Akademik Destek Programından Yararlanan Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi

Akademik destek, kurum akademik hedefleri ve eğitim yaklaşımı doğrultusunda üniversite için geliştirilmiş müfredat dışı faaliyetler sunan öğrenci odaklı bir programdır. Programın ana amacı öğrenciler tarafından yaratılıp sürdürülen ve içerisinde yaratıcılık barındıran bir öğrenme kültürünün geliştirilmesine destek vermektir. Programın özünü aktif öğrenme oturumları oluşturur. Bu makale destek programının faaliyetlerini kısaca özetler ve aktif öğrenme oturumlarının Kalkulus, Doğa ve Bilim, İnsan ve Toplum dersleri arasından seçilmiş bazı derslerdeki öğrenci başarısı açısından kazanım analizini sunar.

Success Rate Analysis of Academic Support Program Participants

Academic support is a student focused program offering university level extracurricular activities developed in line with the institutional academic goals and educational approach. The main goal of the program is to support the enhancement of a learning culture that fosters creativity which is constructed and perpetuated by the students. The core activity of this program is active learning sessions. This paper briefly summarizes the support program's activities and analysis the achievements of active learning sessions in terms of student success in some selected first year Calculus, Science of Nature and Humanity and Society courses.

Kaynakça

Arikan, H. (2002). The Role of Peer Support Program in Learning. In Proceedings of the 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics. Crete, Greece, July 1-6 2002. (pp. 35-42).

Arikan, H. (2007). A Leverage in learning. CBMS Issues in Mathematics Education, 14, 77-86.

Arikan, H., Yilancioglu, K., & Sonusen, S. (2014). A Learning Leverage: Peer Instruction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 45-51.

Topping, K. J. (1996). The effectiveness of peer tutoring in further and higher education: A typology and review of the literature. Higher education, 32(3), 321-345.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Pres

Kaynak Göster