İzmir Bostanlı İskele ve Balıkçı Barınağı Kıyı Düzenlemesi

Kıyı alanları çok amaçlı kullanım olanakları sebebiyle geçmiş yıllarca insanların en gözde yerleşim yeri olmuştur. İzmir Bostanlı İskele ve Balıkçı Barınağı çalışma alanı olarak seçilmiştir. İskele, yaya ve arabalı vapur ulaşımının yapıldığı, konumu ile kentin önemli bir merkezini oluşturmaktadır. İzmir’in en büyük ve en yoğun iskelesi olan alanın mekânsal kullanımının düzenlenmesi, fiziksel ve görsel olarak alanın cazibesinin artırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, alanın sorunlu noktalarının çözümüne ilişkin öneriler geliştirilmiş ve bir konsept dahilinde tasarımlar yapılmıştır. Projenin çiziminde AutoCAD, Adobe Photoshop, 3Dsmax ve Coronarenderer programlarından yararlanılmıştır. Çalışmada önerilen projenin ve sunulan önerilerin, alanın mekânsal kalitesine olumlu etki yapacağı ve kent imajı için artı değer katacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak fonksiyonel alan kullanımları yanı sıra kent halkı ve ziyaretçiler deniz kıyısını daha rahat kullanabileceği yeşil alanlarla bütünleşmiş bir alan kazanılmış olacaktır.

___

  • Aksoy, C.O. (2006). Kent Plajları ve Tasarım Kriterlerinin İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. DOI: 10.1501/0003197.
  • Çelik, K. (2006). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Kıyı Kullanımı ve Mülkiyet, Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Belediyeler için Önemi, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Muğla Üniversitesi 7‐11 Kasım 2006, Muğla.
  • Langdon, D. (2014). AD Classics: Yokohama International Passenger Terminal / Foreign Office Architects (FOA) https://www.archdaily.com/554132/ad‐classics‐yokohama‐international‐passenger‐terminal‐foreignoffice‐ architects‐foa erişim tarihi: 11 Haziran 2021.
  • Møller, C. F. (2010). Stockholm Ferry Terminal, Sweden: Värtahamnen. https://www.earchitect. com/sweden/stockholm‐ferry‐terminal erişim tarihi: 12 Haziran 2021.
  • Ross, A. (2016). New images of plans for Southampton's new Red Funnel ferry terminal. https://www.dailyecho.co.uk/news/14234583.new‐images‐of‐plans‐for‐southamptons‐new‐red‐funnelferry‐ terminal/ erişim tarihi: 11 Haziran 2021.
  • Sayan, M.S. (1991). Antalya Kenti Kıyı Bandının Gezi Alanı Olarak Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD.
  • Urban Office Architecture, (2020). Kinmen ferry terminal. http://urbanofficearchitecture.com/kinmen_ferry_terminal/in/master_planning_1, erişim tarihi: 12 Haziran 2021.