Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi

Safran Crocus sativus L. bilinen en eski kültür bitkilerinden biridir. Geçmişte baharat, boya ve tıbbi olarak büyük bir ekonomik öneme sahip olan bu bitki, önceleri Bolu, Tokat, Şanlıurfa, Adana, İzmir gibi illerde yetiştirilmesine rağmen zamanla önemini yitirmiş, dikim alanları giderek daralmış ve sadece Safranbolu’da birkaç üreticinin tarlası ile sınırlı kalmıştır. Son zamanlarda tekrar üzerinde durulan bu bitkinin üretiminin geliştirilmesinde en büyük engel tohumluk olarak kullanılan soğanların korm yetersizliğidir. Ankara Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yapılan bu araştırmada, soğanların çoğalmasında kültürel tedbir olarak dikim derinliğinin ve soğan boylarının safranın çoğalmasına etkisi araştırılmıştır. Farklı boylardaki safran soğanları 2002 yılında 20 x 10 cm aralıkla 5, 10 ve 15 cm derinliğinde dikilmiş ve 2004 yılında hasat edilmiştir. Dikim derinliği ve soğan boylarının hem safranın çiçeklenmesine, hem de yavru soğan oluşturmasına etkili olduğu bulunmuştur

Effects of Different Planting Depth and Bulb Sizes on Yield and Yield Components of Saffron Crocus sativus L.

Saffron Crocus sativus L. is known as one of the earliest cultivated plants. Formerly having importance as spice, dye and medicinal plant and cultivated in Bolu, Tokat, Şanlıurfa, Adana, İzmir provinces, saffron plantation areas have decreased gradually and it is cultivated by some farmers in Safranbolu district Turkey only. The foremost barrier is limitation in bulb corms production to develop cultivation of this plant. This study was carried out in the experimental field of the University of Ankara, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops. The aim of the study was to evaluate the effect of planting depth and bulb size on production of the bulbs and different sized saffron bulbs were planted in rows 10 cm apart with inter row spacing of 20 cm of planting depths were 5,10 and 15 cm in 2002 and harvested in 2004. Both planting depth and bulb size affected both flowering and developing of daughter bulbs

___

Arslan, N. 1984. Safran Anbau in der Türkei. HGK Mitteilungen 27 (9): 103-107.

Arslan, N. 1986. Kaybolmaya Yüz Tutan Bir Kültür Safran Tarımı. Ziraat Mühendisliği 180: 21-24.

Arslan, N. 1997. Safran (Crocus sativus L.)’da Tohumluk Materyalin Çoğaltılması. Türkiye’de Tarım 1(2): 3-4.

Arslan N., B. Gürbüz, A. İpek, S. Özcan, E. Sarıhan, A. M. Daeshian and M. S. Moghadassi. 2007. The effect of corm size and different harvesting times on saffron (Crocus sativus L.) regeneration. Acta Horticulturae 749:113-117

Arslan ,N. 2007. Şimdi Safran Zamanı. Gıda Hattı 10; 66- 69.

Baytop, T. 1963. Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri. İstanbul.

Caiola, G.M., P. Caputa and R. Zanier, 2004. RAPD analysis Crocus sativus L. accessions and related Crocus species. Biologia Plantarum 48 (3): 375-380.

Çavuşoğlu, A. ve I. A. Erkel. 2005. Kocaeli ili koşullarında safran (Crocus sativus L.) yetiştiriciliğinde yetişme yeri ve korm çapının verim ve erkencilik üzerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(2): 179-184.

Davis, P.H. 1984,1988. Flora of Turkey Vol. 8 and 10, Edinburgh.

Deo,B. 2003. Growing saffron - the world’s most expensive spice. Crop & Food Research Broad sheet,Nu: 20 www.crop.cri.nz

Erdemir, D.A. 2001. Şifalı Bitkiler. Alfa yayınları. İstanbul.

Frank, R. 1986. Zwiebel- und Knollengewaechse. Ulmer. Stuttgart.

Galavi, J.Mİ, M. Soloki, ZS. R. Mousavi and M. Ziyaie. 2008. Effect of planting depth and soil summer temperature control on growthand yield of saffron (Crocus sativus L.) Asian Journal of Plant Sciences 7 (8): 747-751.

Mc Gimpsey J.A., M.H. Douglas and A.R. Wallace. 1997. Evaluation of Saffron (Crocus sativus L.) production in New Zealand. New Zealand J. Crop and Hort. Sci. 25. 159-168.

Özel, A. ve K. Erden. 2005. Harran Ovası koşullarında yerli ve İran safranı (Crocus sativus L.)’nın verim ve bazı bitkisel özelliklerinin belirlenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi, 793-798, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa.

Ünal, M and A. Çavuşoğlu. 2005. Effect of various nitrogen fertilizers on saffron (Crocus sativus L.) yield. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(2): 257-260.

Soheilivand, S., Y.M. Agayev, A.M. Shakib, M. Fathi and E. Rezvani. 2007. Comparsion of diversity in flowering rate of two saffron (Crocus sativus L.) populations of Iran. Acta Hort. (ISHS) 739:303-306.

Vurdu, H., Z. Şaltu ve S. Ayan. 2002. Safran (Crocus sativus L.)’un Yetiştirme Tekniği. Gazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi. Cilt 2 No:2.

Vurdu, H. ve K. Güneş. 2004. Safran Kırmız Altın. Gazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesi.

___

Bibtex @ { ankutbd860555, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {15}, pages = {38 - 46}, doi = {}, title = {Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi}, key = {cite}, author = {İpek, Arif and Arslan, Neset and Sarıhan, Ercüment} }
APA İpek, A , Arslan, N , Sarıhan, E . (2009). Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi . Journal of Agricultural Sciences , 15 (01) , 38-46 .
MLA İpek, A , Arslan, N , Sarıhan, E . "Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi" . Journal of Agricultural Sciences 15 (2009 ): 38-46 <
Chicago İpek, A , Arslan, N , Sarıhan, E . "Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi". Journal of Agricultural Sciences 15 (2009 ): 38-46
RIS TY - JOUR T1 - Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi AU - Arif İpek , Neset Arslan , Ercüment Sarıhan Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 46 VL - 15 IS - 01 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi %A Arif İpek , Neset Arslan , Ercüment Sarıhan %T Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi %D 2009 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 15 %N 01 %R %U
ISNAD İpek, Arif , Arslan, Neset , Sarıhan, Ercüment . "Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi". Journal of Agricultural Sciences 15 / 01 (Ocak 2009): 38-46 .
AMA İpek A , Arslan N , Sarıhan E . Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2009; 15(01): 38-46.
Vancouver İpek A , Arslan N , Sarıhan E . Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi. Journal of Agricultural Sciences. 2009; 15(01): 38-46.
IEEE A. İpek , N. Arslan ve E. Sarıhan , "Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi", Journal of Agricultural Sciences, c. 15, sayı. 01, ss. 38-46, Oca. 2009
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

31.1b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sera içi bitki topluluklarının mikroklimatolojik modelle ısı ve kütle transferi karakteristiklerinin saptanması

Mehmet Ali DAYIOĞLU

Keçilerde doğum ağırlığı üzerine doğum tipi X cinsiyet etkileşimi ve akrabalı yetişmenin etkisi

Türker SAVAŞ

Düzce Asarsuyu Havzası peyzaj değerlendirmesi ve yönetim modelinin geliştirilmesi

Osman UZUN, Oguz YILMAZ

Türkiye Doğu Akdeniz Bölgesi Üzüm Çeşitlerinin SSR Markörleri ile Genetik Analizi

Serpil Gök TANGOLAR, Semra SOYDAM, Melike BAKIR, Eda KARAAĞAÇ, Semih TANGOLAR, Ali ERGÜL

Graphosoma lineatum L. Heteroptera, Pentatomidae ’un farklı besinlerdeki biyolojik parametrelerinin belirlenmesi

Erhan KOÇAK, H. Tevfik EMRE, Ali Kürşat ŞAHİN, Aydemir BARIŞ, Atilla GÖKDOĞAN, M. Selçuk BAŞARAN, G&ouml -, Atilla KDOGAN

Çeşit ve Sıra Aralığının Nohut Cicer arietinum L Yağının Tokoferol ve Sterol Bileşimine Etkileri

Muhammad ZİA-UL-HAQ, Shakeel AHMAD, Mansoor AHMAD, Shahid IQBAL, Khalid Mahmood KHAWAR

Farklı dikim derinliklerinin ve soğan boylarının safranın Crocus sativus L. verim ve verim kriterlerine etkisi

Arif İPEK, Neset ARSLAN, Ercüment SARIHAN

Kavuzlu Buğdayların Bazı Fiziksel ve Besinsel Özellikleri

H.güran ÜNAL

Türkiye’de Yarı-Kurak Bölgelerde Kırsal Fakirlik Riski Üzerine Bir Araştırma: Kırıkkale ili Merkez ilçesi

F.füsun TATLIDİL, İlkay DELLAL, Gülşen KESKİN

Artemisia cinsinin iki türünün Artemisia fragrans Willd., A.absinthium L. karyolojik incelenmesi ve karyotip analizi

Ali NAZIRZADEH, Eissa ZARİFİ, Sam MOKHTARZADEH, Celal ER