İLETİŞİMSEL VE EYLEM ODAKLI YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ FARKLILIKLARI

Dünya her gün hızla değişmekte ve bununla birlikte yeni bir dil öğrenme ve diğer ülkelerle iletişim kurma ihtiyacı artmaktadır. Bu iletişim şekli geçmişten günümüze farklı boyutlarda ola gelmiştir. Eskiden yazılı dille iletişim daha ön planda iken, günümüzde sözlü boyutta iletişim daha ön plana çıkmıştır Bununla birlikte yabancı dil öğretiminde dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazılı anlatım olmak üzere dört temel becerinin öğretimi vazgeçilemez öneme sahip görülmektedir. Bu temel becerilere ilaveten dilbilgisi, sesletim ve sözcük bilgisi öğretimine de yer vermek gerekmektedir. Yabancı dil öğrenmede kelime edinimi daima önemli bir yeti olarak kabul edilmektedir. Zira bütün temel yetilerin gelişimi kelimeyi etkili kullanma kapasitesine dayanmaktadır. Aynı zamanda, yabancı dil öğrenmek demek o dilin kültürünü de öğrenmek demektir. İnsanlar kendilerini ait oldukları sosyal ortama ve kültüre göre var olan kelime ve tanımlarla ifade ederler. Kesinlikle her dilin ardında yatan bir tarih vardır, işte bu yüzden öğretilen dilin sosyal yapısı ve değerlerine özen göstermek gerekir. Hem eğitim hem kültürel yönden uzun zamandan beri «Dil nedir?» «Nasıl öğretebiliriz?», «Hangi kurallar uygulanmalıdır?», «Nasıl sınırlandırılabiliriz?»...vb. gibi sorulara cevap aranmıştır ve bu merak dil öğretme ve öğrenme yöntemlerinin oluşmasına yön vermiştir. Bu çalışmada, İletişimsel ve Eylem Odaklı Yönteme göre yazılmış metot kitaplarındaki kelime öğretiminin farklılıklarını ele almaya çalıştık. Çalışmamız boyunca, A1 seviyesinde Fransızca öğrenenlerin, kelime edinimini irdelemeyi amaçladık

THE DIFFERENCES IN THE TEACHING OF VOCABULARY IN THE MANUALS PREPARED ACCORDING TO THE METHODS «COMMUNICATIVE AND ACTION - ORIENTED»

The world changes every day and the need to learn a new language and to communicate with the other countries increases. While written communication was more prominent previously, but today verbal communication came to the fore in size. However, teaching listening comprehension, reading comprehension, oral and written expression, including the indispensable importance of the four basic skills in foreign language teaching. In addition to these basic skills, it is required to include the teaching grammar, pronunciation and vocabulary. In the teaching of foreign language, the acquisition of the vocabulary is accepted always an important skill. Because, the development of all basic skills depends on the capacity of effective use of vocabulary. And the teaching of foreign language is at the same time the teaching of culture. People express themselves by their vocabularies and their expressions according to their culture and the social class to which they belong. There is certainly a history behind all the languages, because of that it is essential to pay the attention to the structure of the company and the statutory values of the languages which are taught. According to the cultural expression, it has sought the answers for a long time to these following questions: «What is it the language? », «How is it that we can teach? », «What rules are applied? », «How can be the limit? » …etc. and this curiosity is oriented to train methods. In this work, we have attempted to deal with the differences in the teaching of the vocabulary: «Communicative and Action - Oriented Method»

___

  • BERTHET, Annie et autres, (2006). Alter Ego, Paris, Hachette.
  • BESSE, Henri(1985). Méthodes et Pratiques des Manuels de Langue, Didier Crédif, Paris.
  • Cadre Européen Commun de Référence Pour Les Langues, 2000.
  • GERMAIN, Claude(1993).Evolution de l’Enseignement des Langues : 5000 Ans D’Histoire, Cle International, Paris. http://fr.wikipedia.org/wiki/Autrui
  • KANEMAN-POUGATCH, Massia et autres (1997). Café Crème, Paris, Hachette. Le Petit Robert ; 2013, MALASIDOU, Katerina, (2008). Note de Synthèse, Cepec.
  • PUREN, Christian (1988).Histoire des Méthodologie de l’enseignement des langues, Cle International, Paris.
  • PUREN, Christian (2006). « Les Tâches Dans La Logique Actionnelle », Université Jean Monnet, Saint-Etienne / France, Le Français dans le Monde
  • SEARA, Ana Rodriguez, « L’évolution des méthodologies dans l’enseignement du français langue étrangère depuis la méthodologie traditionnelle jusqu’à nos jours », (http://www.uned.es/ca-tudela/revista/n001/art_8.htmErişimTarihi : 18.12.2012).

___

APA ÖZTEMEL K, GÜNDAY R (2013). İLETİŞİMSEL VE EYLEM ODAKLI YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ FARKLILIKLARI. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 569 - 587.
Chicago ÖZTEMEL Kübra,GÜNDAY RIFAT İLETİŞİMSEL VE EYLEM ODAKLI YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ FARKLILIKLARI. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 569 - 587.
MLA ÖZTEMEL Kübra,GÜNDAY RIFAT İLETİŞİMSEL VE EYLEM ODAKLI YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ FARKLILIKLARI. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.569 - 587.
AMA ÖZTEMEL K,GÜNDAY R İLETİŞİMSEL VE EYLEM ODAKLI YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ FARKLILIKLARI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 569 - 587.
Vancouver ÖZTEMEL K,GÜNDAY R İLETİŞİMSEL VE EYLEM ODAKLI YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ FARKLILIKLARI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 569 - 587.
IEEE ÖZTEMEL K,GÜNDAY R "İLETİŞİMSEL VE EYLEM ODAKLI YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ FARKLILIKLARI." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.569 - 587, 2013.
ISNAD ÖZTEMEL, Kübra - GÜNDAY, RIFAT. "İLETİŞİMSEL VE EYLEM ODAKLI YÖNTEME GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ FARKLILIKLARI". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 569-587.