Aybüke KARABACAK

Destanlara “Karşıt”lıklar Üzerinden Bir Bakış: Türk Destanlarında Kaos ve Kozmos

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 1 - Sayı: 1

115-118

Serkan Köse, Destanlar, Kaos ve Kozmos

9844