Ethem Paşa Konağı Rekonstrüksiyon Projesi ve İrdelenmesi

Bugün yıkılmış olan Ethem Paşa Konağı 19. yüzyılda İstanbul’da inşa edilmiş önemli bir sivil mimarlık eseridir; yapı, Fatih ilçesi Eminönü semti sınırları içindeki Küçükpazar-Kantarcılar mevkiinde yer almaktaydı.

___

  • 1. Ali Talat Bey, 2008, Sanayi-i İnşaiye ve Mi’mariyeden Doğramacılık, Marangoz ve Silicilik İ’malatına Aid Mebahis, Kiptaş Yayınları, İstanbul. 2. Aru, K.. A., 1949, Türk Hamamları Etüdü, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul. 3. Binan, M., 1990, Ahşap Çatılar, Birsen Yayınevi, İstanbul. 4. Cezar, M., 1995, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayını, İstanbul. 5. Eldem, S. H., 1954, Türk Evi Plan Tipleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul. 6. Eldem, S. H., 1984, Türk Evi Osmanlı Dönemi 3, Taç Vakfı Yayınları, İstanbul. 7. Eldem S.H., Soygeniş M., 2005, Yapı 1-2-3-4, Birsen Yayınevi, İstanbul. 8. Ergin, O. N, 1995, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul. 9. Ferah, F. E., 2004, Prenses Atiye Köşkü Restorasyon Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul. 10. İnal, M. K., 1969, Son Sadrıazamlar, c. 1, Milli Eğitim Yayınları, İstanbul. 11. Jokilehto, J., 1999, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann Publications, Oxford. 12. Kalkavan, H., 1997, Zeyrek İbadethane Arkası Sokaktaki İki Ahşap Konutun Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 13. Kuban, D., 1995, The Turkish Hayat House, Eren Yayıncılık, İstanbul. 14. Kuruca, M., 1997, Zeyrek Caddesi 12-14 No’lu Ahşap Konağın Restorasyon Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 15. Madran E., Özgönül N., 2005, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara. 16. Seçkin, N., 1980, 19. Yüzyıl İstanbul Saray Hamamları, İDMMA yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul. 17. Tutton M., Hurst E., 2007, Windows-History, Repair and Conservation, Donhead Publishing, England. 18. Uğurlu, E., 2009, “Koruma Çalışmalarında Tarihi Harç ve Sıva Analizlerinin Önemi”, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, sayı 11, s. 83-87. 19. Uluengin F., Uluengin B., Uluengin M. B., 2007, Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, Yem Yayınları, İstanbul. 20. Ulular, A. B., 2006, Konya’da Geleneksel Konutta Mutfak,Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Konya. 21. Yergün, U., 2002, Batılılaşma Dönemi Mimarisinde, Yapım Teknolojindeki Değişim ve Gelişim, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul. URL-1: http://kaoyazilari.blogspot.com/2009/03/izmitli-tutun-tuccar-hac-hasan-bey.html, Erişim tarihi: Kasım 2019.