Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri

Bu araştırmada 47 baş Kıvırcık erkek kuzusunda bazı testis özellikleri araştırılmıştır. Testis çapı, testis uzunluğu, skrotum çevresi, skrotum uzunluğu ve skrotum hacmine ilişkin en-küçük kareler ortalamaları ilk ölçüm dönemi olan 2 aylık yaşta sırasıyla 2.55±0.099 cm, 5.83±0.165 cm, 15.23±0.650 cm, 7.24±0.287 cm ve 87.57±5.921 cm3; son ölçüm dönemi olan 6 aylık yaşta aynı ölçüler sırasıyla 2.99±0.099 cm, 6.59±0.164 cm, 14.24±0.657 cm, 10.60±0.290 cm ve 157.49±5.987 cm3 olarak bulunmuştur. Araştırmada doğum tipinin testis çapı üzerine, ana yaşının da testis uzunluğu üzerine önemli etkisi bulunurken P

Some Testis Characteristics in Kıvırcık Lambs

In this study, some testis characteristics of 47 Kıvırcık lambs were determined. In male lambs, least square means of testis diameter, testis length, scrotum circumference, scrotum length and scrotum volume as testis measurements were 2.55±0.099cm, 5.83±0.165cm, 15.23±0.650cm, 7.24±0.287cm and 87.57±5.921cm3 at 2 mounths, of age and 2.99±0.099cm, 6.59±0.164cm, 14.24±0.657cm, 10.60±0.290cm and 157.49±5.987 cm3 at 6 mounths of age. Effect of birth type on testis diameter and the effect of dam age on testis length were P

___

Anonymous, 1998. Minitab Release 12.1. Minitab for windows. Copyright © 1998

Aygün, T., O. Karaca, 1995. Karakaş erkek kuzularında kimi testis özellikleri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 19 (3): 161-167.

Aygün, T., A. Yılmaz, 2003. Norduz Erkek Oğlaklarında Bazı Testis Özellikleri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 27: 1441-1445.

Barwick, S. A., R. J. Kilgour and A. C. Gleeson, 1985. Ram mating Performance in Border Leicesters and related breed types. 1. Pen teat performance and measures of testis diameter. Aust. J. of Exp. Agr., 25 (1): 9-16.

Colas, G., J. Lefebre and Y. Guerin, 1990. A study of the transmission from sire to male progeny of seasonal variations in testis diameter and percentage of abnormal spermatozoa in Ile-de-France ram. Reproduction, Nutrition, Development. 30 (5): 589-603.

Düzgüneş, O., T. Kesici ve F. Gürbüz, 1983. İstatistik Metodları I . Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 861, Ankara, 218 s.

Düzgüneş, O., A. Eliçin ve N. Akman, 1987. Hayvan Islahı. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitabı Yay. No: 1003, Ankara, 298 s.

Fogarty, N. M., D. D. Lunstra, L. D. Young and G. E. Dickerson, 1980. Breed effects and heritability of testes measurements in sheep. J. Anim. Sci. 55 (Suppl.1), 117 (Abstr).

Foster, R.A., P.W. Ladds, D. Hoffmann and G.D. Briggs, 1989. The relationship of scrotal circumference to testicular weight in rams. Aust. Vet. J., 66: 20-22.

Guerra, D. and A. Ramirez, 1993. Genetic parameters of the scrotal circumference of Pelibuey lambs . Cuban J. of Agric. Sci., 27 (3): 297-301.

Kaymakçı, M., C. Sarıcan ve O. Karaca, 1988. Acıpayam erkek kuzularında testis özellikleri üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Der., 25 (2): 109-123.

Koyuncu, M., L. Şengül ve E. Tuncel, 2000. Karayaka toklularında bazı testis özellikleri. Hayvansal Üretim, 41: 102-107.

Kritzinger, N.M., H.W. Stindt and J.M. Westhuysen, 1984. Assessment of different selection criteria for reproduction rate in Dormer and SA Mutton Merino sheep. 3. Prepubertal testis size of ram lambs. South African J. of Anim. Sci., 14 (2): 88-90.

Kumi-Diaka, J. A., A. A, Adesiyum, V. Sekoni and C. D. Ezeokoli, 1985. Scrotal dimensions and ejakulate characteristics of three breeds of sheep in Tropical Nigeria. Theriogenology, 23: 671-677.

Land, R.B., 1973. The expression of female sex limited characters in the male. Nature, 241: 208-209.

Land, R.B. and W.R. Carr, 1975. Testes growth and plasma LH concentration following hemicastration and its relation with female prolificacy in sheep. J. Rep. Fertil, 45: 495.

Mc. Master, J.C., 1988. Testis size- what is normal? Dohne Merino Journal, 12 (1): 55-57.

Moore, C. And L.M. Sanford, 1985. Genetic influence of predictability of testis function of rams. Research Reports Department of Animal Science, McGill University, 71-78.

Moraes, J.C., N.M. Oliveria and J.C. Ferrugem-Moraes, 1992. Evaluation of Romney rams on the basis of testis dimensions. Revista Brasileira-de Reproducao Anim. 16 (1- 2): 55-62.

Odabaşoğlu, F., O. Karaca ve T. Altın, 1992. Morkaraman toklu ve koçların bazı testis özellikleri. Selçuk Üniv. Vet. Fak. Derg., 8: 1, Konya.

Öztürk, A., B. Dağ, U. Zülkadir ve A.H. Aktaş, 1995. Konya Merinosu toklu ve koçların bazı testis özellikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 5: 1-2, 15-17, Konya.

Öztürk, A., B. Dağ ve U. Zülkadir, 1996. Akkaraman ve İvesi koçların bazı testis özelliklerinin döl verimine etkisi. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 20 (2): 127-130.

Sönmez, R. ve M. Kaymakçı, 1987. Koyunlarda Döl Verimi. Ege Üniv. Ziraat Fak.Yay.No: 404, 347 s.

Taşkın, T. ve M. Kaymakçı, 1996. Kıvırcık ve Dağlıç erkek kuzularında kimi üreme özelliklerinin değişimi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 33 (2-3): 73-80.

___

Bibtex @ { ankutbd861382, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {7 - 12}, doi = {}, title = {Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri}, key = {cite}, author = {Koyuncu, Mehmet and Uzun, Şebnem Kara and Öziş, Şeniz and Duru, Serdar} }
APA Koyuncu, M , Uzun, Ş , Öziş, Ş , Duru, S . (2005). Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri . Journal of Agricultural Sciences , 11 (01) , 7-12 .
MLA Koyuncu, M , Uzun, Ş , Öziş, Ş , Duru, S . "Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri" . Journal of Agricultural Sciences 11 (2005 ): 7-12 <
Chicago Koyuncu, M , Uzun, Ş , Öziş, Ş , Duru, S . "Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri". Journal of Agricultural Sciences 11 (2005 ): 7-12
RIS TY - JOUR T1 - Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri AU - Mehmet Koyuncu , Şebnem Kara Uzun , Şeniz Öziş , Serdar Duru Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 12 VL - 11 IS - 01 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri %A Mehmet Koyuncu , Şebnem Kara Uzun , Şeniz Öziş , Serdar Duru %T Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri %D 2005 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 11 %N 01 %R %U
ISNAD Koyuncu, Mehmet , Uzun, Şebnem Kara , Öziş, Şeniz , Duru, Serdar . "Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri". Journal of Agricultural Sciences 11 / 01 (Ocak 2005): 7-12 .
AMA Koyuncu M , Uzun Ş , Öziş Ş , Duru S . Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri. J Agr Sci-Tarim Bili. 2005; 11(01): 7-12.
Vancouver Koyuncu M , Uzun Ş , Öziş Ş , Duru S . Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri. Journal of Agricultural Sciences. 2005; 11(01): 7-12.
IEEE M. Koyuncu , Ş. Uzun , Ş. Öziş ve S. Duru , "Kıvırcık Kuzularında Bazı Testis Özellikleri", Journal of Agricultural Sciences, c. 11, sayı. 01, ss. 7-12, Oca. 2005
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

30.9b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Silaj Fermantasyonunda Organik Asit Kullanımı Üzerinde Araştırmalar 1. Formik asit temeline dayalı bir koruyucunun laboratuvar koşullarında yapılan mısır silajlarının fermantasyon, mikrobiyal flora, aerobik stabilite ve in situ rumen parçalanabilirlik özellikleri üzerine etkisi

İsmail FİLYA, Ekin SUCU

Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Topraklarının Parametrik Yöntemle Kalite Durumlarının Belirlenmesi

Orhan DENGİZ, İlhami BAYRAMİN, Mustafa USUL

Hatay İli Anadolu Mandalarında Tohumlamadan Sonra Kan ve Süt Progesteron Testi Kullanılarak Erken Gebelik Teşhis İmkanları

Özel ŞEKERDEN, Mustafa KÖROĞLU, Erdal SABAN

Keçi Sütü Somatik Hücrelerinden Genomik DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform ve Chelex® 100 Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Fulya ÖZDİL, Ensar BAŞPINAR

Ekmeklik Buğdayda Verim Stabilitesi ve Stabilite Parametreleri Arasındaki Korelasyon

Hasan ÖZCAN, Nevzat AYDIN, H. Orhan BAYRAMOĞLU

Tritikale xTriticosecale Wittmack ’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Mehmet ATAK, Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ

SpliNPV’lerin Genel Patolojisi ve Bakulovirüs Enfeksiyonundan Dolayı Spodoptera littoralis Boisd. Lepidoptera:Noctuidae Morfolojisindeki Değişimler

Umut TOPRAK, Şerife BAYRAM, M. Oktay GÜRKAN

Prunus Yapraklarında Prunus Necrotic Ring Spot PNRSV ve Apple Chlorotic Leaf Spot ACLSV Virüslerinin Dağılımı

Hikmet Murat SİPAHİOĞLU, Mustafa USTA, Bülent POLAT, Mustafa OCAK, Orçun Burak ŞAVUR

Haşhaş Tohumunun Dielektrik Özellikleri

Kâmil SAÇILIK, Ahmet ÇOLAK

Çekerek Havzası Minimum Akım Serilerinin Frekans Analizi

Kadri YÜREKLİ, Ahmet KURUNÇ, Selçuk GÜL