Laparoskopik basit nefrektomi: İlk deneyimlerimiz

Amaç: Kliniğimizde yapılan ilk laparoskopik basit nefrektomi vakalarını retrospektif olarak incelemek. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010- Temmuz 2011 yılları arasında, toplam 12 hastaya transperitoneal laparoskopik basit nefrektomi yapıldı. Operasyon zamanı, kan kaybı, hastanede kalış ve takip süreleri, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından incelendi. Bulgular: Hastaların 5’i (%41.7) kadın, 7’si (%58.3) erkek idi. Yaşları 12 ile 72 arasında (ortalama 48 yaş) idi. Dört (%33.3) hastada sağ, 8 (%66.6) hastada sol renal hastalık mevcuttu. Dört (%33.3) hastada atrofik böbrek, 6 (%50) hastada taşa sekonder nonfoksiyone hidronefrotik böbrek, 1 (%8.3) hastada multikistik displastik böbrek, 1 (%8.3) hastada ise vezikoüreteral reflüye bağlı nonfonksiyone böbrek mevcuttu. Ameliyat sırasında hiçbir hastaya kan transfüzyonu yapılmadı, ancak bir hastada kontrol edilemeyen kanama sebebiyle açık cerrahiye geçildi. Postoperatif herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Ameliyat süresi ortalama 100dk (80–160 dk) idi. Hastaların hastanede kalış süreleri ise ortalama 3.2gün ( 2–6 gün) idi. Ortalama takip süresi 6.8 ay idi. Sonuç: Laparoskopik nefrektomi hastalar tarafında daha iyi tolere edilmesi, daha az hastanede kalış süresi, daha az postoperatif ağrı kesici ihtiyacı ve daha iyi kozmetik sonuçları ile tercih edilir bir tedavi yöntemidir.

Laparoscopic simple nephrectomy: Our ınitial experiences

Objective: To retrospectively examine the initial cases undergoing laparoscopic simple nephrectomy in our Department. Material and Methods: Transperitoneal laparoscopic simple nephrectomy was performed in 12 patients between June 2010 and July 2011. Operation time, blood loss, the duration of the hospital stay and the follow-up, peroperative and postoperative complications were analyzed. Results: Of the patients, 5 (41.7%) were female and 7 (58.3%) were male. Their ages were between 12 and 72 (mean 48 years). The renal pathology was on the right side in four patients (33.3%) and the left side in eight patients (66.6%). There were atrophic kidney in 4 patients (33.3%), non-functioning hydronephrotic kidney secondary to stone disease in 6 patients (50%), multicystic dysplastic kidney in 1 patient (8.3%), and non-functioning kidney related to the vesicoureteral reflux in 1 patient (8.3%). No blood transfusion was performed in patients during the surgery, but it was converted to the open surgery in a patient because of uncontrollable bleeding. No postoperative complication was observed. The average duration of the operation was 100min (80-160 min). Average hospital stay was 3.2 days (2-6 days). Average length of follow-up was 6.8 months. Conclusion: Laparoscopic nephrectomy is a preferable method of treatment with the better toleration by the patients, the shorter hospital stay, the less postoperative pain relief and the more favourable cosmetic results.

Kaynakça

1. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ, Dierks SM, Meretyk S, Darcy MD, Roemer FD, Pingleton ED, Thomson PG, Long SR. Laparoscopic nephrectomy: Initial case report. J Urol. 1991;146(2):278-282.

2. Winfield HN, Donovan JF, Godet AS, Clayman RV. Lapa14 roscopic partial nephrectomy: Initial case report for benign disease. J Endourol 1993;7: 521-526.

3. Gaur DD, Agarwal DK, Purohit KC. Retroperitoneal laparoscopic nephrectomy:Initial case report. J Urol 1993;149:103–105. J Urol 1991;146:278-282.

4. Ehrlich R, Gershman A, Fuchs G. Laparoscopic renal surgery in children. J Urol 1994;151:735-739.

5. McDougall EM, Clayman RV. Laparoscopic nephrectomy and nephroureterectomy in the octogenarian with a renal tumour. J Laparoendosc Surg 1994;4: 233-236.

6. Fornara P, Doehn C, Fricke L, Hoyer J, Jocham D. Laparoscopy in renal transplant patients. Urology 1997;49: 521- 527.

7. Gill IS. Laparoscopic radical nephrectomy for cancer. Urol Clin North Am. 2000, 27: 707-719.

8. Kerbl K, Clayman RV, McDougall EM, Gill IS, Wilson BS, Chandhoke PS, Albala DM, Kavoussi LR. Transperitoneal nephrectomy for benign disease of the kidney: A comparison of laparoscopic and open surgical techniques. Urology 1994;43: 607-613.

9. Parra RO, Perez MG, Boullier JA, Cummings JM. Comparison between standard flank versus laparoscopic nephrectomy for benign renal disease. J Urol 1995;153:1171-1174.

10. Doublet JD, Barreto HS, Degremont AC, Gategno B, Thibault P: Retroperitoneal nephrec-tomy. Comparison of laparoscopy with open surgery. World J Surg 1996;20: 713- 716.

11. Doehn C, Fornara P, Fricke L, Jocham D. Comparison of laparoscopic and open nephroureterectomy for benign disease. J Urol 1998;159:732-734.

12. Gundetti MS, Patel Y, Duffy PG et al. An initial experience of 100 pediatric laparoscopic nephrectomies with transperitoneal laparoscopic or posterior prone retroperitoneoscopic approach. Pediatr Surg Int 2007; 23: 795-799

13. Kural AR. Laparoskopik radikal nefrektomi. Üroonkoloji Bülteni 2003; 3: 9-16

14. Leclair MD, Vidal I, Suply E et al. Retroperitoneal laparoscopic heminephrectomy in duplex kidney in infants and children: a 15 -year experience. Eur urol 2008; 2641: 1-7

15. McDougall EM, Clayman RV, Erashry OM. Laparoscopic radical nephrectomy for renal tumors: The Washington University experience. J. Urol 1996; 155:1180

16. Kim C, McKay K, Docimo S. Laparoscopic nephrectomy in children: systemic review of transperitoneal laparoscopic and retroperitoneal approaches. Urology 2009;73: 280- 284

17. Gill IS, Kavoussi LR, Clayman RV, Ehrlich R, Evans R, Fuchs G, Gersham A, Hulbert JC, McDougall EM, Rosenthal T, Schuessler WW, Shepard T. Complications of laparoscopic nephrectomy in 185 patients: A multiinstitutional review. J Urol 1995;154: 479-483.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

42931

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mesane tümörlerinde klinik tanısal belirteç olarak NMP-22 mesane kontrol testi

ÖMER BAYRAK, MEHMET SAKIP ERTURHAN, İLKER SEÇKİNER, Ahmet ERBAĞCI, Faruk YAĞCI

Hematüri şikayetiyle gelen hastada prostat kanserinin nadir bir varyantı olan prostat duktal adenokarsinomu tanısı

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Ayşegül AKDER SARI, Yaşar IŞIK, Ahmet BÖLÜKBAŞI

Extraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi: İlk 60 vaka deneyimi

Fatih YALÇINKAYA, Osman R. KARABACAK, Fuat DEMİREL, Orhan YİĞİTBAŞI, Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU, Memduh Nurettin SERTÇELİK

Yedi cm’den küçük renal kitlelerde nefron koruyucu cerrahi ve radikal nefrektomi sonuçlarının karşılaştırılması

Uğur BALCI, Cengiz KARA, Kutan ÖZER, Sait ÖZBİR, SACİT NURİ GÖRGEL, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üreteroskopik üriner taş hastalığı cerrahisinde malzemelerin tekrar kullanımının işlem maliyetine etkisinin analizi

Ayhan KARAKÖSE, Mehmet Bilgehan YÜKSEL

Mesane kanseri ve RAS proto-onkogenleri

PINAR ASLAN KOŞAR, Erdem ÇAPAR, Alim KOŞAR

Laparoskopik basit nefrektomi: İlk deneyimlerimiz

İlkan GEÇİT, Necip PRİNÇÇİ, Mustafa GÜNEŞ, Serhat TANIK, KEREM TAKEN, Recep ERYILMAZ, Kadir CEYLAN

Benign prostat hiperplazili hastalarda prostat kalsifikasyonlarının alt üriner sistem semptomlarına etkisi

Binhan Kağan AKTAŞ, CEVDET SERKAN GÖKKAYA, Süleyman BULUT, Murat VURAL, Sedat YAHŞİ, Ali MEMİŞ

Böbrek toplayıcı kanal karsinomu

Eren ASİL, Sadi TURKAN, İpek ÇOBAN, Serkan ALTINOVA

Kas tutulumu olmayan dev sarkomatoid mesane karsinomlu bir hastada mesane koruyucu yaklaşım

ÜMİT GÜL, BARIŞ KUZGUNBAY, Nebil BAL, Özgür YAYACIOĞLU