Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Mezar Taşları Analiz Çalışmaları ve Konservasyon Önerileri

Ahlat Şelçuklu Meydan Mezarlığı Mezar Taşları, günümüze dek ulaşan önemli tarihi eserlerdir ve gerek kitabe içerikleri gerekse süsleme özellikleriyle önemli birer belge niteliğindedirler.
Anahtar Kelimeler:

Ahlat, selçuklu, mezar, analiz

___

 • 1. Akın, M., Dinçer, İ., Özvan, A., Oyan, V., Tapan, M., 2016, “İgnimbiritlerdeki Kılcal Su Emme Özelliğinin Ahlat Selçuklu Mezar Taşlarının Bozunmasındaki Rolü”, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, c. 40, sayı 2, s. 149-165.
 • 2. Coutinho, I., Ramos, A. M., M., Lima, A., Braz Fernandes, F. M., 2009, “Studies of the degradation of epoxy resins used for the conservation of glass”, Conference Proceedings Ancient and Modern Approaches to Joining Repair and Consolidation, Londra, s. 127-153.
 • 3. Ersen, A., Verdön, İ., 2010, “Konservasyon Biliminin Restorasyon Proje ve Uygulamalarına Katkıları”, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, sayı 18, s. 1-14.
 • 4. İTÜ Vakfı Projesi, 1999-2000, Dolmabahçe Sarayında Kullanılan Taşların Durumlarının Saptanması, Alterasyon Nedenlerinin Araştırılması, Koruma ve Onarım Yöntemlerinin Belirlenmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erdoğan Yüzer.
 • 5. Karamağaralı, B., 1992, Ahlat Mezar Taşları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • 6. Stubbs, J. H., 1995, Protection and Presentation of Excavated Structures, ICCROM.
 • 7. Sullivan, S., 1995, “A Planning Model for the Management of Archaeological Sites”, The conservation of archaeological sites in the Mediterranean region: an international conference, organized by the Getty Conservation Institute and The Paul Getty Museum.
 • 8. Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO Dünya Miras Aday Dosyası, 2016.
 • 9. Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Arşivi, 2017.
 • 10. Şimşek, O., Erdal, M., 2004, “Ahlat Taşının (İgnimbrit) Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması”, GÜ Fen Bilimleri Dergisi, c. 17, sayı 4, s. 71-78.
 • 11. URL: www.ahlat.gov.tr/cografi-yapi (Erişim tarihi: 01/04/2018).
 • 12. Kazı başkanı Prof. Dr. Recai Karahan ve kazı ekibi ile yapılan görüşmeler (Temmuz 2017).