Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler

Bu çalışmada, Van kedilerinde biyokimyasal parametreler ALP, TP, albümin, Ca ve plazma ve tüydeki bazı iz elementlerin Zn, Cu mevsimsel değişimleri ile tüy dökülmesi arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmanın materyalini, tüy dökülmesi dışında klinik olarak sağlıklı 20 Van kedisi oluşturdu. Ev ortamında beslenen kedilerden 10 tanesi A grubunu, Van Kedisi Araştırma Merkezinde beslenenlerden 10 tanesi B grubunu oluşturdu. Her iki grup kediden bir yıl süreyle her ay muayeneleri yapıldıktan sonra kan ve tüy örnekleri alındı. Her iki grup kedide tüy dökülmelerinin fazla olduğu kış ve yaz aylarında plazma çinko, tüy çinko ve tüy bakır seviyelerinde azalma, plazma bakır, serum ALP, TP, albümin, Ca seviyelerinde değişiklik saptanmadı. Ayrıca plazma çinko ile tüy çinko ve tüy bakır ile tüy çinko arasında pozitif ilişki p

The relationship between some trace element Zn, Cu levels and hair loss in Van Cats

In the present study, the relationship between hair loss and some biochemical parameters ALP, TP, albümin, Ca seasonal changes in some trace elements in plasma and hair in Van cats were investigated. Twenty healthy Van cats which had hair loss were used as material in this study. Ten out of it were looked after by their owners in their house and constitued Group A. The rest of the cats were looked after in the Research Çenter for Van Cats and constitued Group B. Hair loss was seen more in winter and summer than other seasons in both group of cats. Plasma zinc, hair zinc and hair copper levels decreased in winter and summer plasma copper, serum ALP, TP, albümin, Ca levels were not changed in winter and summer seasons in both groups of cats. Between plasma zinc and hair zinc, between hair zinc and hair copper values were positively correlated p

___

 • 1. Alexander JW, Ailen TA, Armstrong PJ, Barton CL, Breitschwerdt EB, Bunch SE, Dillon AR, Foil CS, Ford RB: Clinical Sings and Diagnosis in Small Animal Practice.ISBN 0-443- 08400-9, Churchill Livingstone Inc. New York, (1988).
 • 2. Sawyer LS, Moon-Fanelli AA, Dodman NH: Psychogenic Alopecia in Cats: 11 cases (1993-1996). J Am Vet Med Assoc 214 (1): 71-74, (1999).
 • 3. Foil CS: Veterinary Pediatrics: Dogs and Cats from Birth to Six Months W. B. Saunders Co. Philadelphia, (1990).
 • 4. Godfrey DR: A Case of Feline Paraneoplastic Alopecia with Secondary Malassezia-Associated Dermatitis. J Small Anim Pract 39 (8): 394-396, (1998).
 • 5. Adkins Y, Zinker SC, Lepine A, Lonnerdal B: Changes in Nutrient and Protein Composition of Cat Milk During Lactation. Am J Vet Res 58 (4): 370-375, (1997).
 • 6. Legg SP, Sears L: Zinc Sulphate Treatment of Parakeratosis in Cattle. Nature 4730, June, 25, 1061-1062, (1960).
 • 7. Mussalo-Rauhamaa H, Lakomaa E.L, Kianto U, Lehto, J: Element Concentrations in Serum, Erythrocytes, Hair and Urine of Alopecia Patients. Açta Derm, Venereol 66 (2) 103-109, (1986)
 • 8. Ağaoğlu ZT: Ülkemiz Hayvancılığında Bazı İz Elementler ve Önemleri. Veteriner Hekimler Dergisi 57-62, (1991)
 • 9. Nelson DR. et al.: Zinc Deficiency in Sheep and Goats: Three Field Cases. JAVMA 184(12): 1480-1485,(1987).
 • 10. Mülhem SA, Stroube WB, Jacobs RM: Alopecia İnduced in Young Mice by Exposure to Excess Dietary Zinc. Experientia 42 (5): 551-553, (1986).
 • 11. Çimtay İ: Elazığ ve Çevresindeki Sığırların Kan Plazması Çinko, Alkalin Fosfataz ve Kıl Çinko Değerleri Üzerinde Araştırmalar. Doktora Tezi. Fırat Ünv. Vet. Fak. Elazığ, (1996).
 • 12. Ağaoğlu ZT, Akgül Y, Bildik A: Van ve Yöresinde Enzootik Ataksi’nin Yayılışı. YYÜ. Vet Fak Derg 3 (1-2): 71-90, (1992).
 • 13. Tanyüksel M: Paraziter Hastalıklarda Eser Elementlerin Düzeyleri. Türk Parazitoloji Derg 19 (2): 315-321, (1995).
 • 14. Yıldız G, Küçükersan K, Küçükersan S: Yapağı Dökme ve Yapağı Yeme Semptomlan Gösteren Akkaraman Koyunlarda Kan Serumu ve Yapağıda Meydana Gelen Minarel Madde Miktarı Değişimi. Ankara Üniv Vet Fak Derg 42: 251-256, (1995).
 • 15. Niekerk FE, Niekerk CH: Concentrations of Plasma Copper and Zinc and Blood Selenium in Ewes and Lambs of Merino, Dohne Merino and S A Mutton Merino Sheep. South African Jour Anim Sci 20 (1): 21-26, (1990).
 • 16. Öztürkcan S, Özçelik S: Çinko Metabolizması ve Eksikliği. Çukurova Üniv Tıp Fak Derg 14 (3-4): 49-51, (1992).
 • 17. Ozan S: Karacabey Merinos Koyunlannda Yapağı Dökümü ile Kanda Çinko Bakır Düzeyleri Arasında İlişkiler. Selçuk Üniv Vet Fak Derg 1: 133- 142,(1985).
 • 18. Underwood EJ: Trace Elements in Human and Animal Nutrition. Academic Press.London. 56-247, (1977).
 • 19. Ergün A: Zinc Metabolism and Defıciency in Domestic Animals. Ankara Üniv Vet Fak Derg 30 (2) 308- 316,(1983).
 • 20. Spears JW: Zinc Methionine for Ruminants: Relative Bioavailability of Zinc in Lambs and Effects of Growth and Performance of Growing Heifers. J Anim Sci 67: 835-843, (1989).
 • 21. Jacob RA: Textbook of Clinical Chemistry. (Editör: Tietz, N.W) W.B. Van kedilerinde bazı iz element... 78 Saunders Company Volume:I 619- 696. Philadelphia, London, (1986).
 • 22. Yur, F: Van Kedilerinde Klinik Açıdan Önemli Bazı Kan Parametrelerinin Normal Değerlerinin Araştırılması. Doktora Tezi YYÜ Sağ Bil Enst Van. (1993).
 • 23. Norusis JM: SPSS/PC, SPSS Inc. Illinois. Chicago (1986).
 • 24. Broek AHM, Stafford WL, Keay G: Zinc and Copper Concentrations in the Plasma and Hair of Normal Cats. Vet Rec 131: 512-513,(1992).
 • 25. Bentley PJ, Grubb BR: Effects of a ZincDeficient Diet on Tissue Zinc Concentration in Rabbits. J Anim Sci 69: 4876-4882, (1991).
 • 26. Ölçüçü A, Çağlar P: Zinc Levels in Human Hair and Serum of Infants and Children and Their Relationship to Various Diseases in the Upper Euphrates Basin, The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine 6: 141- 145,(1993).
 • 27. Gibson RS, Ferguson EF, Vanderkooy PDS, Macdonald AC: Seasonal Variations in Hair Zinc Concentsrations in Canadian and African Children. The Science of the Total Environment 84: 291-298, (1989).
 • 28. Reuter R, Bowden M, Besier B, Masters H: Zinc Responsive Alopecia and Hyperkeratosis in Angora Goats. Australian Veterinary Journal 64: 11, 351-352,(1987).
 • 29. Cousins RJ: Absorption, Transport, and Hepatic Metabolism of Copper and Zinc: Special Reference to Metallothionein and Ceruloplasmin. Physiological Reviews 65 (2): 238-309, (1985).
 • 30. Ammerman CB: Symposıum: Trace Minerals: Recent Developments in Cobalt and Copper in Ruminant Nutrition: A Reviev. J Dairy Sci 53 (8): 1097-1106,(1969).
 • 31. Wilson EÂ, Cumberland PA, Green RA: Chemistry Reference Values for Domestic Animals. The Southwestem Veterinarian 37 (2) 125-127, (1986).
 • 32. The Merk Veterinary Manual: 7 th Ed. A Handbook of Diagnosis, Therapy and Disease Prevention and Control for the Veterinarian. Rahway. USA: (1991).
 • 33. Miller WJ, Pitts WJ, Clifton CM, Morton JD: Effects of Zinc Deficiency Per se on Feed Efficiency, Serum Alkaline Phosphatase, Zinc in Skin, Behavior, Greying, and Other Measurements in the Holstein Calf. J Dairy Sci 48: 1329-1334, (1965).
 • 34. Calbreath DF: Clinical Pediatri: A Fundamental Textbook, W B Saunders Company (1992).

___

Bibtex @ { yuzuncuyilsaglik1040565, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-7866}, address = {tnbingol1@hotmail.com}, publisher = {Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {8}, number = {1-2}, pages = {70 - 78}, title = {Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler}, key = {cite}, author = {Yüksek, Nazmi and Ağaoğlu, Zahid} }
APA Yüksek, N. & Ağaoğlu, Z. (2005). Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (1-2) , 70-78 .
MLA Yüksek, N. , Ağaoğlu, Z. "Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2005 ): 70-78 <
Chicago Yüksek, N. , Ağaoğlu, Z. "Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2005 ): 70-78
RIS TY - JOUR T1 - Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler AU - NazmiYüksek, ZahidAğaoğlu Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 78 VL - 8 IS - 1-2 SN - 1300-7866- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler %A Nazmi Yüksek , Zahid Ağaoğlu %T Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler %D 2005 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-7866- %V 8 %N 1-2 %R %U
ISNAD Yüksek, Nazmi , Ağaoğlu, Zahid . "Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 1-2 (Haziran 2005): 70-78 .
AMA Yüksek N. , Ağaoğlu Z. Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2005; 8(1-2): 70-78.
Vancouver Yüksek N. , Ağaoğlu Z. Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2005; 8(1-2): 70-78.
IEEE N. Yüksek ve Z. Ağaoğlu , "Van kedilerinde bazı iz element Zn, Cu düzeyleri ile tüy dökülmesi arasında ilişkiler", , c. 8, sayı. 1-2, ss. 70-78, Haz. 2005