Mikro Barınma Yapılarında Mekan Kurgularının Öğrenci Kullanıcılar Kapsamında Değerlendirilmesi

Barınma insan gereksinimlerinin başlıca öğelerindendir. Başlangıçta sadece doğa etkilerinden korunmak için ihtiyaç duyulan barınma mekanlarında daha sonraları birden fazla gereksinimin karşılanması amaçlanmıştır. Günümüze kadar pek çok değişim gösteren barınma yapıları konut, konaklama yapıları, yurt gibi çeşitli programlarda tasarlanmıştır. Teknolojik gelişmeler, kentleşme, nüfus artışı, modernleşme gibi değişimlerin sonucunda insanlar arası ilişkiler, anlamlar, değerler ve kurallar değişmiştir. Çağdaş kentlerde daha çok bireysel yaşam ön plana çıkmıştır. Böylece tekil yaşam için uygun kullanıma sahip mikro barınma mekanları oluşmaya başlamıştır. Mikro barınmalarda mekanları minimum metrekarelerde oluşturmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada farklı işlevlerdeki mikro barınma yapıları incelenerek, öğrenci kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebilen, uygun yaşama koşulları ve gereksinimlere karşılık verebilen mikro yaşama birimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tekil kullanıma uygun tasarlanan bu yapıların öğrenci kullanımlarına uygunluğu değerlendirilmiş olup üniversite kampüslerinde öğrencilerin barınmaları için yaygın hale getirilebileceği düşünülmektedir. Öğrenciler için tasarlanan barınma yapılarında mekanlar çoğunlukla ortak kullanılmak üzere kurgulanmaktadır. Özellikle günümüzde yaşanan Covid-19 salgın süreci de bireysel yaşama yönelmeye neden olmuştur. Bu anlamda mikro barınma birimleri öğrenciler için kalabalık yurt mekanlarına iyi bir alternatif oluşturması açısından önem teşkil etmektedir.

___

Andrews, K. (2013). Smart student unit by Tengbom. 06 20, 2021 tarihinde dezeen: https://www.dezeen.com/2013/09/29/smart‐student‐units‐by‐tengbom/ adresinden alındı.

Başgül, S. (2017). Nakagin Kapsül Kulesi. Arkitektuel: https://www.arkitektuel.com/nakagin‐kapsul‐kulesi/ adresinden alınmıştır.

Belentepe, A., & Seçer Kariptaş, F. (2019). Mikro Konutların İç Mekan Tasarımının İncelenmesi. Haliç üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 179‐195.

Boeckermann, L. (2017). Dreaming Big and Living Small: Examining Motivations and Satisfaction in Tiny House Living. Senior Theses. University of South Carolina Honors College.

Campbell, V. (2015). Towards Tiny. Sanctuary: Modern Green Homes, s. 48‐49.

Cavallari, D. (2015). What is a Micro House? HomeQuestionsAnswered: https://www.homequestionsanswered.com/what‐is‐a‐micro‐house.htm#comments adresinden alınmıştır.

Cutieru, A. (2021, 05). Nakagin Capsule Tower Could Face Demolition. ArchDaily: https://www.archdaily.com/961330/nakagin‐capsule‐tower‐could‐face‐demolition adresinden alınmıştır.

Filiz, Z., & Çemrek, F. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Uygunluk Analizi ile İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 207‐224.

Frearson, A. (2013). Micro House in Tsinghua by Studio Liu Lubin. 12 24, 2017 tarihinde dezeen: https://www.dezeen.com/2013/06/29/micro‐house‐in‐tsinghua‐by‐studio‐liu‐lubin/ adresinden alındı.

Iglesias, T. (2014). The Promises And Pitfalls of Micro‐Housing. Zoning And Planning Law Report.

Kara, H. Z., Aykul, M., & Pulat, A. B. (2019). Neden ve Sonuçları İtibariyle Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunu. Pesa International Journal of Social Studies, 78‐91.

Karabacak, M., & Sayılı, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Barınma Yeri Tercihleri: Havza Meslek Yüksekokulu Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 195‐216.

Kuban, D. (1990). Mimarlık Kavramları. İstanbul: YEM Yayın.

Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper&Row.

Özturan, Ö. (2015). Teknolojik Gelişmelerin Iç Mekan Biçimlenişine Etkisi. İç Mimarlık, 125‐135.

Saxton, M. (2019). Environmental Impacts of Tiny Home Downsizers: A Call for Research. Research Monograph Series, 16‐29.

TDK. (tarih yok). Güncel Türkçe Sözlük. 06 14, 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı. Tokidoki Traveller, E. (2017). Life in a Crazy‐Small 8m2 Tokyo Apartment. (B. Langston, Röportaj Yapan) https://www.youtube.com/watch?v=TYVJbupG3Xg adresinden alınmıştır.

Welches, C. (2020). Petite Retreats Expands Mt. Hood Tiny House Village. Canadian Insider: https://www.canadianinsider.com/petite‐retreats‐expands‐mt‐hood‐tiny‐house‐village adresinden alınmıştır.

Url‐1 Living Big in A Tiny House https://www.livingbiginatinyhouse.com/tiny‐house‐tours/tiny‐tokyo‐apartment/

Url‐2 Mt. Hood Tiny House https://www.mthoodtinyhouse.com/zoe_tinyhome Erişim tarihi: 20.06.2021

Url‐3 Özge Yıldırım, Mimdap http://mimdap.org/2006/01/nakagin‐kulesi/ Erişim tarihi: 13.04.2021

Url‐4 Plansoft Architecture https://plansofarchitecture.tumblr.com/post/118466740245/kisho‐kurokawa‐nakagin‐capsule‐tower‐1972

Url‐5 Arch20 https://www.arch2o.com/nakagin‐capsule‐tower‐kisho‐kurokawa/ Erişim tarihi: 12.04.2021

Url‐6 The Architectural Review https://www.architectural‐review.com/awards/ar‐emerging‐architecture/micro‐scope‐songpa‐micro‐housingin‐seoul‐south‐korea‐by‐ssd Erişim tarihi: 18.05.2021

Url‐ 7 Archdaily https://www.archdaily.com/576302/songpa‐micro‐housing‐ssd Erişim tarihi: 10.03.2021

Url‐8 Archdaily https://www. archdaily.com/430047/studentboende‐student‐unit‐tengbom Erişim tarihi: 12.02.2022

Url‐9 Dezeen https://www.dezeen.com/2012/06/19/micro‐compact‐home‐016‐by‐richard‐horden/ Erişim tarihi: 11.02.2022

Url‐10 Dök Mimarlık https://dokmimarlik.com/mikro‐kompakt‐ev‐minik‐islevsellik/ Erişim tarihi: 11.02.2022

___

APA Balçık, S. , Karaoğlu, G. , Ayaz, B. & Kılınç, C. (2022). Mikro Barınma Yapılarında Mekan Kurgularının Öğrenci Kullanıcılar Kapsamında Değerlendirilmesi . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 109-124 .