III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler

III. Selim Osmanlı padişahlarının yenilikçilerinin öncüsüdür. Döneminde birçok ıslahat yapılmış ve bunlar arasında da askeri alanlarda olanlar büyük önem taşımaktadır. Osmanlı ordusunu düzene sokmaya çalışırken Humbaracı Ocağını da ele almıştır. Bu ocakta özellikle 1792’de yapılan yenilik temel oluşturmaktadır. Hemen arkasından 1797’de söz konusu yeniliklere eklemeler yapılarak eksiklikler ve aksaklıklar önlenmeye gayret edilmiştir. İşte burada Humbaracı Ocağı’nda 1792 ve sonrasında yapılan yenilikler anlatılacaktır

Military Reforms of the Bombardier Corps (Humbaracı) During the Reign of Selim III

Sultan Selim III was the pioneer of the reformers. During the period of his rule, a number of reforms were carried out and especially military reforms had great importance. As he ordered the Ottoman Army, he handled Bombardier corps (Humbaracı) in which reform of 1792 based. Soon afterwards, additional reforms were carried out in 1797 in order to prevent shortfalls and troubles. In this paper we will discuss the reforms of 1792 and afterwards in Bombardier corps

___

 • Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi Hatt-ı Hümayun Tasnifi, No:3727, 3728, 7852, 8795, 12534-B.
 • Cevdet Askeriye, No:132/5864
 • Kayseri Şer’iyye Sicili, Def. No: 171
 • Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Yazmalar, No:Y-534
 • Ahmet Cevdet, Tarih-i Cevdet, c. VI, 1309, S.356-358.
 • Baysun, M.Cavid, “Kumbaracı”, İslam Ansiklopedisi, C.6, Ankara, 1993, S.982-985
 • “Ahmet Paşa Bonneval”, İslam Ansiklopedisi, c.I, Ankara,1993, S.199.
 • Beydilli, Kemal-Şahin, İlhan, Mahmud Raif Efendi Ve Nizam-ı Cedid’e Dair Eseri, Ankara, 2001.
 • Çadırcı, Musa, “Ankara Sancağında Nizam-ı Cedid Ortasının Teşkili Ve Nizam-ı Cedid Askeri Kanunnamesi”, Belleten, XXXV/141, Ankara, 1972, S.1-13
 • Hallaçoğlu, Ahmet, “Humbaracı”, DİA İslam Ansiklopedisi, c.18, Temmuz 1998, s. 349-350.
 • Karal, Enver Ziya, Selim III’ün Hatt-ı Hümayunları, Nizam-I Cedid 1789-1807, Ankara, 1988
 • “Nizam-ı Cedit’e Dair Layihalar”, Tarih Vesikaları, 1/6 (1942), s.415-425, 1/8 (1942), s.104- 111, II/11(1943), s.342-351, II/12 (1943), s.424- 432.
 • Koç, Yunus-Yeşil, Fatih, Nizam-ı Cedid Kanunları (1791-1800), Ankara, 2012.
 • Özkaya, Yücel , “III. Selim Devrinde Nizam-ı Cedid’in Anadolu’da Karşılaştığı Zorluklar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, c.I/1, 1963, s.145-156
 • “Orta Anadolu’da Nizam-ı Cedid’in Kuruluşu Ve Kaldırılışı”, 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi, 1982, S.509-536.
 • Shaw, Stanford J. , Eski Ve Yeni Arasında Sultan III. Selim Yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu (1789-1807),Çev. Hür Güldü, İstanbul, 2008, S.163-164.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devlet Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, II, Ankara,1984, S.117-120

___

Bibtex @araştırma makalesi { tariharastirmalari603013, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {dtcftarih@humanity.ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {35}, number = {60}, pages = {141 - 156}, doi = {10.1501/Tarar\_0000000646}, title = {III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler}, key = {cite}, author = {Sezer Feyzioğlu, Hamiyet} }
APA Sezer Feyzioğlu, H. (2016). III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler . Tarih Araştırmaları Dergisi , 35 (60) , 141-156 . DOI: 10.1501/Tarar_0000000646
MLA Sezer Feyzioğlu, H. "III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler" . Tarih Araştırmaları Dergisi 35 (2016 ): 141-156 <
Chicago Sezer Feyzioğlu, H. "III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler". Tarih Araştırmaları Dergisi 35 (2016 ): 141-156
RIS TY - JOUR T1 - III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler AU - HamiyetSezer Feyzioğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.1501/Tarar_0000000646 DO - 10.1501/Tarar_0000000646 T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 156 VL - 35 IS - 60 SN - 1015-1826- M3 - doi: 10.1501/Tarar_0000000646 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler %A Hamiyet Sezer Feyzioğlu %T III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler %D 2016 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 35 %N 60 %R doi: 10.1501/Tarar_0000000646 %U 10.1501/Tarar_0000000646
ISNAD Sezer Feyzioğlu, Hamiyet . "III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler". Tarih Araştırmaları Dergisi 35 / 60 (Ekim 2016): 141-156 .
AMA Sezer Feyzioğlu H. III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler. TAD. 2016; 35(60): 141-156.
Vancouver Sezer Feyzioğlu H. III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2016; 35(60): 141-156.
IEEE H. Sezer Feyzioğlu , "III. Selim Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nda yapılan düzenlemeler", , c. 35, sayı. 60, ss. 141-156, Eki. 2016, doi:10.1501/Tarar_0000000646