-9809-y

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). Abingdon: Routledge.

Çakır, M. P., Acartürk, C., Alaşehir, O., & Çilingir, C. (2015). A comparative analysis of global and national university ranking systems. Scientometrics, 103(3), 813-848. doi:10.1007/ s11192-015-1586-6

Danişman, Ş., Yalçın, M., Koza-Çiftçi, Ş., Tosuntaş, Ş. B., Sölpük, N., Ay, Y., Karadağ, E., & Yücel, C. (2016). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayımlanan dergilerin bilimsel yayın haritası: Dergi etki faktörleri üzerine bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(4), 483-506. doi:10.14527/kuey.2016.019

De Filippo, D., Casani, F., Garcia-Zorita, C., Efrain-Garcia, P., & Sanz-Casado, E. (2012). Visibility in international rankings. Strategies for enhancing the competitiveness of Spanish universities. Scientometrics, 93(3), 949-966. doi:10.1007/ s11192-012-0749-y

Demir, S. B. (2018). Akademik teşvik’teki artışı açıklayabilecek bir değişken yok. Retrieved from https://www.memurlar.net/ haber/722723/akademik-tesvik-ve-etik-ihlaller.html

Goglio, V. (2016). One size fits all? A different perspective on university rankings. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(2), 212-226. doi:10.1080/136008 0X.2016.1150553

Harvey, L. (2008). Rankings of higher education institutions: A critical review. Quality in Higher Education, 14(3), 187-207. doi:10.1080/13538320802507711

Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the reshaping of higher education: The battle for world-class excellence (2nd ed.) London: Palgrave Macmillan.

Heffernan, T. A., & Heffernan, A. (2018). Language games: University responses to ranking metrics. Higher Education Quarterly, 72(1), 29-39. doi:10.1111/hequ.12139

Hürriyet Gazetesi. (2017). Araştırma üniversitesi ne demek, üniversiteler için kriterler nasıl belirlendi? Hürriyet Gazetesi, 26.09.2017 tarihli sayısı. Retrieved from http://www.hurriyet. com.tr/egitim/arastirma-universitesi-ne-demek-universitelericin- kriterler-nasil-belirlendi-40591036

Jajo, N. K., & Harrison, J. (2014). World university ranking systems: An alternative approach using partial least squares path modelling. Journal of Higher Education Policy and Management, 36(5), 471-482. doi:10.1080/1360080X.2014.936090

Jarwal, S. D., Brion, A. M., & King, M. L. (2009). Measuring research quality using the journal impact factor, citations and ‘Ranked Journals’: Blunt instruments or inspired metrics? Journal of Higher Education Policy and Management, 31(4), 289-300. doi:10.1080/13600800903191930

Karaaslan, C. (2018). Şampiyonlar sınıfı. Sabah Gazetesi, 09.01.2018 tarihli sayısı. Retrieved from https://www.sabah. com.tr/gundem/2018/01/09/sampiyonlar-sinifi

Kaycheng, S. (2015). Multicolinearity and indicator redundancy problem in world university rankings: An example using Times Higher Education World University Ranking 2013-2014 data. Higher Education Quarterly, 69(2), 158-174. doi:10.1111/ hequ.12058

Konan, N., & Yılmaz, S. (2017). Üniversitelerin sıralanma ölçütleri ve Türkiye üniversiteleri için öneriler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 200-210. doi:10.5961/jhes.2017.199

Lee, Y. S. (1998), University-industry collaboration on technology transfer: Views from the ivory tower. Policy Studies Journal, 26(1), 69-84. doi:10.1111/j.1541-0072.1998.tb01925.x

Mansfield, E., & Lee, J.-Y. (1996). The modern university: Contributor to industrial innovation and recipient of industrial R&D support. Research Policy, 25(7), 1047-1058. doi:10.1016/ S0048-7333(96)00893-1

Özdemir, A. N., & Alpaydın, Y. (2018). Yükseköğretim kurumlarında akademik yayıncılık: Üniversite dergilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(1), 9–22. doi:10.2399/yod.17.026

Quacquarelli Symonds (QS). (2018). Methodology, QS World University Rankings. Retrieved from https://www.topuniversities. com/qs-world-university-rankings/methodology

Saka, Y., & Yaman, S. (2011). Üniversite sıralama sistemleri; Kriterler ve yapılan eleştiriler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 72-79. doi:10.5961/jhes.2011.012

Santoro, M. D. (2000). Success breeds success: The linkage between relationship intensity and tangible outcomes in industry–university collaborative ventures. The Journal of High Technology Management Research, 11(2), 255-273. doi:10.1016/S1047-8310(00)00032-8

Shehatta, I., & Mahmood, K. (2016). Correlation among top 100 universities in the major six global rankings: Policy implications. Scientometrics, 109(2), 1231-1254. doi:10.1007/s11192-016- 2065-4

Shin, J. C., Toutkoushian, R. K., & Teichler, U. (2011). University rankings: Theoretical basis, methodology and impacts on global higher education. Dordrecht: Springer.

Shin, J. C., & Khem, B. M. (2013). Institutionalization of world-class university in global competition. Dordrecht: Springer. Soh, K. C. (2011). Don’t read university rankings like reading football league tables: Taking a close look at the indicators. Higher Education Review, 44(1), 15-29.

Soh, K. C. (2012). Profiling universities, not only ranking them: Maximising the information of predictors. Higher Education Review, 44(2), 27-41.

Soh, K. (2013a). Misleading university rankings: Cause and cure for discrepancies between nominal and attained weights. Journal of Higher Education Policy and Management, 35(2), 206-214. doi:10.1080/1360080X.2013.775929

Soh, K. (2013b). Rectifying an honest error in world university rankings: A solution to the problem of indicator weight discrepancies. Journal of Higher Education Policy and Management, 35(6), 574-585. doi:10.1080/1360080X.2013. 844670

Tamtekin-Aydın, O. (2017a). A review on the major global university ranking systems and the Turkish universities’ overall position in rankings. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(2), 305-330. doi:10.14527/kuey.2017.011

Tamtekin-Aydın, O. (2017b). Research performance of higher education institutions: A review on the measurements and affecting factors of research performance. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 312-320. doi:10.5961/jhes.2017.210

Tapper, T., & Filippakou, O. (2009). The world‐class league tables and the sustaining of international reputations in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 31(1), 55-66. doi:10.1080/13600800802383091

Times Higher Education (THE). (2018). World university rankings 2018 methodology. Retrieved from https://www. timeshighereducation.com/world-university-rankings/ methodology-world-university-rankings-2018

University Ranking by Academic Performance (URAP). (2018). World Ranking Indicators. Retrieved from http://www. urapcenter.org/2018/indicator.php?q=1

Uslu, B. (2016). The academic incentives: Motivators for productivity or barriers for integrity? XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 01-04, Sapienza University, Rome, Italy.

Uslu, B., & Seggie, F. N. (2016). The entrepreneurial university and academic discourses: The meta-synthesis of higher education articles. 4th International Conference on the Changing Academic Profession in Knowledge Society, April 20-22, Seoul National University, Seoul, South Korea.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2018a). 2017-2018 dönemi 100/2000 YÖK doktora bursları. Retrieved from h t t p : / / y o k . g o v. t r / w e b / g u e s t / d u y u r u - d e t a y 1 / - / asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/content/2017-2018- e g i t i m - o g ret i m -y % C 4 % B 1 l % C 4 % B 1 - b a h a r- d o n e m i - 1 0 0 - 2 0 0 0 - yo k- d o k t o ra - b u rs u - b a sv u r u l a r % C 4 % B 1 - 2 5 - 0 1 - 2 0 1 8 - ? r e d i r e c t = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F y o k . g o v. tr%2Fweb%2Fguest%2Fduyuru-detay1%3Fp_p_id%3D101_ INSTANCE_64ZMbZPZlSI4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_ state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_ id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2018b). YÖK’ün akademik teşvik ve etik ihlal uyarı yazısı. Sayı: 73112577-299-E.1814 09.01.2018, Konu: Akademik teşvik ödeneği başvuruları. Retrieved from https://www.memurlar.net/haber/722896/etik-ihlalleri-ileilgili- yok-universitelere-yazi-gondermis.html

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

53067

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Öz-yeterlik Algılarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Yordama Gücü

İSHAK KOZİKOĞLU, Nebi ALTUNOVA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Sevgi ÖZDİNÇ, Yağmur BİÇİCİ, Miraç ÇAMUR, Fatma Nesrin TURAN

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı İhtiyaç Analizi

Şeyma ŞAHİN, Burcu ÖKMEN, Zeynep BOYACI, Abdurrahman KILIÇ, Abdullah ADIGÜZEL

Pedagojik İnanç Sistemleri Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD, Ali Yiğit KUTLUCA

Türkiye’de Yükseköğretimin Yaygınlaşmasının Toplumsal Tabakalaşmaya Etkisi

CANER ÖZDEMİR

Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Doktora Araştırmalarına Dair Bir İnceleme

Hakan ANAY, Ülkü ÖZTEN, Meltem ÖZTEN ANAY, Yiğit ACAR

Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Fenomenolojik Bir Araştırma

OSMAN ÇEPNİ, Fatih AYDIN, ALİ ÇAĞATAY KILINÇ

When Students Become Customers; The Changing Relationship Between the Student and the Academic: A Case Study from Social Sciences in Turkey

Selin ATALAY

İlkokul ve Ortaokullarda Görevli Öğretmenlerin Eleştirel Düşünmeye İlişkin Farkındalıkları

BİRSEL AYBEK, Ece YOLCU

Dünya Üniversiteler Sıralaması: Genişletilen Gösterge Setine Göre Sıralamada Oluşan Farklılıklar

BARIŞ USLU