Kadırkul Ömürkulov’un “Tarla Kuşunun Yuvası” Hikayesi

Çevre, insan, doğa ve toplumdaki tüm güzel olayları görebilmek ve onu yansıtmak yazarın yeteneğine bağlıdır. Yazar, normal hayatı, sıradan insanları ve bugüne kadar dikkat çekilmeyen derin duygularını bizim önümüze net olarak göstermesiyle başarılı sayılır. Kadırkul Ömürkulov bir Kırgız yazardır ve eserinde insani öze seslenerek insanların acılarını ve duygularını göstermeye çalışmıştır. “Tarla Kuşunun Yuvası” hikayesinde savaş psikolojisi ile yaşayan insanların duygularını ve savaş nedeniyle yetim kalan çocukların psikolojisini aktarır. İnsani öze seslenirken yazar sadece insan varlığına değil tüm canlılara merhamet ve sevgi duyulmasına da değinir. Hikayede yazar metefor olarak “merhamet otunu” insanlığın kurtuluşu olarak görmektedir. Yazar hikayede canlılara merhamet etmeyi insanlığın kurtuluşu olarak görmektedir. Çalışmada Kadırkul Ömürkulov’un Möngü Munu: Povestter Cana Angemeler (Zirve Kaygısı) kitabından “Torgay Uya” (Tarla Kuşunun Yuvası) hikayesinin aktarımı yapıldı. Aktarımdan sonra hikaye “izleksel” olarak “Toplumu Yok Eden Güç: Savaş, İnsani Öze Sesleniş ve Umudun Timsali Adamkul” başlıkları altında ele alındı. Hikayede geçen tarla kuşunun yuvası için çığlığı aslında insanoğlunun yerini ve yurdunu kaybetmesinin sesidir.

Kadırkul Ömürkulov’s Story “The Bird’s Nest”

It is up to the writer's ability to see and reflect all the beautiful events in the environment, people, nature and society. The author is considered successful by showing us the normal life, ordinary people, and deep feelings that have not been noticed until now. Kadırkul Ömürkulov tried to show people's pain and feelings by appealing to the human essence in his work. In the story "The Bird's Nest", he conveys the feelings of people living with the psychology of war and the psychology of children who were orphaned due to war. While addressing the human essence, the author refers not only to human existence but also to compassion and love for all living things. In the story, the author sees the "grass of mercy" as a metaphor for the salvation of humanity. The author sees compassion for living things as the salvation of humanity in the story. In the study, Kadırkul Ömürkulov's "Möngü Munu (Zirve Kaygısı): The story of "Torgay Uya (Tarla Kuşunun Yuvası)" from the book "Povestter Cana Angemeler" was transferred. After the transfer, the story was discussed "thematically" under the titles of "The Force Destroying Society: War, Calling to the Human Essence, and Adamkul the Exemplary of Hope".

___

  • Frank, Jerome (1968). “The Role of Hope in Psychotherapy”. International Journal of Psychiatry, 5(5): 383-395.
  • Korkmaz, Ramazan ve Nakipler, N. Didem (2009). “Toprak Ana’da Mekân-İnsan İlişkisi”. Cengiz Aytmatov. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
  • Maslov, Abraham (2001). İnsan Olmanın Psikolojisi. Çev. Okhan Gündüz. İstanbul: Kuraldışı Yayınları.
  • Ömürkulov, Kadırkul (2009). Möngü Munu: Povestter Cana Angemeler. Bişkek: İz Basma.
  • Reyhanoğulları, Gökhan (2013). “Toprak Ana Romanında Otobiyografik Bellek’in Sunumu ve Hatıraların Duygusal Aritmetiği”. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 10: 183-200.
  • Şenel, Alaattin (1993). Irk ve Irkçılık Düşüncesi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.