Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi

Süne Eurygaster spp. yumurta parazitoitleri için uygun konukçu olan Grapohosoma lineatum L. ’un fekonditesi, erginlerin yaşam süreleri, preovipozisyon, ovipozisyon, postovipozisyon süreleri ile nimflerinin toplam gelişme süresi, dönemlerine göre gelişme süresi, döl nesil süreleri ve ergin olma oranları laboratuvar koşullarında Apiaceae familyasından farklı bitkilerde belirlenmiştir. Çalışmalar, 27±2ºC sıcaklık, %45±5 orantılı nem ve aydınlanma süresi 16 saat olan uzun gün koşullarının sabit tutulduğu iklim odasında gerçekleştirilmiştir. Bitkiler Ankara’nın Ayaş, Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinden çiçeklenme öncesi dönemden tohum olgunlaşma dönemine kadar Haziran-Eylül 2006 haftada bir toplanarak böceklere sunulmuştur. Fekondite; Torilis arvensis Huds. , Daucus carota L. , Heracleum platytaenium Boiss. , Conium maculatum L. ve Astrodaucus orientalis L. bitkileri için sırasıyla ortalama 178.0, 185.2, 196.0, 415.0 ve 170.2 adet yumurta olarak bulunmuştur. Dişi yaşam süresi sırasıyla ortalama 56.67, 56.67, 51.50, 71.00 ve 60.00 gün; erkek yaşam süresi sırasıyla ortalama 55.67, 73.17, 58.83, 88.50 ve 49.17 gün; preovipozisyon süresi sırasıyla ortalama 21.66, 12.50, 15.33, 11.50 ve 18.00 gün; ovipozisyon süresi sırasıyla ortalama 31.50, 33.67, 26.83, 57.17 ve 35.83 gün; postovipozisyon süresi sırasıyla ortalama 3.50, 8.83, 9.00, 2.33 ve 6.16 gün; nimflerin ergin olma oranı sırasıyla %47.50, % 82.50, %82.50, %85.00 ve %67.50; nimflerin toplam gelişme süresi sırasıyla ortalama 25.70, 22.20, 20.75, 18.85 ve 24.10 gün olarak bulunmuştur. En kısa nimf gelişme süresi sırasıyla 1, 3, 2, 4 ve 5. dönemler şeklinde sıralanmıştır. Döl süresinin en kısa 35.35 gün ile C. maculatum’da ve en uzun ise 51.36 gün ile T. arvensis’te tamamlandığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, baldıran ismiyle bilinen ve güçlü alkaloidleriyle tanınan C. maculatum’un G. lineatum’un kültüre alınmasında diğer bitkilerden çok daha önde olduğu ve H. platytaenium‘un da onu takip ettiği belirlenmiştir. T. arvensis ve A. orientalis’in uygun konukçular olmadıkları sonucuna varılmıştır

Determination of the Biological Parameters of Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae on Different Foods

Graphosoma lineatum is the suitable host of Sunn pest Eurygaster spp. egg parasitoids. Fecundity, adult lifespan, preoviposition, oviposition and postoviposition periods, nymph development periods according to nymph stages and as total, nymph ratios of reaching to adult stage of Grapohosoma lineatum L. were determined on different plants from Apiaceae. Studies were carried out in laboratory under 27±2ºC temperature, 45±5% RH and 16 hours photoperiod conditions. Plants were presented weekly to insects collecting them from preflowering stage to ripping stage June–September, 2006 from Ayaş, Beypazarı and Kızılcahamam counties in Ankara province. The average fecundity of the insect on Torilis arvensis Huds. , Daucus carota L. , Heracleum platytaenium Boiss. , Conium maculatum L. and Astrodaucus orientalis L. as 178.0, 185.2, 196.0, 415.0 and 170.2, respectively; and the female lifespan was 56.67, 56.67, 51.50, 71.00 and 60.00 days; male lifespan was 55.67, 73.17, 58.83, 88.50 and 49.17 days; preoviposition period was 21.66, 12.50, 15.33, 11.50 and 18.00 days; oviposition period was 31.50, 33.67, 26.83, 57.17 and 35.83 days; postoviposition period was 3.50, 8.83, 9.00, 2.33 and 6.16 days; nymphs ratios reaching to adult stage 47.50%, 82.50%, 82.50%, 85.00% and 67.50%; and total nymphal period was 25.70, 22.20, 20.75, 18.85 and 24.10 days. The shortest nymhp development periods were determined as 1, 3, 2, 4 ve 5 according to nymph stages. Generation durations as the shortest 35.35 days on C. maculatum and the longest 51.36 days on T. arvensis were determined. These results show that C. maculatum and H. platytaenium were the most suitable food sources while T. arvensis and A. orientalis were not for G. lineatum

___

Fent M. ve N. Aktaç. 1999. Edirne Yöresi Pentatomidae (Heteroptera) Faunası Üzerine Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar. Tr. J. Zoology 23(2): 377-395.

Kansu, İ. A. 2005. Böcek Çevrebilimi (Böcek Ökolojisi) I. Birey Ökolojisi (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. baskı). Ankara Üni. Zir. Fak. Yayınları No: 1045, Ders Kitabı: 302. 338 s.

Karsavuran, Y. 1992. Laboratuvarda Graphosoma lineatum (L.) gelişmesine araştırmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi Bildirileri: 1-8, 28-31 Ocak 1992, Adana. nimflerinin üzerinde bazı besinlerin etkileri

Karsavuran, Y. 1996. Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)’un farklı besinlerdeki yumurta verimi ve ömrü üzerinde araştırmalar. Türk. Entomol. Derg. 20(3): 229-240.

Karsavuran, Y. 1997. Sıcaklığın Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera,. özellikleri üzerine etkisi. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 608-615, 24-28 Eylül 1996, Ankara. bazı biyolojik

Karsavuran, Y. 1999. Graphosoma semipunctatum (Fabricius) (Heteroptera: Pentatomidae)’un bazı biyolojik özellikleri üzerine sıcaklığın etkisi. Türk. Entomol. Derg. 23(4): 277-287.

Kıvan, M. and N. Kılıç. 2002. Host preference: parasitisim, emergence semistriatus (Hym., Scelionidae) in various host eggs. J. Appl. Ent. 126: 395-399. of Trissolcus

___

Bibtex @ { ankutbd860554, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {15}, pages = {47 - 52}, doi = {}, title = {Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Koçak, Erhan and Emre, H. Tevfik and Şahin, Ali Kürşat and Barış, Aydemir and Gökdoğan, Atilla and Başaran, M. Selçuk and -, G\ö and Kdogan, Atilla} }
APA Koçak, E , Emre, H , Şahin, A , Barış, A , Gökdoğan, A , Başaran, M , -, G , Kdogan, A . (2009). Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi . Journal of Agricultural Sciences , 15 (01) , 47-52 .
MLA Koçak, E , Emre, H , Şahin, A , Barış, A , Gökdoğan, A , Başaran, M , -, G , Kdogan, A . "Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi" . Journal of Agricultural Sciences 15 (2009 ): 47-52 <
Chicago Koçak, E , Emre, H , Şahin, A , Barış, A , Gökdoğan, A , Başaran, M , -, G , Kdogan, A . "Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi". Journal of Agricultural Sciences 15 (2009 ): 47-52
RIS TY - JOUR T1 - Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi AU - Erhan Koçak , H. Tevfik Emre , Ali Kürşat Şahin , Aydemir Barış , Atilla Gökdoğan , M. Selçuk Başaran , Gö - , Atilla Kdogan Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 52 VL - 15 IS - 01 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi %A Erhan Koçak , H. Tevfik Emre , Ali Kürşat Şahin , Aydemir Barış , Atilla Gökdoğan , M. Selçuk Başaran , Gö - , Atilla Kdogan %T Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi %D 2009 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 15 %N 01 %R %U
ISNAD Koçak, Erhan , Emre, H. Tevfik , Şahin, Ali Kürşat , Barış, Aydemir , Gökdoğan, Atilla , Başaran, M. Selçuk , -, Gö , Kdogan, Atilla . "Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi". Journal of Agricultural Sciences 15 / 01 (Ocak 2009): 47-52 .
AMA Koçak E , Emre H , Şahin A , Barış A , Gökdoğan A , Başaran M , - G , Kdogan A . Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2009; 15(01): 47-52.
Vancouver Koçak E , Emre H , Şahin A , Barış A , Gökdoğan A , Başaran M , - G , Kdogan A . Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi. Journal of Agricultural Sciences. 2009; 15(01): 47-52.
IEEE E. Koçak , H. Emre , A. Şahin , A. Barış , A. Gökdoğan , M. Başaran , G. - ve A. Kdogan , "Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi", Journal of Agricultural Sciences, c. 15, sayı. 01, ss. 47-52, Oca. 2009
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

31.1b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Asma Kallus Kültürlerinde trans-Resveratrol Üretiminin Uyarılması Üzerine Kallus Yaşı, UV Işını Uygulama ve İnkübasyon Sürelerinin Etkisi

Nurhan KESKİN, Birhan KUNTER

Türkiye Doğu Akdeniz Bölgesi Üzüm Çeşitlerinin SSR Markörleri ile Genetik Analizi

Serpil Gök TANGOLAR, Semra SOYDAM, Melike BAKIR, Eda KARAAĞAÇ, Semih TANGOLAR, Ali ERGÜL

Farklı hasat dönemlerinin oğul otu Melissa officinalis L. ’nda bazı tarımsal özellikler üzerine etkisi

Süleyman KIZIL

Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi

Erhan KOÇAK, H. Tevfik EMRE, Ali Kürşat ŞAHİN, Aydemir BARIŞ, Atilla GÖKDOĞAN, M. Selçuk BAŞARAN, G&ouml -, Atilla KDOGAN

Sera içi bitki topluluklarının mikroklimatolojik modelle ısı ve kütle transferi karakteristiklerinin saptanması

Mehmet Ali DAYIOĞLU

Kavuzlu Buğdayların Bazı Fiziksel ve Besinsel Özellikleri

H.güran ÜNAL

Düzce Asarsuyu Havzası peyzaj değerlendirmesi ve yönetim modelinin geliştirilmesi

Osman UZUN, Oguz YILMAZ

Artemisia cinsinin iki türünün Artemisia fragrans Willd., A.absinthium L. karyolojik incelenmesi ve karyotip analizi

Ali NAZIRZADEH, Eissa ZARİFİ, Sam MOKHTARZADEH, Celal ER

Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi

Arif İPEK, Neset ARSLAN, Ercüment SARIHAN

Ankara’da elma kırmızı gal yaprakbiti, Dysaphis devecta Walk. Homoptera, Aphididae ’da avcı Coccinellidae Coleoptera türleri

Şerife BAYRAM