İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları

Turizm faaliyetleri, bütün ülkeleri yakın etkisi altına alan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de durma noktasına gelmiştir. Savaşın yarattığı olumsuz etkilere rağmen turizm savaş sırasında sarsılan ülke ekonomilerine canlılık kazandırmak ve dünya barışına hizmet etmek üzere dikkate alınan başlıca konular arasında yer almış, bu kaynaktan olabildiğince istifade etmek ABD ve Avrupa ülkeleri gibi Türkiye için de öncelikli hedeflerden birini teşkil etmiştir. Böylece savaşın akabinde iç ve dış turizm faaliyetlerini, hareketliliğini ve gelirlerini artırmak amacıyla devletin ilgili organları tarafından birtakım tedbirler alınmış, ülkenin tarihi ve tabii zenginliklerini değerlendirmek, seyahat ve konaklama faaliyetlerini teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada; İkinci Dünya Savaşı’nın turizm açısından yarattığı olumsuz etkileri asgari düzeye çekebilmek, turizm faaliyetlerine ivme kazandırarak iktisadi kalkınmayı desteklemek ve ülkenin uluslararası imajına katkı sağlamak üzere savaşın akabinde Türkiye’de devlet organları, gönüllü ve hususi teşekküller tarafından yapılan çalışmalar ele alınmıştır.

Efforts for the Revival of Tourism in Turkey After World War Two

Tourism activities came to a stop all around the world and also in Turkey due to World War Two which closely influenced all countries. Despite the adverse effects created by the war, tourism is included in major matters considered to revive the economy of countries shaken during the war and to serve the world peace and benefiting from this source has become one of the primary goals of Turkey, similar to USA and European countries. Thus, after the war, some precautions were taken by the related organs of the states for the purpose of increasing internal and external tourism activities, movements and incomes, and many important works were done in political, economical, social and cultural fields for the purpose of evaluating the historical and natural richness of the country and promoting and facilitating the travel and lodging activities. In this study, the works done in Turkey after the war by state organs, volunteering and private entities to minimize the adverse effects created by World War Two from the point of tourism, to support economical development by accelerating tourism activities and to provide contribution to the international image of the country are dealt with.

___

 • “Bilumum Hava Meydan Ve Limanları İle Bunlarla İlgili Bina Ve Tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca Yapılması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 15 Nisan 1949, S.7183, Kanun No:5367, Kabul Tarihi: 11/471949.
 • “Çırağan Sarayı’nın İstanbul Belediyesi’ne Devir Ve Temliki Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 21 Şubat 1946, S.6238, Kanun No: 4872, Kanun Tarihi: 15/2/1946.
 • “Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 16 Şubat 1950, S.7434, Kanun No: 5539, Kabul Tarihi: 11.2.1950.
 • “Merkezi İzmir’de Bulunan Ege Turizm Derneği’nin Genel Menfaatlere Yarar Derneklerden Sayılması Hakkında Karar”, Resmî Gazete, 16 Mayıs 1946, S.6308, Karar Sayısı: 3/4130.
 • TBMM Zc, D.8, C.23, C.1, 33. Birleşim, 23.01.1950, S.274-282.
 • TBMM Zc, Dönem Vıı, Toplantı: 3, Birleşim 14, Oturum: 1, 19.12.1945, S.181-183, 190.
 • “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Hava Ulaştırmalarına Dair Olan Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 18 Mayıs 1946, S.6310, Kanun No:4885, Kanun Tarihi:13/05/1946.
 • “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmalarına Dair Olan Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 18 Mayıs 1946, S.6310, Kanun No:4886, Kanun Tarihi:13/05/1946.
 • “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İsveç Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmalarına Dair Olan Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 19 Eylül 1946, S.6412, Kanun No:4954, Kanun Tarihi:16/09/1946.
 • “Türkiye İle Irak Arasında İmza Edilen Dostluk Ve İyi Komşuluk Antlaşması İle Bu Antlaşmaya Ek Protokol Ve Sözleşmelerin Onanması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 12 Eylül 1947, S.6705, Kanun No:5130, Kabul Tarihi:5/9/1947.
 • “Yol İşleri İçin Benzinden Alınacak Vergi Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, 18 Şubat 1949, S.7135, Kanun No:5336, Kabul Tarihi: 14/02/1949. 3.Gazeteler
 • “Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin Faaliyeti”, Tanin, 18.10.1945, S.3.
 • “Adaları Güzelleştirme Cemiyeti”, Akşam, 20.10.1945, S.4.
 • Adil, Fikret, “Çırağan Sarayı Ve İstanbul’un İmarı Meselesi”, Tanin, 3.1.1946, S.4.
 • “Amerika, Fransa’ya Seyyah Göndermek İçin Dokuz Milyon Dolar Harcıyor”, Akşam, 10.10.1948, S.3.
 • “Amerika Türk Davasını Sonuna Kadar Benimsemiş Sayılır”, Cumhuriyet, 18.2.1947, S.1 Ve 2.
 • “Amerika Yollar Müdür Muavini Yurduna Dönüyor”, Cumhuriyet, 28 Nisan 1948, S.4.
 • “Amerikalı Bir Otelcinin Bizi Görüşü”, Cumhuriyet, 18.2.1947, S.3.
 • “Amerikan Yardımı”, Cumhuriyet, 21 Nisan 1946, S.1-3.
 • Atay, Falih Rıfkı, “Dış Havayolları Açılırken”, Ulus, 13 Şubat 1947.
 • _____, “Milli Kalkınmayı Hızlandırma”, Ulus, 25.3.1947, S.6.
 • “Basın Ve Yayın Müdürlüğü’nün Çalışmaları”, Vakit, 29.10.1947, S.8.
 • “Basın Ve Yayın”, Ulus, 29.10.1945, S.4.
 • “Bergama Kermesi”, Akşam, 29.5.1948, S.2.
 • Berksan, Nazım, “Yol Programı Ve Finansmanı”, Ulus, 8.12.1948, S.4.
 • “Bir Otelcilik Okulu Açmalıyız”, Cumhuriyet, 25.9.1946, S.2.
 • “Bursa’yı Öğrenmek İsterseniz”, Cumhuriyet, 23.3.1949, S.2.
 • “Chp Programı Tasarısı”, Ulus, 19 Ekim 1947, S.5.
 • “Çekoslovakya’dan İstenen Reklam Ve Afişler”, Cumhuriyet, 27.11.1947, S.2.
 • “Çerağan, Taksim Ve Florya Otelleri”, Akşam, 9.1.1946.
 • “Çırağan Sarayı Yerinde Bir Otel Yapılacak”, Akşam, 11.10.1945, S.1.
 • Çoruh, Salâhattin, “Garsonluk Ve Otelcilik Okulları Açılmalı”, Vakit, 17.5.1947, S.2.
 • Dav’er, Abidin, “Sürat Asrındayız Sürat İsteriz ”, Cumhuriyet, 11.7.1946, S.2.
 • Durukal, Haluk, “Londra Halkevi”, Cumhuriyet, 8.9.1948, S.1 Ve 4.
 • Durukal, Hüsnü Sadık, “Milletlerarası Toplantıların Turizm Ve Propaganda Bakımından Ehemmiyeti”, Akşam, 2.11.1948, S.4.
 • _________, “Turizm Konuları: Otel Meselesi”, Akşam, 1.3.1948, s.3.
 • “Dün Şehrimize Gelen Turist Kafilesi”, Cumhuriyet, 16.8.1948, s.1 ve 3.
 • “Dünya Turizm Konferansı’nda”, Ulus, 3.10.1946, s.3.
 • “Ege Bölgesinde Turizm Çalışmaları”, Tanin, 19.9.1945, s.2.
 • “Ege Turizm Cemiyeti Denizli Şubesi”, Ulus, 18.9.1948, s.3.
 • “Ege Turizm Cemiyeti Toplantısı”, Tanin, 19.2.1946, s.7.
 • “Ege’de Turizm Anonim Şirketi Kuruluyor”, Tanin, 18.1.1946, s.2.
 • Felek, Burhan, “Milletlerarası Saray-Otel”, Cumhuriyet, 17.12.1945, S.3.
 • _____, “Yalova’nın Derdleri”, Cumhuriyet, 9.10.1948, s.3.
 • _____, “Bir Daha Kovulmazlar ”, Cumhuriyet, 2.3.1946, s.2.
 • “Fuarda Çok Rağbet Gören Paviyonlar”, Akşam, 20.9.1945, s.4.
 • “Garson Kursu”, Akşam, 1.8.1948, s.3.
 • “Geçen Bir Yılda Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü”, Ulus, 28.10.1947, s.4.
 • Gençosman, Kemal Zeki, “Kusurlarımızın Uzaktan Görünüşü”, Ulus, 20.3.1949, S.3.
 • Gökçe, “İzmir’de Turizm Cemiyeti Genişlerken ‘Mim’ Konacak Noktalar”, Tanin, 21.2.1946, S.2
 • “Hatay İl Daimi Encümeninden”, Cumhuriyet, 1.3.1946, s.4.
 • “Hava Yollarımız”, Cumhuriyet, 9 Şubat 1946, s.1.
 • Hâzım Atıf Kuyucak, “Turizm Nedir?”, Ulus, 21.03.1945, s.2 ve 5.
 • “Hükümetin Beyannamesi”, Cumhuriyet, 2 Eylül 1946.
 • “Hükümetin Beyannamesi”, Ulus, 15 Ağustos 1946, s.4.
 • “İstanbul’a Gelecek Mısırlılar”, Cumhuriyet, 15.3.1949, s.2.
 • “İstanbul-Londra Hava Seferleri”, Cumhuriyet, 4 Eylül 1946, s.1.
 • “İsveç İle Hava Seferleri İçin Anlaşma İmzaladık”, Ulus, 27 Haziran 1946, s.1.
 • “İsveç Kızılhaç Reisi Dün Gece Geldi”, Cumhuriyet, 26.4.1948, s.1 ve 3.
 • İtalya İçin Turizm”, Cumhuriyet, 4.6.1949, s.2.
 • “İzmir Fuarı ve Temin Ettiği Faydalar”, Akşam, 14.3.1947, s.6.
 • “İzmir Fuarı’nda Göze Çarpan Yenilikler”, Akşam, 24.8.1946, s.3.
 • “İzmir Fuarı”, Akşam, 16.9.1948, s.4.
 • “İzmir Valisi Şehrimize Geldi”, Cumhuriyet, 11.12.1945, s.1 ve 3.
 • “İzmir’de Kurulacak Turizm Şirketi”, Ulus, 19.1.1946, s.2.
 • “İzmir’de Turizm”, Tanin, 29.9.1945, s.7.
 • “Kendimizi Tanıtmak Lüzumu”, Cumhuriyet, 11.4.1946, s.2.
 • Karay, Refik Halit, “Otel-Lokanta-Gazino-Bar”, Akşam, 30.6.1946, S.4.
 • Kaytaz, Cemil, “Turizm İşinde Alınması Gerekli Olan Tedbirler”, Cumhuriyet, 27.9.1946, S.4.
 • “Londra-İstanbul-Bağdad Ekspresi Yeniden Tesis Edildi”, Cumhuriyet, 13.12.1947, s.4.
 • “Marsilya Fuarında Türk Pavyonu Hazırlanıyor”, Cumhuriyet, 19.8.1948, s.4.
 • “Marsilya Fuarında Türk Pavyonu”, Ulus, 19.8.1948, s.4.
 • “Mısır Hava Heyeti Dün Gitti”, Cumhuriyet, .8.5.1949, s.2.
 • “Mısır’dan Bugün Gelecek Heyet”, Cumhuriyet, 29.4.1949, s.2.
 • “Milletlerarası Havacılık Sergisinde Türk Köşesi”, Cumhuriyet, 5.5.1949, s.3.
 • “Milletlerarası Semplon Konferansı’nın Kararları”, Akşam, 21.7.1946, s.4.
 • “Milletlerarası Turizm Birliği’nin Sorduğu Sualler”, Akşam, 8.10.1948, s.4.
 • “Milletlerarası Turizm Teşkilatları Konferansı”, Cumhuriyet, 28.6.1946, s.3.
 • “Mümtaz Ökmen’in Verdiği Cevaplar”, Ulus, 20.12.1946, s.1 ve 3.
 • Nadir Nadi, “Türk-Yunan Dostluğu”, 18.9.1946, Cumhuriyet, s.1 ve 3.
 • OLUÇ, Mehmet, “Turizm Şirketleri Kurulurken”, Akşam, 16.1.1946, s.6.
 • “Otel Meselesi”, Akşam, 29.4.1949, s.3.
 • “Otel, Lokanta ve Gazinocular Birliği”, Cumhuriyet, 5.3.1947, s.3.
 • “Otelciler Birliği’ne Biz de Katılacağız”, Ulus, 4.3.1947, s.2.
 • “Pamukkale Günü Gezisi”, 18.3.1948, Ulus, s.3.
 • “Prenses Faize’nin Beğendiği İstanbul”, Cumhuriyet, 15.7.1948, s.2.
 • “Propaganda İşi”, Cumhuriyet, 14.12.1946, s.2.
 • Rado, Şevket, “Bursa’da Birkaç Gün”, Akşam, 2.5.1948, s.3.
 • _____, “Marsilya Sergisi’nde, En Çok Beğenilen Paviyon Türk Paviyonu Oldu”, Akşam, 20.9.1948, s.3-4.
 • _____, “Seyyah Var, Otel Yok Döviz Var, Alan Yok ”, Akşam, 28.5.1949, s.2.
 • _____, “Yalova Kaplıcaları”, Akşam, 14.5.1947, s.4.
 • “Seyyah Celbi İçin”, Cumhuriyet, 13.2.1946, s.2.
 • “Seyyah Otelleri”, Akşam, 13.11.1945, s.3.
 • “Seyyah Otelleri”, Akşam, 2.6.1949, s.3.
 • “Şehrimize Gelecek Seyyahlara Kolaylık”, Cumhuriyet, 29.4.1948, s.2.
 • TEKELİ, Esat, “İktisadi ve Mali Durumumuza Bakış”, Vakit, 20.10.1947, s.5 ve 8.
 • “Topkapı Müzesi’ni Ziyaret Günleri”, Akşam, 29.5.1948, 3.
 • “Topkapı Sarayı Yeni Baştan Tamir Gördü”, Ulus, 14.11.1945, s.5.
 • “Topkapı Sarayı”, Akşam, 14.11.1945, s.2.
 • “Turistik Kurumlar Şirketi”, Cumhuriyet, 6.1.1946, s.2.
 • “Turistlere Çıkardığımız Müşkülat”, Cumhuriyet, 14.1.1949, s.1 ve 3.
 • “Turizm Bakımından İhtiyaçlarımızı Komisyona Bildirdik”, Ulus, 13.11.1948, s.2.
 • “Turizm Faaliyetimize Dair Bir Turistin Acı Tenkidleri”, Cumhuriyet, 12.10.1948, s.1 ve 4.
 • “Turizm Şirketi”, Cumhuriyet, 19.1.1946, s.3.
 • “Türk Uçaklariyle Ankara-Atina Seferi Başlıyor”, Ulus, 13 Şubat 1947, s.1.
 • “Türkiye Anıtlarının Korunması ve Onarılmasına Yardım Derneği”, Ulus, 24.4.1946, s.4.
 • “Üniversitelilerin Şehir İçindeki Tetkik Gezileri, Cumhuriyet, 17.12.1948, s.2.
 • VÂ-NÛ, “Avrupa’ya Seyahat ve Türkiye’de Otelcilik”, Akşam, 7.8.1947, s.3.
 • _____, “Çırağan Sarayı Seyyahlara Hazırlanırken…”, Akşam, 21.12.1945, s.3.
 • _____, “Turizm Bir Turizm İnkılâbını da İcap Ettirir”, Akşam, 19.12.1945, s.3.
 • “Vaşington’da Bir Haber Bürosu Kurulacak”, Vakit, 9.12.1946, s.3.
 • “Yeni Bir Turizm Şirketi Kuruluyor”, Ulus, 13.2.1946, s.5.
 • “Yeni Hatlar”, Cumhuriyet, 8 Nisan 1946, s.1.
 • “Yol ve Otel Davası”, Akşam, 25.7.1948, s.2.
 • “Yurdumuzda Yapılacak 10 Yeni Havaalanı”, Cumhuriyet, 25 Kasım 1947, s.1.
 • Telif-Tetkik Eserler, Makaleler ve Zabıtlar
 • “Anıtları Koruma Derneği”, Mimarlık, 1948, S.1, Ss.43.
 • Arık, Remzi Oğuz, “Türkiye ve Anıtları”, TTOK Belleteni, S.81-82, Ekim-Kasım 1948, Ss.4 Ve 6. “Anıtları Koruma Derneği Bir Tebliğ Çıkardı”, Mimarlık, 1947, S.1-2, Ss.30-31.
 • As, Efdal, Cumhuriyet Dönemi Ulaştırma Politikaları (1923-1960), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2013.
 • “Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Komitesi Kararları”, TTOK Belleteni, S.91, Ağustos 1949, Ss.12-14.
 • Baban, Cihan, “Bir Misafirin Tenkidi”, TTOK Belleteni, S.80, Eylül 1948, ss.9-10.
 • Bildik, Cemaleddin, “Seyrüsefer İşleri”, TTOK Belleteni, S.92, Eylül 1949, Ss.12- 13.
 • Birsen, Vefa, “Türkiye’yi Ecnebilere Tanıtmak İçin Güzel Bir Vasıta: Posta Pulu”, TTOK Belleteni, S.83, Aralık 1948, Ss.18.
 • Çalıkoğlu, Ziya, “Turizmin Dayanaklarından Biri: Yol”, Av Ve Deniz, S.7, Nisan 1946, Ss.42-43.
 • Çelebi, Kâmuran, “Dış Memleketlerle Kara, Deniz Ve Hava Bağlarımız”, TTOK Belleteni, S.49-50, Şubat-Mart 1946, Ss.26.
 • Çırağan Sarayı’nın Bina ve Arsasiyle Birlikte İstanbul Belediyesi’ne Parasız Olarak Devri Hakkında Kanun Tasarısı Ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başbakanlık Muamelat Genel Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Sayı: 71-510 6/296, 29/1/1946.
 • Çoruh, Selâhattin, Türkiye’de Turizm, Turizm Ve Tanıtma Bakanlığı, Ankara, 1965.
 • Diker, Vecdi, ABD Yol İşlerinde Yapılan Tetkikat Hakkında Rapor, 20 Eylül 1945, Ss.45.
 • Dünden Bugüne Türk Hava Yolları (1933-1983), Haz.: İlyas Albayrak, Cen Ajans, İstanbul, 1983.
 • Durukal, Hüsnü Sadık, “Harp Sonrası Turizm Hareketleri”, TTOK Belleteni, S.94- 95, Kasım-Aralık 1949, Ss.3.
 • ________, “Kahire Şimendüfer Konferansı”, TTOK Belleteni, S.65, Haziran 1947, Ss.18-19.
 • ________, “Ortaşark Demiryolları Birliği’nin İstanbul Toplantısı ve Aldığı Kararlar”, TTOK Belleteni, S.72, Ocak 1948, Ss.9-12.
 • Ergün, Süreyya, “Türkiye’de Turizm Endüstrisi”, TTOK Belleteni, S.57, Ekim 1946, Ss.16.
 • Ete, Muhlis, “İstanbul Ve Turizm”, TTOK Belleteni, S.69, Ekim 1947, Ss.15-16.
 • Evliyagil, Şevket, “Anadolu’da Lüks Otomobiller”, TTOK Belleteni, S.91, Ağustos 1949, Ss.5.
 • Felek, Burhan, “Bursa’da Bir Müşahede”, TTOK Belleteni, S.57, Ekim 1946, Ss.20.
 • “Galata’da Kemankeş Kara Mustafa Paşa Camii Avlusu’nda TTOK Arşivleri Ve Kitaplığı”, TTOK Belleteni, Mart 1949, S.86, Ss.3-6.
 • Gülersoy Ve Diğerleri, Ulusa Adanan Bir Cumhuriyet Anıtı Türkiye Turing Ve Otomobil Kurumu/1923, Editör: Ali Y. Baltacıoğlu, Türkiye Turing Ve Otomobil Kurumu, Ankara 2009.
 • Güneysu, Alâeddin, “Türkiye’yi Tanıtanlar”, TTOK Belleteni, S.57, Ekim 1946, Ss.26.
 • Güntekin, Reşat Nuri, “Birinci ICOM Milletlerarası Müzeler Konferansı”, TTOK Belleteni, S.87, Nisan 1949, Ss.14-16.
 • Hilts, Türkiye’nin Yol Durumu (ABD Devlet Yolları İdaresi Heyeti Başkanı H.E. Hilts Tarafından Hazırlanan ve Bayındırlık Bakanı’na Sunulan Rapor), Ankara, Şubat 1948.
 • “İngiliz-Türk Müzik Festivali”, TTOK Belleteni, S.75, Nisan 1948, Ss.20.
 • “İstanbul Sergisi’nin Bilançosu”, Türk Ekonomisi, S.79, Ankara, Ocak 1950, Ss.8.
 • “İstanbul Şehri Haritası”, TTOK Belleteni, S.53, Haziran 1946, Ss.19.
 • Karayolları Tarihi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, 2007.
 • Karay, Refik Halid, “Hava Yolu Ve İstanbul, TTOK Belleteni, S.70, Kasım 1947, Ss.15.
 • ______, “Otel ve Ev”, TTOK Belleteni, S.49-50, S.51, Nisan 1946, Ss.24.
 • “Kartpostal”, TTOK Belleteni, S.91, Ağustos 1949, Ss.6.
 • Koçak, Şükrü, “Ulaştırma Politikamız”, İktisadi Yürüyüş, c.9, S.198, 16 Nisan 1948, Ss.2.
 • “Memleketimiz Hakkında Güzel Bir Eser”, TTOK Belleteni, S.84, Ocak 1949, Ss.19.
 • Ogan, Aziz, “Türk Müzeciliğinin Yüzüncü Yıl Dönümü II”, TTOK Belleteni, S.62, Mart 1947, Ss.21.
 • Öz, Tahsin, “Topkapı Sarayı Müzesi”, TTOK Belleteni, S.59, Aralık 1946, Ss.17.
 • Poroy, Nazım, “Gene Turizm”, TTOK Belleteni, S.94-95, Kasım-Aralık 1949, Ss.4- 5.
 • Rado, Şevket, “Turizme İnanmıyoruz ”, TTOK Belleteni, S.91, Ağustos 1949, Ss.5.
 • Talu, Ercümend Ekrem, “Yalova Bir Turist Şehri Hâlini Alıyor”, TTOK Belleteni, S.65, Haziran 1947, Ss.19-20.
 • “Thornburg’un Gözüyle Türkiye”, TTOK Belleteni, S.91, Ağustos 1949, ss.3-5.
 • “TTOK 1948 yılı 1 inci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.72, Ocak 1948, ss.3.
 • “TTOK 1945 Senesi Raporu”, TTOK Belleteni, S.52, Mayıs 1946, ss.3.
 • “TTOK 1946 Senesi 5 inci İçtimaının Zaptıdır”, TTOK Belleteni, S.53, Haziran 1946, ss.5.
 • “TTOK 1946 Senesi 7 nci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.54, Temmuz 1946, ss.3.
 • “TTOK 1946 Senesi 8 inci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.55-56, Ağustos- Eylül 1946, ss.3-5.
 • “TTOK 1946 Senesi 9 uncu İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.57, Ekim 1946, ss.4-7.
 • “TTOK 1946 Yılı 1 inci Birleşimi Tutanağı”, TTOK Belleteni, Ocak 1946, S.48, ss.15-17.
 • “TTOK 1946 yılı 11 inci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.57, Ekim 1946, ss.8.
 • “TTOK 1946 Yılı 14’üncü İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.59, Aralık 1946
 • “TTOK 1946 Yılı 15’inci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.60, Aralık 1946, ss.3.
 • “TTOK 1946 Yılı 2 inci Birleşim Tutanağı”, TTOK Belleteni, S.49-50, Şubat-Mart 1946, ss.4-12.
 • “TTOK 1946 Yılı 3 üncü Birleşim Tutanağı”, TTOK Belleteni, Nisan 1946, S.51, ss.4-6.
 • “TTOK 1946 Yılı 4 üncü Birleşim Tutanağı, TTOK Belleteni, 1946, ss.9.
 • “TTOK 1946 yılı 6 ncı Birleşim Tutanağı”, TTOK Belleteni, S.53, Haziran 1946, ss.5-11.
 • “TTOK 1946 Yılı Faaliyet Raporu”, TTOK Belleteni, S.63-64, Nisan-Mayıs 1947, ss.3-8.
 • “TTOK 1947 Senesi 15 inci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.71, Aralık 1947, ss.7.
 • “TTOK 1947 Senesi 3. Müşterek İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.63-64, Nisan-Mayıs 1947, ss.11.
 • “TTOK 1947 Senesi 4 üncü Toplantısının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.63-64, Nisan- Mayıs 1947, ss.2-19.
 • “TTOK 1947 Yılı 1 inci içtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.61, Şubat 1947, ss.3.
 • “TTOK 1947 Yılı 10 uncu Müşterek İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.68, Eylül 1947, ss.3.
 • “TTOK 1947 Yılı 11 inci Müşterek İçtimaının Zaptı, TTOK Belleteni, S.69, Ekim 1947, ss.3-4.
 • “TTOK 1947 Yılı 12 nci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.69, Ekim 1947, ss.9.
 • “TTOK 1947 Yılı 2 nci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.62, Mart 1947, ss.6-7.
 • “TTOK 1947 Yılı 5 inci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.65, Haziran 1947, ss.4-5.
 • “TTOK 1947 Yılı 6 ncı içtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.65, Haziran 1947, ss.10.
 • “TTOK 1947 Yılı 7 nci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.66, Temmuz 1947, ss.3.
 • “TTOK 1948 Yılı 1 inci İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.72, Ocak 1948, ss.8.
 • “TTOK 1948 Yılı 3 üncü Müşterek İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.73, Şubat 1948, ss.7.
 • “TTOK 1948 Yılı 5 ve 6 ncı İçtimalarının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.74, Mart 1948
 • “TTOK 24 üncü Mesai Senesi Raporu”, TTOK Belleteni, S.76, Mayıs 1948, ss.4-9.
 • “TTOK 25 inci Mesai Yılı Raporu”, TTOK Belleteni, S.87, Nisan 1949, ss.3-9.
 • “TTOK 26 ncı Mesai Yılı Raporu”, TTOK Belleteni, S.99, Nisan 1950, ss.4-7.
 • “TTOK 5 Kasım 1947’de Toplanan Müşterek İçtimaının Zaptı”, TTOK Belleteni, S.70, Kasım 1947, ss.3.
 • “Uçak Seferleri”, TTOK Belleteni, S.53, Haziran 1946, ss.25.
 • Uzman, Mazhar Osman, “Harpten Sonra Seyahat”, TTOK Belleteni, S.60, Ocak 1947, Ss.23.
 • Ülgen, Ali Saim, “Yurdumuzdaki Anıtların Değeri”, TTOK Belleteni, S.57, Ekim 1946, Ss.16.
 • Ülken, Hilmi Ziya, “Abidelerimiz”, TTOK Belleteni, S.90, Temmuz 1949, S.6-7
 • Vâ-Nû, “Avrupa’ya Seyahat Ve Türkiye’de Otelcilik”, TTOK Belleteni, S.67, Ağustos 1947, Ss.19-20.
 • Yıldırım, İsmail, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2013.
 • Yol Davamız, 9 Yılda 23.054 Km, Bayındırlık Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1948.
 • “Yol Şebekemiz”, Ttok Belleteni, S.77-78, Haziran-Temmuz 1948, Ss.10.
 • Yurdkoru, Suad, “Ege Turizm Cemiyeti 1949 Yılı Faaliyet Raporu”, TTOK Belleteni, S.93, Ekim 1949, s.17-20.
 • __________, “Ege Turizm Cemiyeti”, TTOK Belleteni, S.89, Haziran 1949, Ss.8-12.

___

Bibtex @araştırma makalesi { tariharastirmalari603018, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {dtcftarih@humanity.ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {35}, number = {60}, pages = {213 - 276}, doi = {10.1501/Tarar\_0000000650}, title = {İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları}, key = {cite}, author = {Evcin, Erol} }
APA Evcin, E. (2016). İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları . Tarih Araştırmaları Dergisi , 35 (60) , 213-276 . DOI: 10.1501/Tarar_0000000650
MLA Evcin, E. "İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları" . Tarih Araştırmaları Dergisi 35 (2016 ): 213-276 <
Chicago Evcin, E. "İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları". Tarih Araştırmaları Dergisi 35 (2016 ): 213-276
RIS TY - JOUR T1 - İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları AU - ErolEvcin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.1501/Tarar_0000000650 DO - 10.1501/Tarar_0000000650 T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 276 VL - 35 IS - 60 SN - 1015-1826- M3 - doi: 10.1501/Tarar_0000000650 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları %A Erol Evcin %T İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları %D 2016 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 35 %N 60 %R doi: 10.1501/Tarar_0000000650 %U 10.1501/Tarar_0000000650
ISNAD Evcin, Erol . "İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları". Tarih Araştırmaları Dergisi 35 / 60 (Ekim 2016): 213-276 .
AMA Evcin E. İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları. TAD. 2016; 35(60): 213-276.
Vancouver Evcin E. İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2016; 35(60): 213-276.
IEEE E. Evcin , "İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Türkiye’de turizmi canlandırma çabaları", , c. 35, sayı. 60, ss. 213-276, Eki. 2016, doi:10.1501/Tarar_0000000650