İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Süreci

Kültür varlıklarının korunarak, gelecek nesillere taşıdıkları teknik ve sosyal nitelikteki bilgilerin eksiltmeden ve değiştirilmeden aktarılmasını sağlamak amacıyla; İstanbul BüyükşehirBelediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) bünyesinde, 23.07.2007 tarih ve 3580 sayılı Başkanlık Oluru ile “Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı” kurulmuştur. 

___

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğü “Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı”