Törenin Medyada Görünürlüğü Üzerine: Medyatik Töre

Töre böyle buyurdu, töre bunu emreder, töre gereği, töre ölmesini ister. Töre ölüm, töre yaşamı sonlandırma, töre kadını susturma… Peki, gerçekten töre bunlar mıdır? Töre bunları ister ya da emreder mi? Gerçekten töre nedir? Töre, medyada yansıtıldığı gibi midir? Medya, neden töre ile bu kadar yakından ilgilidir? Tüm bu soruların yanıtları Nagihan Çetin’in Medyatik Töre Türk Töresinden Medya Töresine adlı eserinde bulunmakta ve yazının amacı da Türkoloji sahasına kazandırılan bu eserin tanıtımını içermektedir.