ARNALDO POMODORO: YÜZEYDEN MEKANA / PARÇADAN BÜTÜNE

Bu yazıda Arnaldo Pomodoro’nun sanatının; form, mekan, iki boyut ve üç boyutlu yaklaşımları, mimari ölçekte çalışmaları, sahne tasarımı ile çoğulcu yaklaşım biçim dili üzerinde çalışılmıştır. Pomodoro, heykel, tiyatro, edebiyat ile ilgilenmekte ve çalışmalarında oluşturduğu formlar, kullandığı biçimler ile bu sanat disiplinlerini birleştirerek kendi oluşturduğu sanat dilini izleyiciye algılatmaktadır. Çalışmalarında inşa ettiği yaklaşım biçimlerini; yüzey, heykel, sahne tasarımı, mimari başlıkları altında değerlendirmek, Pomodoro’nun disiplinlerarası sanat yaklaşımının düşünce ve üretim mekanizmalarını kullandığının bir göstergesi olarak bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

ARNALDO POMODORO: SURFACE TO SPACE / PART TO WHOLE

In this article, art of Arnaldo Pomodoro; form, space, two-dimensional and three-dimensional approaches, architectural scale works, stage design and pluralistic approach language were focused on. Perceives the art language which is about statue, theatre, literature created by the audience and combines these art disciplines with the forms it uses. Pomodoro’s interdisciplinary approach to art is the subject of this article as an indication of the use of thought and production mechanisms which the forms of approach builts in his work; evaluate under surface, sculpture, stage design, architectural titles.

___

 • Agamben, G. (2013). Çağdaş Sanat Nedir? A. Artun ve N. Örge (ed.) Çağdaş Sanat Nedir? Modernlik Sonrasında Sanat (1. Baskı) içinde (41-52). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Akmen, Ü. (2007). Teneke’nin La Scala’da operalaşması Yaşar Kemal’in ücreti olmasın (!)?.Ocak 3 2019 tarihinde PEN Türkiye Merkezi: https://www.pen.org.tr/tr/node/669 adresinden alındı.
 • Argan, G. C. (2000). Pomodoro in Florence at the Belvedere Fort,1986. Writings On The Art of Arnaldo Pomodoro And A Selection Of The Artist’s Works 1955-2000. (1. Baskı) içinde (14-18) Milano: A Guide to the Fondazione Arnaldo Pomodoro, Lupetti.
 • Argan, G. C. (2000). Time and Memory: the Monument to Pietrarubbia and the Project fort he Urbino Cemetery, 1978. Writings On The Art of Arnaldo Pomodoro And A Selection Of The Artist’s Works 1955-2000. (1.Baskı) içinde (10-14) Milano: A Guide to the Fondazione Arnaldo Pomodoro, Lupetti.
 • Cutó, A. R. (2016, Nisan 12). Arnaldo Pomodoro: ‘Sculpture is the appropriation of one’s own space within the wider space in which we live and move’. Ekim 7, 2018 tarihinde Studio International: https://www.studiointernational.com/index.php/arnaldo-pomodoro-interview-sculpture-is-the appropriation-of-ones-own-space adresinden alındı.
 • Pomodoro, A. (t.y). Wing Beat 1984. Şubat 17, 2019 tarihinde Fondazione Arnaldo Pomodoro: http://mostraapmilano.fondazionearnaldopomodoro.it/le-opere/194/0806-colpo-dala?lang=en adresinden alındı.
 • GUGGENHEIM COLLECTION ONLINE (t.y.). Arnaldo Pomodoro. Mart 3, 2019 tarihinde Guggenheim:https://www.guggenheim.org/artwork/artist/Arnaldo-Pomodoro adresinden alındı.
 • Hunter, S. (2000). An Interview, 1974. Writings On The Art of Arnaldo Pomodoro And A Selection Of The Artist’s Works 1955-2000. (1. Baskı) içinde (216-230). Milano: A Guide to the Fondazione Arnaldo Pomodoro, Lupetti.
 • Hunter, S. Dalla Scultura al teatro alla scultura. Arnoldo Pomodoro, I progetti scenici 1972/2002.(1. Baskı) içinde (6-10). Cantu: RIVA1920, RIVA IndustriaMobili SPA.
 • Isgro, E. (2000). Voyage with a Sphere. Writings On The Art of Arnaldo Pomodoro And A Selection Of The Artist’s Works 1955-2000. (1. Baskı) içinde (266-270) Milano: A Guide to the Fondazione Arnaldo Pomodoro, Lupetti.
 • Krauss, R. (2002). Mekana Yayılan Heykel. Sanat Dünyamız Dergisi.82.106-111
 • Lefebvre, H. (1992). Ritimanaliz, Mekan, Zaman ve Gündelik Hayat (Çev., A. L. Batur). İstanbul: Sel Yayınları.
 • Lefebvre, H. (2014). Mekanın Üretimi (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları.
 • Mayrhofer, G. A. (2017, Temmuz 18). Grand Hommage à l’Âge de la Technique. Mart 22, 2019 tarihinde You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=f8SlQssI-Ok adresinden alındı.
 • Moholy-Nagy, S. (2016), Paul Klee Bir Öğretmenin Eskiz Defteri içinde (11-21s.), (E. Sezgin, Çev.). İstanbul: Corpus Yayınları.
 • NAR SANAT (t.y.). Disk Atan Adam (Discobolus) ve Tarihçesi. Şubat 17, 2019 tarihinde Narsanat:https://www.narsanat.com/disk-atan-adam-discobolus-ve-tarihcesi/ adresinden alındı.
 • Real, C. (2018, Mayıs 17). Arnaldo Pomodoro: The Master of Masters. Art Summit The Best Contemporary Artists and Art Collectors. Eylül 30, 2018 tarihinde Art Summit: https://www. art-summit.com/arnaldo-pomodoro/ adresinden alındı.
 • Sennett, R. (2001). Ten ve Taş, (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • SESLİ SÖZLÜK (t.y.). Antitetik. Mart 23, 2019 tarihinde Sesli Sözlük: https://www.seslisozluk.net/ antitetik-nedir-ne-demek/ adresinden alındı.
 • Schefer, J. L. (2000). Writing and Perforations, 1976. Writings On The Art of Arnaldo Pomodoro And A Selection Of The Artist’s Works 1955-2000. (1. Baskı) içinde (98-105) Milano: A Guide to the Fondazione Arnaldo Pomodoro, Lupetti.
 • V&A COLLECTIONS. (t.y). Brooch. Mart 4, 2019 tarihinde V&A Search The Collections: http:// collections.vam.ac.uk/item/O97228/brooch-pomodoro-arnaldo/ adresinden alındı.