Üniversite Sıralama Sistemlerindeki Üniversite Adlarının Standardizasyon Sorunu: “University Ranking by Academic Performance (URAP)” Örneği

Günümüzde üniversite sıralama sistemleri çok farklı çevrelerce ele alınan bir konudur. Özellikle üniversite ile ilgili karar verici kişiler üniversite sıralama sistemlerini oldukça önemsemektedirler. Öte yandan sıralama sistemlerinin metodolojisi ve zayıf yanları üzerinde yapılan ciddi tartışmaların sayısı da çok fazla değildir. Bu araştırmada üniversite sıralama sistemlerindeki standardizasyon problemi ele alınmakta ve “University Ranking by Academic Performance (URAP)” örneği üzerinden konunun farklı boyutlarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Üniversitelerin sıralandığı listeler üzerinden karşılaştırmaların sağlıklı şekilde yapılabilmesi büyük ölçüde sıralama listelerindeki üniversite adlarının standart olup olmadığına bağlıdır. Çalışmamız URAP’ın ilk ortaya çıktığı yıl olan 2010 ile 2015 yılları arasını kapsamaktadır. Söz konusu yıl aralığında altı ayrı sıralama listesi incelenmiştir. Bu listelerde yer alan üniversite adlarının farklı yıllarda farklı şekilde geçtiği saptanmıştır. 2010-2015 yılları arasında URAP’ta adı standart olmayan 779 üniversite bulunmaktadır. Kimi üniversiteler ise aynı yıl içerisindeki listede birden çok kez yer almaktadır. Bu durumun sıralama mantığına uygun olmadığı açıktır. Üniversite sıralama sistemlerini önemli gören kişi ve kurumların bu tür sorunlar konusunda bilinçli olması ve oluşturacakları politikalarda buna uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

Standardization Problem of University Names in University Ranking Systems: The Case of University Ranking by Academic Performance (URAP)

Today, university ranking systems are being investigated in many different environments. Particularly, university decision makers are very concerned about university ranking systems. On the other hand, there are not many serious discussions about the methodology and weaknesses of these systems. In this research, the standardization problem in university ranking systems is addressed through ‘University Ranking by Academic Performance (URAP)’, by drawing attention to different dimensions of the subject. The ability to make comparisons correctly on the ranking lists of universities is largely based on whether the university names in these lists are standard. Our study covers the years between 2010, the first year that URAP has emerged, and 2015. Six different ranking lists have been examined in the above mentioned year range. It has been determined that the names of the universities in these lists are mentioned differently in different years. Between 2010 and 2015, there are 779 universities in URAP that do not have a standard name. Some universities are listed multiple times in the same year. It is clear that this does not conform with the ranking rationale. Individuals and institutions that consider university ranking systems to be important should be aware of such problems and act accordingly with the policies that they will create.

Kaynakça

AİBÜ Ajanda. (2014, 17 Mart). Webometrics sıralamasında üniversitemizin yükselişi sürüyor. Retrieved from http:// ajanda.ibu.edu.tr/?p=134571

Alaşehir, O., Ömrüuzun, F., & Baykal, N. (2011). Üniversite sıralama sistemlerinin anlattıkları ve Türkiye için yeni bir sıralama sistemi gereksinimi. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, Bildiri Kitabı Cilt 2 (pp. 1003-1009). İstanbul: Deomed Yayıncılık. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/ documents/10279/30217/Uluslararasi_+yuksek%C3%B6gret im_kongres_+bildiri_kitabi_cilt_2.pdf/9a809b23-fb1a-4cddbd83- c30d5d16de8f

Alaşehir, O. (2010). University ranking by academic performance: A scientometrics study for ranking World Universities. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Alaşehir, O., Çakır, M., Acartürk, C., Baykal, N., & Akbulut, U. (2014). URAP-TR: A national ranking for Turkish universities based on academic performance. Scientometrics, 101, 159- 178.10.1007/s11192-014-1333-4.

Berbegal-Mirabent, J., & Ribeiro-Soriano, D.E. (2015). Behind league tables and ranking systems: A critical perspective of how university quality is measured. Journal of Service Theory and Practice, 25(3), 242-266.

Bilkent Üniversitesi. (2015, 8 Mayıs). Quacquarelli Symonds 2015 yılında farklı alanlarda dünyada en iyi olan üniversiteleri açıkladı. Bilkent, 6 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında. Retrieved from http://w3.bilkent.edu.tr/www/ bilkent-6-alanda-dunyanin-en-iyi-universiteleri-arasinda/

Boğaziçi Üniversitesi. (2015, 7 Ekim). The Times Higher Education (THE) Dünya üniversiteleri sıralaması açıklandı. Retrieved from http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/the-times-highereducation- the-dunyauniversiteleri-siralamasi-aciklandi

Cumhuriyet Gazetesi (2010, 13 Ekim). İlk 500 ve Türk üniversiteleri/1. Cumhuriyet Gazetesi. Retrieved from http:// www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/178916/ilk_500_ve_ Turk_Universiteleri_1.html

Doğan, G. (2017). Akademik performans odaklı uluslararası üniversite sıralama sistemlerinin genel sıralamalarına ve ölçütlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Erciyes Üniversitesi. (2017). Erciyes Üniversitesi akademik yükseltme ve atama kriterleri. Retrieved from https://tinyurl. com/yd7a4ch4

Erkut, E. (2014, 3 Ekim). Dünya sıralamalarında Türk üniversiteleri. Hürriyet Gazetesi. Retrieved from http://www.hurriyet.com. tr/egitim/27323412.asp

Güçlü, A. (2015, 2 Haziran). Üniversitelerimiz dünya sıralamasında neredeler? Milliyet Gazetesi. Retrieved from http://www. milliyet.com.tr/universitelerimiz-dunya/gundem/ydetay /2067865/default.htm

Hacettepe Üniversitesi. (2016). Kurumsal iç değerlendirme raporu. Retrieved from http://www.kalitekomisyonu.hacettepe.edu. tr/rapor140217.pdf

Hacettepe Üniversitesi. (2017a). Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltme ve atama kriterleri (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi hariç). Retrieved from https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/ atama/2015sonrasi_GENELKRiTERLERYOKGonderilen230315. pdf

Hacettepe Üniversitesi. (2017b). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeliğine yükseltme ve atama kriterleri. Retrieved from https://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama-kriterleri_2015oncesi

Hacettepe Üniversitesi. (2018). Hacettepe Üniversitesi’nden rekor sıçrayış. Retrieved from http://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/ rekduy/HuRekorTirmanis.pdf

Hazelkorn, E. (2007). The impact of league tables and ranking systems on higher education decision making. Higher Education Management and Policy, 19(2), 1-24.

IREG Observatory. (2018a). IREG inventory on international rankings. Retrieved from http://ireg-observatory.org/en/ inventory-international-rankings/ranking-profile

IREG Observatory. (2018b). IREG inventory of national rankings. Retrieved from http://ireg-observatory.org/en/index.php/ ireg-inventory

Koca, G. (2014, 25 Ağustos). Dünya sıralamalarına girmenin en önemli şartı tek tiplikten vazgeçmek. Hürriyet Gazetesi. Retrieved from http://www.hurriyet.com.tr/dunyasiralamalarinagirmenin- en-onemli-sarti-tek-tiplikten-vazgecmek-27069168

Nevşehir Üniversitesi. (2015, 25 Kasım). Akademik performansta yine 1. olduk. Retrieved from https://www.nevsehir.edu.tr/ tr/10757

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ). (2015, 30 Nisan). ODTÜ 10 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında. Retrieved from http://www.metu.edu.tr/tr/duyuru/odtu-10-alanda-dunyanin -en-iyi-universiteleri-arasinda

Sabancı Üniversitesi. (2015, 18 Mayıs). THE “Dünya 50 yaşın altındaki en iyi 100 üniversite sıralaması”nda Türkiye birincisiyiz. Gazete SU. Retrieved from https://gazetesu. sabanciuniv.edu/tr/2015-04/dunya-50-yasin-altindaki-en-iyi- 100-universite-siralamasinda-turkiye-birincisiyiz

Seglen, P.O. (1992). The skewness of science. Journal of the American Society for Information Science, 43(9), 628-638.

TEDMEM. (2014, 28 Ağustos). Dünya’nın en iyi üniversiteleri arasında neden Türkiye’den sadece tek bir üniversite var? Retrieved from http://www.tedmem.org/mem-notlari/ dunyanin-en-iyi-universiteleri-arasinda-nedenturkiyedensadece- tek-bir-universite-var

University Ranking by Academic Performance (URAP). (2014). 2013 Üniversiteler sıralaması. Retrieved from http://tr.urapcenter. org/2013/

University Ranking by Academic Performance (URAP). (2017). 2017-2018 Türkiye genel sıralaması göstergeleri. Retrieved from http://tr.urapcenter.org/2017/2017.php

Van Raan, A.F.J. (2005). Challenges in ranking of universities. Invited paper for the First International Conference on World Class Universities, Tong University, Shanghai, June 16-18. Retrieved from http://www.shanghairanking.com/wcu/wcu1/ van%20Raan.pdf

Kaynak Göster