Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarında Yaratıcılığı Destekleyen Bir Faktör Olarak Resimlemelerin Kullanımı

Çocuk gelişiminin temel araçlarından biri olan kitaplar; her şeyden önce okul öncesi dönem çocuğunun kendisi ve çevresini tanıması sürecinde devreye girerler. Çocuğun kitapla geçireceği zamanın dolaylı olarak öğrenme ve araştırma alışkanlığı biçiminde geri dönecek olması gelişim adına önemli bir kazanım olarak dikkatimizi çeker. Elbette bu gibi önemli gelişimlerin ortaya çıkması için öncelikle çocuğun kazanılması, ilginin kitaba yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada en az içerik kadar önemli olan resimlemeler devreye girmektedir. Çocuk kitabındaki resimlemeler onun dilinden olan tanıdık öğelerdir. Resimlemelerin, hayal gücü ve estetik bakışı geliştiren bir unsur olarak değerlendirilmesi önemlidir. Bu sayede çocukta sanatsal bir yönelim oluşabileceği gibi çok yönlü düşünebilmenin de kapıları aralanabilecek ve nihayetinde yaratıcılık da tetiklenebilecektir. Hedeflenen tüm bu edinimlerin kazandırılmasında kitap içeriğini resimleyen kişinin oldukça önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Resimleyenin kendi özgün bakışını, hissiyatını ve eğitimini uygulamaya aktarması sonucunda yaratıcı görüşün önü açılabilir. Tam da burada şu noktaya değinilmesi gerekir: ‘hedef kitle beklentileri ve gelişim öğretisi ile resimleyenin kendi birikimleri arasında nasıl bir denge kurması gerektiği’. Bu çalışma; Türkiye’de yayınlanmış son dönem okul öncesi çocuk kitaplarındaki örnekler üzerinden, resimlemelerde yer alan ve yaratıcılığı destekleyeceği öngörülen uygulamaları tespit etmeyi amaçlar.

Using Illustrations As A Factor For Creativity In Preschool Children's Books

Books, one of the basic tools of child development; first of all, they come into play in the process of getting to know the pre-school child herself/himself and her/his environment. The fact that the time the child spends with the book will indirectly return in the form of learning and research habits attracts our attention as another important gain for development. Of course, in order for such important developments to occur, first of all, the child must be acquired and the interest must be directed to the book. At this point, illustrations, which are as important as the content, come into play. The illustrations in the children's book are familiar elements from her/his language. It is important to evaluate the illustrations as an element that develops imagination and aesthetic view. In this way, an artistic orientation can be formed in the child, as well as opening the doors of multi-directional thinking and ultimately, creativity can also be triggered. It is seen that the person who illustrates the content of the book has a very important role in gaining all these targeted acquisitions. As a result of the illustrator's transfer of her/his own unique look, feel and education to practice, the way for creative vision can be opened. Here, the following point should be mentioned: ‘How to strike a balance between the expectations of the target audience and the development doctrine and the illustrator's own knowledge’. This work; It aims to identify the applications that are included in the illustrations and that are expected to support creativity, through the examples in the last period preschool children's books published in Turkey.

___

Argun, Y. (2012). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ataman, A. (1993). Eğitim Sürecinde Yaratıcılık. A. Ataman (Ed.), Yaratıcılık ve Eğitim: Türk Eğitim Derneği 17. Eğitim Toplantısı. (s. 105-128) içinde. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Baran, G. (2011). Çocuk Gelişimine Giriş. N. Aral ve G. Baran (Ed.). Çocuk Gelişimi. (s. 7-52) içinde. İstanbul: Ya-Pa Yayın A.Ş.

Davaslıgil, Ü. Yaratıcılık Niçin Önemlidir? Üstün Zekâlılar Enstitüsü, t.y. https://ustunzekalilar.org/tr/Makaleler/Icerik/217-Yaraticilik-Nicin-Onemlidir, erişim tarihi: 10 Haziran 2021

Gönüllü, B. (2004). Çocuk Kitaplarında İllüstrasyon. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.

Kara, Ş. ve Şençiçek, S. (2015) Yaratıcı Çocuk Yetiştirmede Problemler ve Çözüm Önerileri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 90-97.

Karakuş, M. (2001). Eğitim ve Yaratıcılık. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26(119), 3-7.

Noyanalpan, N. (1993). Eğitimde Yaratıcılığa Genel Bakış. A. Ataman (Ed.), Yaratıcılık ve Eğitim: Türk Eğitim Derneği 17. Eğitim Toplantısı. (s. 37-46) içinde. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Ömeroğlu, E. (1988). Yapıcı ve Yaratıcı Nesiller Yetiştirme. Eğitim ve Bilim Dergisi, 12(67), 46-49.

San, İ. (1979). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık (2. Baskı). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

San, İ. (2004). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınları.

Sönmez, V. (1993). Yaratıcı Okul, Öğretmen, Öğrenci. A. Ataman (Ed.), Yaratıcılık ve Eğitim: Türk Eğitim Derneği 17. Eğitim Toplantısı. (s. 144-166) içinde. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Yavuzer, H. (2018). Resimleriyle Çocuk Resimleriyle Çocuğu Tanıma (22. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme: Tüm Boyut ve Paydaşlarıyla Kapsayıcı Bir Derleme Çalışması. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3874-3915.

Schoenwald, S. ve Jakobs, G. (2021). Hayvanat Bahçesinde Diş Fırçalama Günü (4. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Hood, M. (2021). Koyun Çakıl. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Donaldson, J. Ve Scheffler, A. (2021). Uçan Süpürge İyi Yürekli Cadı ve 4 Kafadar (9. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Coob, R. (2020). Acıkmadım ki! (6. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Zommer, Y. (2020). Sanço ve Yüz Bir Kemik (3. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Rayner, C. (2020). Çiço’nun Kokusu (2. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Greig, L. Ve Lindsay, A. (2021). Gece Kutusu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ellis, E. (2021). Büyük Macera (8. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Meserve, J. (2021). Melis Neler Gördü? (Ve Hayvanlar Ne Yaptı?). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Beedie, D. (2021). Utangaç Ayı Monti (13. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 1. Schoenwald, S. ve Jakobs, G. (2021). Hayvanat Bahçesinde Diş Fırçalama Günü (4. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 2. Hood, M. (2021). Koyun Çakıl. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 3. Donaldson, J. Ve Scheffler, A. (2021). Uçan Süpürge İyi Yürekli Cadı ve 4 Kafadar (9. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 4. Coob, R. (2020). Acıkmadım ki! (6. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 5. Zommer, Y. (2020). Sanço ve Yüz Bir Kemik (3. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 6. Donaldson, J. Ve Scheffler, A. (2021). Uçan Süpürge İyi Yürekli Cadı ve 4 Kafadar (9. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 7. Greig, L. Ve Lindsay, A. (2021). Gece Kutusu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 8. Ellis, E. (2021). Büyük Macera (8. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 9. Meserve, J. (2021). Melis Neler Gördü? (Ve Hayvanlar Ne Yaptı?). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 10. Coob, R. (2020). Acıkmadım ki! (6. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 11. Ellis, E. (2021). Büyük Macera (8. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 12. Beedie, D. (2021). Utangaç Ayı Monti (13. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 13. Beedie, D. (2021). Utangaç Ayı Monti (13. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 14. Beedie, D. (2021). Utangaç Ayı Monti (13. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 15. Schoenwald, S. ve Jakobs, G. (2021). Hayvanat Bahçesinde Diş Fırçalama Günü (4. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 16. Schoenwald, S. ve Jakobs, G. (2021). Hayvanat Bahçesinde Diş Fırçalama Günü (4. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 17. Schoenwald, S. ve Jakobs, G. (2021). Hayvanat Bahçesinde Diş Fırçalama Günü (4. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 18. Greig, L. Ve Lindsay, A. (2021). Gece Kutusu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 19. Zommer, Y. (2020). Sanço ve Yüz Bir Kemik (3. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 20. Meserve, J. (2021). Melis Neler Gördü? (Ve Hayvanlar Ne Yaptı?). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 21. Greig, L. Ve Lindsay, A. (2021). Gece Kutusu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 22. Ellis, E. (2021). Büyük Macera (8. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Görsel 23. Rayner, C. (2020). Çiço’nun Kokusu (2. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

___

APA Kara, C. (2022). Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarında Yaratıcılığı Destekleyen Bir Faktör Olarak Resimlemelerin Kullanımı . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 221-240 .