Çanakkale Hamidiye Tabyaları Peyzaj Tasarım Projesi

Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlar tarihi sit olarak adlandırılır. Çanakkale’de boğazın güvenliğinin sağlanması için 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan Hamidiye Tabyası bu alanlardan biridir. Tabya, 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları’nda savunma açısından büyük önem arz etmiştir. Bu çalışmada dünya tarihine yön veren savaş alanlarının ziyaretçiler tarafından görülebilmesi, milli bilincin canlandırılması ve tarihi geçmişin izlerinin korunarak geleceğe taşınması için Hamidiye Tabyası çevresinde peyzaj tasarımı önerilmiştir. Çalışmada alanın bitkisel ve yapısal peyzaj uygulama projesi çizilmiştir. Projeler el çizimleri ile başlayan eskiz çalışmaları ile birlikte bilgisayar destekli yazılımlarla çizilmiş ve görselleştirilmiştir. Projenin çizim ve sunum aşamalarında AutoCAD 2018 ve Photoshop CC 2018 yazılımlarından yararlanılmıştır. Proje alanın korunması ve kontrollü kullanımı ile alandaki mekânsal kalitenin artmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda proje Çanakkale başta olmak üzere tarihi sit alanlarının geliştirilmesi projeleri için de örnek olacaktır.

___

Ahunbay, Z. (2004). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yapı Endüstri Merkezi Yapı Yayın‐28, İstanbul.

Anonim. (2021a). T.C. Çanakkale Belediyesi. 28 Mart 2021 tarihinde https://www.canakkale.bel.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Ardıçoğlu, R. (2014). Kent İçindeki Tarihi Alanların İyileştirilmesi ve Kentle Bütünleştirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Atay, A. (2010). Harp Tarihi Gezileri‐II (Çanakkale‐Gelibolu). Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, s.34, Ankara.

Ayrancı, I. (2007). Koruma Alanlarının Yönetimi ve Yönetim Planı Sürecinin Değerlendirilmesi. İTÜ. İstanbul.

Berberler Çetinkaya F. (2005). Eğimli alanlarda peyzaj onarım tekniğinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Örneğinde İrdelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Çanakkale.

Kanar, M. (2009). Kanar Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Say Sayınları, Cilt:2, s.3292, İstanbul.

KTB. (2021a). Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 28 Mart 2021 tarihinde https://canakkale.ktb.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

KTB. (2021b). Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 29 Mart 2021 tarihinde https://kvmgm.ktb.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Meşhur, M.Ç. (1999). Tarihi Çevrelerin Korunması Sürecinde Yeni Yaklaşımlar, Amasya Kenti Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya.

Sedat, M. (2007). Boğazlar Meselesi ve Çanakkale Deniz Savaşları’nda Türk Zaferi. Phoenix Yayınları, s. 178, Ankara.

Senan, N. Z. (2016). Türkiye’de Kentsel Yenileme Projeleri, Tarihi Sit Alanları ve Kentsel Yenileme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası Nazım İmar Planı İncelemesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi Programı, İstanbul.

Serez, M., Eroğlu, M., Bilgili, E., Goldammer J. G. (1999). Batı Anadolu Ormanlarının 86 Yangınlara Karşı Korunması, Alınması Gereken Önlemler ve Teklifler. Orman Bakanlığı, OGM Projesi, 34s.

Ter, Ö. Ü. (2002). Konya Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Tasarımı Üzerine Bir Araştırma. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.

TÜİK. (2021a). Türkiye İstatistik Kurumu. 28 Mart 2021 tarihinde https://www.tuik.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

TÜİK. (2021b). Türkiye İstatistik Kurumu. 28 Mart 2021 tarihinde https://tuikweb.tuik.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Yıldızoğlu M.Z. (2006). Üniversite Yerleşkeleri Fiziksel Gelişim Planlaması ve Tasarımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Çanakkale.

Anonim. (2021a). T.C. Çanakkale Belediyesi. 28 Mart 2021 tarihinde https://www.canakkale.bel.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Anonim. (2021b). Türkiye Mülki İdare Haritaları. 28 Mart 2021 tarihinde http://cografyaharita.com/ sayfasından erişilmiştir.

Google Earth. (2021). 28 Mart 2021 tarihinde https://www.google.com/earth/ sayfasından erişilmiştir.

KTB. (2021b). Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 29 Mart 2021

___

APA Öksüz, Z. T. & Koçan, N. (2022). Çanakkale Hamidiye Tabyaları Peyzaj Tasarım Projesi . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 145-153 .