İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi 2015-2019

Türkiye’deki tescilli kültür varlığının yaklaşık üçte birini (%32) barındıran İstanbul’da, herhangi bir proje/uygulama öncesinde tarihî eserlerle ilgili doğru ve güncel bilgilerin alınması, ayrıntılı etütlerin,etki değerlendirme raporlarının ve bazı analizlerin hazırlanması gerekmektedir. Ancak ortak ve güncel bir kültür envanteri bulunmamakta; çok sayıda kurum ve kuruluş, bağımsız verilerle planlama yapmaktadır.

___

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü