Böbrek toplayıcı kanal karsinomu

Toplayıcı kanal karsinomu renal hücreli kanserlerin oldukça nadir rastlanılan bir çeşididir (%0,6-3) ve genelde ileri evre hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastaların bir kısmında tanı anında lenf nodu metastazı (%44) ve uzak metastaz(%32) mevcuttur. Bu yazıda toplayıcı renal karsinomu olan bir olgu güncel literatürler ışığında değerlendirilmiştir.

Renal collecting duct carcinoma: Case Report

Collecting-duct carcinoma is a very rare type of RCC (%0,6- 3), often presenting at an advanced stage of disease. Regional lymph node metastases and distant metastases were present at diagnosis(% 44, %32). In this article, the patient having collecting-duct carcinoma is evaluated under the current literature.

Kaynakça

1. Tokuda N, Naito S, Matsuzaki O, et al. Collecting duct (Bellini duct) renal cell carcinoma in Japan: a nationwide survey in Japan. J Urol 2006 Jul;176(1):40-3.

2. Srigley JR, Delahunt B. Uncommon and recently described renal carcinomas. Mod Pathol 2009 Jun;22:S2–S23.

3. Karakiewicz PI, Trinh QD, Rioux-Leclercq N, et al. Collecting duct renal cell carcinoma: a matched analysis of 41 cases. Eur Urol 2007 Oct;52(4):1140-5

4. Mancilla-Jimenez R, Stanley RJ, Blath RA: Papillary renal cell carcinoma. A clinical, radiologic and pathologic study of 34 cases. Cancer 38: 2469-80; 1976.

5. Mejean A, Roupret M, Larousserie F, et al: Is there a place for radical nephrectomy in the presence of metastatic collecting duct (bellini) carcinoma? J Urol 169: 1287-90, 2003

6. Carter MD, Tha S, McLoughlin MG, Owen OA: Collecting duct carcinoma of the kidney: A case report and review of the literature. J Urol 147: 1096-8; 1992

7. Lack EE, Cassady JR, Sallan SE: Renal cell carcinoma in childhood and adolescence. A clinical and pathological study of 17 cases. J Urol 133: 822-8; 1985.

8. Fleming S, Lewi HJE: Collecting duct carcinoma of the kidney. Histopathology 10: 1131-41, 1986.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

832172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mesane kanseri ve RAS proto-onkogenleri

PINAR ASLAN KOŞAR, Erdem ÇAPAR, Alim KOŞAR

Kas tutulumu olmayan dev sarkomatoid mesane karsinomlu bir hastada mesane koruyucu yaklaşım

ÜMİT GÜL, BARIŞ KUZGUNBAY, Nebil BAL, Özgür YAYACIOĞLU

Benign prostat hiperplazili hastalarda prostat kalsifikasyonlarının alt üriner sistem semptomlarına etkisi

Binhan Kağan AKTAŞ, CEVDET SERKAN GÖKKAYA, Süleyman BULUT, Murat VURAL, Sedat YAHŞİ, Ali MEMİŞ

Laparoskopik basit nefrektomi: İlk deneyimlerimiz

İlkan GEÇİT, Necip PRİNÇÇİ, Mustafa GÜNEŞ, Serhat TANIK, KEREM TAKEN, Recep ERYILMAZ, Kadir CEYLAN

Mesane tümörlerinde klinik tanısal belirteç olarak NMP-22 mesane kontrol testi

ÖMER BAYRAK, MEHMET SAKIP ERTURHAN, İLKER SEÇKİNER, Ahmet ERBAĞCI, Faruk YAĞCI

Üreteroskopik üriner taş hastalığı cerrahisinde malzemelerin tekrar kullanımının işlem maliyetine etkisinin analizi

Ayhan KARAKÖSE, Mehmet Bilgehan YÜKSEL

Üriner inkontinans ve veya alt üriner sistem semptomlarının kadın cinsel sağlığı üzerine etkisi

Ercan AYDINOĞLU, Kaan BAL, Burak ÖZÇİFT, Ahmet BÖLÜKBAŞI

Böbrek toplayıcı kanal karsinomu

Eren ASİL, Sadi TURKAN, İpek ÇOBAN, Serkan ALTINOVA

Prostat kanserinde lenf nodu metastazını tahmin etmede etken olan faktörler nelerdir?

Eren ASİL

Hematüri şikayetiyle gelen hastada prostat kanserinin nadir bir varyantı olan prostat duktal adenokarsinomu tanısı

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Ayşegül AKDER SARI, Yaşar IŞIK, Ahmet BÖLÜKBAŞI