Fosfor seviyesi farklı rasyonların etlik piliçlerin farklı büyüme dönemlerinde besi performansı ve bazı kemik özelliklerine etkileri

Bu çalışmada etlik piliçleri haylime döneminin farklı safhalarında fosfor seviyesi farklı rasyonlarla yemlemenin performans ve bası kemik özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan Ross-PM3 civcivler dört muamele grubuna ayrılmış ve araştırma boyunca, 1. grup %0,45 kullanılabilir fosfor (KP) içeren rasyonla; 2. ve 3. gruplar ilk iki hafta % 0.45 KP ve araştırma sonuna kadar sırasıyla % 0.35 ve 0.25 KP içeren rasyonla; 4. grup ise ilk 2 hafta % 0.45 daha sonraki 2 hafta % 0.35 KP ve son iki hafta % 0.25 KP içeren rasyonla yenilenmişlerdir. Rasyon fosfor seviyesi 21 ve 35. günlerdeki canlı ağırlık (CA) ve 14-21 günlük dönemdeki canlı ağırlık artışını (CAA) önemli düzeyde etkilemiş (P

Effects of diets with different levels of phosphorus on the fattening performance and some bone characteristics of broiler chicks at different growth periods

In this study, it was investigated that the effects of phase feeding diets containing different levels of phosphorus on the performance and some bone characteristics of broiler chicles different periods of growth cycle. Ross-PM3 chicks used in this experiment were separated into four groups. The first group was fed witfi ration containing 0.45% available phosphorus (AP) during all period of experiment. The second and third groups were fed with 0.45% APfor the first two weeks and later, 0.35% and 0.25% AP at end of experiment, respectively. The fourth group mis fed with 0.45% APfor the first two weeks, 0.35% APfor the next two weeks and 0.25% APfor the last two weeks. The body weights of birds at 25 and 35 days and live weight gains at 14-21 days period were affected significantly (P<0.05) by ration P level. The body weight and live weight gains of the groups fed with the ration containing 0.45% AP was significantly P<0.05) higher than other groups. Ration P level did not affect significantly feed consumption, feed conversion ratio, bone strength, percentage of bone ash afin all groups.

Kaynakça

Anonymous, 1990. Yem Analizleri Laboratuar Sonuç- lari. Yem Sanayii Türk A.S. Genel Müdürlügü, Ankara.

Bahtiyarca, Y., Yazgan, O. 1996. Çevre kirlenmesine yol açan kanatli gübresindeki fosforun minimi- zasyonu. Teknik Tavukçuluk Dergisi,83:39-51.

Cromwell, G.L. 1991. Phosphorus -a key essential nutrient, yet possible major pollutant It’s cen- tral role in animal nutrition, Biotechnology in the Feed Industry. Alltech Technical Publica- tions, Kentucky p : 133-146.

Edwards, Jr. H.M. 1991. Effect of phytase on phytate utilization by monogastric animals. Georgia Nutrition Conference for the Feed Industry,1-8.

El-Boushy, A.R. 1979. Available phosphorus in poul- try. 1. Effect of phosphorus levels on the per- formance of laying hens and their egg quality, hatchability, bone analysis and strength in rela- tion to calcium and phosphorus in blood plasma. Journal Agric. Sci. 27, 176-183.

Minitab, 1990. Minitab Reference Manuel (Release 7.1). Minitab Inc. State Coll., P.A.16801, USA.

Mstatc, 1980. Mstat User’s Guide: Statistics (Versions 5. ed) Michigan State Univ., Michigan, USA.

National Research Council, 1994. Nutrient Require- ments of Domestic Animals Nutrient require- mentof poultry 9th edition, National Academy Press, Washington, D.C.

Nelson, T.S., Kirby, L.K., Johnson, Z.B., 1990. Effect of minerals on the incidence of leg abnormali- ties in growing broiler chicks. Nutrition R e- search, 10 : 525 – 533.

O’Rouke, W.F., Phillips, P.H., Cravens, W.W. 1952. The phosphorus requirements of growing chickens as related to age. Poultry Science, 31:962-966.

Patterson, P.H., Cook, M.E., Crenshaw, T.D., Sunde, M.L. 1986. Mechanical properties of the tibi- atarsus of broilers and poults loaded with artifi- cial weight and fed various dietary protein lev- els. Poultry Sci.,65:1357-1364.

Potter, L. M. 1986. The influence of mineral bio- availability and sources on the formulation of poultry diets. Bioavailability of Nutrients in Feed Ingredients. NFIA Nutrition Institute Na- tional Feed Ingredient Association.

Said, N.W., Sullivan, T.W. 1985. A comparison of continuous an phased levels of dietary phos- phorus for comme rcial laying hens. Poultry Sci.,64:1763-1771.

Scott, M.C., Neisheim, M.C., Young, R.S. 1982. Nu- rd trition of the Chicken. 3 Edition, M.C. Scott and Associates, Ithaca, New York.

Skinner, J.J., Adams, M.H., Watkins, S.E., Waldroup, P.W. 1992. Effect of calcium and nonphytate phosphorus level fed during 42 to 52 days of age on performance and bone strength of male broilers. J. Appl. Poultry Res. 1:167-171.

Swict, R. A., Ivey, F.S., 1992. Phytase: The value of improving phosphorus retention. Feed Man- agement, Reprinted from January Feed Man- agement.

Underwood, E.J. 1981. The Mineral Nutrition of Live- stock. Commonwealth Agric. Bureau, London.

Waldroup, P.W., Mitchell, R.C., Hazen, K.R. 1974. The phosphorus needs of finishing broilers in relationship to dietary nutrient density level. Poultry Science, 53 : 1655-1663.

Yazgan, O. 1990. Çiftlik hayvanlarinin mineral bes- lenmesi. Doktora Ders Notlari. S.Ü. Ziraat Fa- kültesi, (Basilmamis).

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

12818

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fosfor seviyesi farklı rasyonların etlik piliçlerin farklı büyüme dönemlerinde besi performansı ve bazı kemik özelliklerine etkileri

YUSUF KONCA, Oktay YAZGAN

Kaba yem olarak değerlendirilebilecek bazı yabancı ot karakterindeki bitkilerin morfolojik özellikleri ve ham protein oranlarının belirlenmesi

Ramazan ACAR, Ahmet GÜNCAN

Kırıkkale ilinde cerezlik ve yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğinin üretim maliyeti ve fonksiyonel analizi

CENNET OĞUZ, Ömer ALTINTAŞ

Konya' da satılan beyaz peynirlerin nitrat ve nitrit içerikleri

Ahmet AYAR, Memiş ÖZDEMİR

Yumurta tavuklarında havalandırma miktarına yerleşim sıkılğı ve yapının ısı geçirme katsayısının etkisi

Nuh UĞURLU, Mehmet KARA

Farklı seviyelerde enerji içeren rasyonların Konya Merinosu kuzu ve toklularında besi performansı ve bazı karkas karakterlerine etkileri

Yılmaz BAHTİYARCA, Ahmet Hamdi AKTAŞ, YUSUF CUFADAR

Konya ekolojik şartlarında silajlık Sorgum-Sudan otu melezlerinin verimleri ile verimi etkileyen bazı özelliklerinin belirlenmesi

Ramazan ACAR, M. Aydın AKBUDAK, BAYRAM SADE

Çöp kompostunun bitki besin maddesi içerikleri ve bazı organik gübrelerle karşılaştırılması

İLKER SÖNMEZ, SAHRİYE SÖNMEZ, Mustafa KAPLAN

Tekirdağ-Hayrabolu yöresinde yetiştirilen şeker pancarının (Beta vulgaris L.) beslenme durumunun belirlenmesi

Aydın ADİLOĞLU, Merih GÜLER

Properties of irrigation water quality in Konya closed basin

MEHMET ZENGİN, Fethi BAYRAKLI, Ümmühan ÇETİN