Destanlara “Karşıt”lıklar Üzerinden Bir Bakış: Türk Destanlarında Kaos ve Kozmos

Destanlar insanın mücadelelerini temel alan anlatılardır. Bu mücadele zamanla toplumlarda ortak bir amaç doğrultusunda kolektif ruh oluşturma bilinci meydana getirmektedir. Toplumun oluşturduğu ilk anlatılar olan mitler, nesilden nesile anlatıcılar tarafından, estetik unsurlar katılarak aktarılmaktadır. Destanlarla birlikte bir toplumun zihin yapısı da gelecek kuşaklara sunulmaktadır. Destanlar, milletlerin ulus inşa etme ve kolektif ruh oluşturma sürecine eşlik ederler. Aynı zamanda uzun uğraşlar sonucunda elde edilen bilimsel bilginin aktarımını üstlenirler. Bu nedenle destanlar birçok araştırmacının ilgi odağında bulunmaktadır. Türk destanları üzerine birçok çalışma yapılmıştır ve bu çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Genel olarak destan çalışmaları metin inceleme ve motif yapılarının tespit edilmesine yöneliktir. Metin çözümleme ve yorumlama üzerine fazla çalışma bulunmamaktadır.