Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım

Bu olguya İstanbul Pasteur Veteriner Polikliniğine getirilen Kangal ve Germen Shepherd ırkı iki köpekte rastlandı. Her iki hastada letarji, zayıflama, lenfadenopati, dermatitis, genel kıl dökülmesi, keratokonjunktivitis, kulak uçlarında ülseratif lezyonlar izlendi. Hastalığın teşhisi immunokromatografik metoda dayalı hazır kitlerle gerçekleşti ve her iki olguda sonuç pozitif çıktı. Hemogram tablosunda her iki hastada lenfositozis oluşurken, sadece 1. hastada Eritrosit Hemoglobin, Hematokrit değerlerinde düşüş izlendi. Biyokimyasal olarak hipoalbuminemi, hiperglobulinemi, proteinüri, lenfositozis, Alanin aminotransferaz’de artış ve idrarın mikroskobik muayenesinde böbrek epitellerine rastlanıldı

Biochemical approach to Leismaniosis

The case is detected in two dogs which were Kangal and German Sheephard breeds and have been brought to Pasteur Veterinary Polyclinic in İstanbul. Lethargy, weight loss, lynphadenopathy, dermatitis, systemic alopecia, keratoconjunctivitis, ulcerative lesions on the pinnae have been inspected on both of the patients. Diagnosis was based on immunochromatografıc method by test kits and the results was positive in both cases. Lymphocytosis is detected on the hemogram of both dogs, but the decrease of Erythrocyte, Hemoglobin, Hematokrit is observed on only one of them. Biochemical results were hypoalbuminemia, hyperglobulinemia, proteinurie, lymphocytosis, increase of Alanin aminotransferaz and also renal ephitelial tissue was found in the urine analysis

___

 • 1. Handemir E., Kaya N., Şenlik B., Kamburgil K. Askeri personelde viseral leishmaniasis seroprevalansı Türk. Parazitol.Derg.2002;26:31.
 • 2. Tüzer E., Toparlak M.Leishmaniasis. Veteriner parazitoloji.pl3,15 İstanbul üniversitesi yaymlan.Türkiye( 1999)
 • 3. Tosun C., Handemir E., Çam Y., Öztabak K., Keskin O., Kırmızı E.:Bir köpekte viseral leishmaniasis olgusu ve amphoterisinbiletedavisi.Türk.Parasitol.Derg.2001 ;25:115.
 • 4. . Harvey R., G.Mckeever P.J.: Skin diseases of the dog and cat, pl44, Manşon publishing Co. London (1998)
 • 5. Gallego L., Riera C., Roura X., İniesta L., Gallego M., Valladares J., Fisa R., Castillejo S-,Alberola J., Ferrer L., Arboix M., Portus M.: Leishmania infantum-specific IgG, IgGl and IgG2 antibody resposes in healthy and ili dogs fforn endemic areas evolution in the course of infection and after treatment, Veterinary parasitology 2001;96:265.
 • 6. Ikonomopoulos J., Kokotas S., Gazouli M., Zavras A., Stoitsiou M., Gorgoulis V.G. Molekular diagnosis of leishmaniosis in dogs comparative application of traditional diagnostic methods and the proposed assy on clinical samples ,Veterinary Parasitology 2003;113:99
 • 7. D. Santos Gomes G., R,Rosa.Leandero C., Cortes S., Romao P., Silveira H.: Cytokine expression during the outcome of canine experimental infection by leishmania infantum. Veterinary immunology and immunopatoiogy.2002;88:21
 • 8. Guarga J., L. Moreno J., Lucientes J., Gracia M., Peribanez M., Castillo J.: Evaluation of a specifıc immunochemotherapy for the treatment of canine viseral leishmaniasis Veterinary İmmunology and immunopathology 2002;88:13.
 • 9. Aybay C., Çağlar K., İmir T., Kayhan B. İnsan serumunun leishmania majör promastigot hücreleri üzerine öldürücü etkisi. Türkiye parazitoloji dergisi 1997; 21:105.
 • 10. Baneth G., Shaw S. Chemotherapy of canine leishmaniosis. Vetemary parasitology,2002; 106:315
 • 11. Reithinger R.Davies C.: Canine leishmaniasis :novel strategies for control.Trend in parasitology.2002;18:7
 • 12. Rad M.A ., Jamshidi S. Davood S.J. Small animal dermatology. p336. Tehran University İran.(1997)
 • 13. Çeliksöz G., Saygı Özçelik S., Öztop A.,Şanlıdağ T., Trimethoprimsulphametaxozole ve ofloxsasin’in leishmania promastigotlanna in vitro etkilerininaraştırılmasıTürk.Parazitol.Derg.l99 8;22:343.
 • 14. Mohammadiha H.: Clinical biochemistry for medical laboratory technolojist.pl 18, Tehran University İran(1999)
 • 15. Özensoytöz S., Özbel Y., Gülatay M., Ertabklar H., Şakru N., Taylan Özkan A., Hökelek M. İnsan ve köpeklerden alman örneklerde leishmaniasis tanısı için polimeraz zincir reaksiyonu uygulaması Türk.Parazitol.Derg.2002;26:239
 • 16. Değerli K., Balcıoğlu C., Kilimcioğlu A., Limoncu M., Özbilgin A. Nutrient broth,P- Y ve RPMI-1640 besiyerlerinde leishmania türlerinin üretiminin karşılaştırılması Türk.Parasitol.Derg.l998;22:339.
 • 17. Özcel M.: Gap ve parazit hastalıkları Türk. Parazitol. Derg. 1993; 11:89
 • 18. Doğan N ., Saraçoğlu N., Kabukçuoğlu S., Ürer S., Akgün Y. Eskişehir ve çevresindederileishmaniasisiolguları. Türk. Parasitol. Derg. 1999;23:35.
 • 19. Çeliksöz A., Saygı G., Özçelik S., Öztop.,Y . Deri leyişmaniyozunun tanısında direkt ve kültür yöntemlerininkarşılaştırlması, Türk. Parazitol. Derg. 1999; 23:1
 • 20. Riera C., Valiadares J., Callego M., Aisa M., Castillıjo S., Fisa R., Ribas N., Carrio J., Alberola J., Arboix M. Serological and parasitological follow-up in dogs experimentally infected with leishmania infantum and treated with meglumin antimoniate Veterinary parasitology. 1999;84:33.
 • 21. Değerli S., Özçelik S. Farklı Kültür ortamlarında leishmania promastigotlannın üremesi üzerine sıcaklığın etkisi Türkiye parazitoloji dergisi 1998;22:111.
 • 22. Özbilge H., Seyrek A., Aslan G., Ulukanlıgil M. Değişik besiyerlerinde leishmania üretilmesi Türk.Parasitol.Derg. 1999;23:217
 • 23. Puggelli E., Î.V.A.S.Acupuncture case report İtalian veterinary acupuncture society.2002;4.
 • 24. Ertuğ S., Aydın N., Gültekin B., Doyuran S.: Aydın ilindeki deri leishmaniasisi olgularının retrospektif incelenmesi Türk.Parasitol.Derg.2002;26:140.
 • 25. Taylan Özkan A., Babür C., Kıkıç S., Örgev C., Özensoy töz S. Sakarya sokak köpeklerinde visseral leishmaniasis’in indirekt fluoresan antikor yöntemi ile araştırılması Türk.Parazitol.Derg.2003; 27:97.

___

Bibtex @ { yuzuncuyilsaglik1040531, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-7866}, address = {tnbingol1@hotmail.com}, publisher = {Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {8}, number = {1-2}, pages = {8 - 14}, title = {Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım}, key = {cite}, author = {C, Nisbet} }
APA C, N. (2005). Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (1-2) , 8-14 .
MLA C, N. "Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2005 ): 8-14 <
Chicago C, N. "Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2005 ): 8-14
RIS TY - JOUR T1 - Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım AU - NisbetC Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 14 VL - 8 IS - 1-2 SN - 1300-7866- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım %A Nisbet C %T Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım %D 2005 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-7866- %V 8 %N 1-2 %R %U
ISNAD C, Nisbet . "Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 1-2 (Haziran 2005): 8-14 .
AMA C N. Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2005; 8(1-2): 8-14.
Vancouver C N. Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2005; 8(1-2): 8-14.
IEEE N. C , "Leishmaniasis olgusuna biyokimyasal yaklaşım", , c. 8, sayı. 1-2, ss. 8-14, Haz. 2005