Bir Mağaza Tasarımı Önerisine Geliştirme Amaçlı Analitik Yaklaşım: İzmit Symbol AVM “Adidas Mağazası” Örneği

Alışveriş kavramının kökenleri oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Kavram takas usulü ile başlamış ve paranın icat edilmesi ile birlikte biçim değiştirmiştir. Günümüze gelindiğinde ise, süreç içinde meydana gelen alışveriş merkezleri yeni bir alışveriş kültürü oluşturmuştur. Bu kültürün etkisiyle, alışveriş deneyimine dair beklentiler de değişim göstermiş ve alışveriş merkezlerini oluşturan mağazaların bu beklentiler doğrultusunda tasarlanması mekân tasarımcılarının gündemine girmiştir. Mekânsal ilişkiler ve kullanıcıya sunulan müşteri deneyimi gibi tasarım parametrelerine analitik bir biçimde yaklaşarak oluşturulan mağazalar başarılı olarak nitelendirilmekte ve ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, yazar tarafından 2018 yılında deneysel bir çalışma olarak İzmit Symbol AVM içerisinde seçilen mağaza alanında Adidas markası için gerçekleştirilen mağaza tasarımı önerisi yapılan bu çalışmada analitik yaklaşımla tekrar ele alınmıştır. Firmanın; marka değeri, müşteri profili, vizyon ve misyonu, gelişen ve değişen müşteri ihtiyaçları, yeni marka ve pazarlama hedefleri incelenmiştir. Böylece, bir mağaza tasarımında geçen zamana bağlı olarak oluşabilecek ihtiyaçların daha kolay ve işlevsel olarak çözümlenmesinin yolları aranmıştır. Daha az zahmetle, daha ekonomik, güncel ve yenilenmiş hissi vermenin yolları tasarımsal yönden ele alınmıştır.