Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar

Ülkemizde yükseköğretim sistemi son yıllarda önemli bir genişlemeye tanık olmaktadır. Hem yükseköğretim kurumlarının sayısında, hem de yükseköğretim öğrenci ve öğretim elemanı sayılarında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Bu genişleme, mesleki eğitimde de kendisini hissettirmektedir. Diğer alanlarda olduğu gibi mesleki eğitimdeki büyümenin de kalite odaklı, eğitim-istihdam ilişkisine dayalı ve sürdürülebilir olması hem kaynakların verimli kullanılması hem de mezunlardan yararlanabilme imkânlarının artması bağlamında büyük önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizin ekonomik rekabet gücünün artırılmasında mesleki eğitimin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, meslek yüksekokullarının öncelikle mevcut durumu ayrıntılı olarak ele alınmış, son yıllarda meslek yüksekokullarında eğitim kalitesini artırmaya yönelik atılmış adımlara değinilmiştir. Daha sonra meslek yüksekokullarının halen yaşadığı zorluklara değinilmiş ve bu zorlukları aşmaya dayanak teşkil edebilecek bazı çözüm önerileri sunulmuştur.

The Development of Turkish Post-Secondary Vocational Colleges in the 2000's and the Current Challenges

Higher education system in Turkey is witnessing a significant expansion in recent years. Both the number of higher education institutions and the number of higher education students as well as of academic staff have been dramatically increased. This expansion is also making itself visible in vocational education. Similar to other areas, expansion in vocational education - that is oriented toward the quality, based on the links on education-employment, and sustainable - is of great importance for both efficient use of resources as well as the increasing opportunities of taking advantage of graduates. In particular, there is a distinct importance of vocational training in improving the economic competitiveness of Turkey. Therefore, this study discusses the current situation of post-secondary vocational colleges (MYOs) in detail. It also focuses on the steps taken to improve the quality of education in vocational colleges in recent years. Next, it addresses the current challenges of the vocational colleges and provides some suggestions to overcome these challenges.

Kaynakça

Amaral, A., Neave, G., Musselin, C. & Maassen, P. (Eds.) (2009). European Integration and the Governance of Higher Education and Research, Higher Education Dynamics, 26, Dordrecht: Springer.

Ball, C. (1990). More Means Different: Widening Access to Higher Education. London: Royal Society for the encouragement of Arts, Manufacture and Commerce.

Brown, P. & Lauder, H. (Eds.) (1992). Education for Economic Survival: From Fordism to Post-Fordism? London: Routledge.

CEDEFOP (2008). Initial Vocational Education and Training (IVET) in Europe: Review, European Centre for the Development of Vocational Training. Retrieved from file:///C:/Users/beu/ Downloads/IVET_Review_08.pdf

CEDEFOP (2010). Employer-Provided Vocational Training in Europe: Evaluation and interpretation of the third continuing vocational training survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from file:///C:/Users/beu/ Downloads/5502_en%20(1).pdf

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi için Bir Yol Haritası. Eskişehir: Yükseköğretim Kurulu. Retrieved from https://yolharitasi.yok.gov.tr/docs/ YolHaritasi.pdf

Eichhorst, W., Rodriguez-Planas, N., Schmidl, R. & Zimmermann, K.F. (2012). A Roadmap to Vocational Education and Training Systems Around the World, IZA Discussion Paper No.7110. Bonn: IZA. Retrieved from http://ftp.iza.org/dp7110.pdf

Günay, D. & Özer, M. (2014). Türkiye'de Meslek Yüksekokulları, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Rapor), Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Harvey, L. & Knight, P.T. (1996). Transforming Higher Education. London: Society for Research into Higher Education and Open University Press. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/ fulltext/ED418640.pdf

Harvey, L. (2000). New Realities: The Relationship Between Higher Education and Employment. Tertiary Education and Management, 6, 3-17. Retrieved from http:// qualityresearchinternational.com/esecttools/relatedpubs/ New%20Realities.pdf

Kalkınma Bakanlığı (2014). Onuncu Kalkınma Planı (2014- 2018): Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu. Ankara: Kalkınma Bakanlığı. Retrieved from http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20 Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20 Plan%C4%B1.pdf

Losada, M. (2016). Current Challenges in Higher Education and Their Implications for Research and Development in Colombia. In Horta H., Heitor M, & Salmi J. (Eds.). Trends and Challenges in Science and Higher Education (pp. 67-86). Springer. Retrieved from https://books.google.com.tr/books?id=42ciCwAAQBAJ &pg=PA66&lpg=PA66&dq=Losada,+M.+(2016).+Current+Ch allenges+in+Higher+Education+and+Their+Implications+for +Research+and+Development+in+Colombia.&source=bl&ot s=MMXtayffZP&sig=U7ORlnWeo5RJ0OC1IH1fGUdDvM0&hl =tr&sa=X&ved=0ahUKEwiW8t6TxK_MAhWI_iwKHUUPCRcQ 6AEIHzAA#v=onepage&q=Losada%2C%20M.%20(2016).%20 Current%20Challenges%20in%20Higher%20Education%20 and%20Their%20Implications%20for%20Research%20 and%20Development%20in%20Colombia.&f=false

Mok, K.H., & Han, X. (2016) The Rise of transnational Higher Education and Changing Educational Governance in China. International Journal of Comparative Education and Development, 18(1), 19-39.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2000-2001 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-9369/2000-2001-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri-kit-.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2001-2002 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-9463/2001-2002-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri-kit-.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2003-2004 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-9465/2003-2004-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri-kit-.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2004-2005 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-9466/2004-2005-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri-kit-.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-9467/2005-2006-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri-kit-.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2006-2007 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-9468/2006-2007-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri-kit-.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2007-2008 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-10156/2007-2008-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri-kit-.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2008-2009 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// osym.gov.tr/belge/1-11320/eski2yeni.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2009-2010 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http://osym. gov.tr/belge/1-12038/2009-2010-ogretim-yili-yuksekogretimistatistikleri-kit-.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http://osym. gov.tr/belge/1-12654/2010-2011-ogretim-yili-yuksekogretimistatistikleri.html

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2011-2012 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-13575/2011-2012-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri.htm

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). 2012-2013 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Retrieved from http:// www.osym.gov.tr/belge/1-19213/2012-2013-ogretim-yiliyuksekogretim-istatistikleri.html

Özer, M., Çavuşoğlu, A., & Gür, B.S. (2011). Restorasyon ve Toparlanma Dönemi: Mesleki ve Teknik Eğitimde 2000'li Yıllar. In Gür B.S. (Ed.), 2000'li Yıllar: Türkiye'de Eğitim (pp. 163-192). İstanbul: Meydan Yayıncılık.

Rosa, M.J. & Amaral, A. (Eds.) (2014). Quality Assurance in Higher Education: Contemporary Debates. Issues in Higher Education. Hampshire: Palgrave MacMillan. Retrieved from http://www. palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137374639

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr/

Kaynak Göster