Emrah ALTIOK, Samet SARIKURT

Kadırkul Ömürkulov’un “Tarla Kuşunun Yuvası” Hikayesi

Kadırkul Ömürkulov’s Story “The Bird’s Nest”

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2022-Cilt: 2 - Sayı: 1

57-66

Tarla Kuşunun Yuvası, izlek, hikaye, insani öz, savaş ve umut

The Bird, theme, story, human essence, war and hope

8121