İstanbul’da 2003-2017 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Restorasyon ve Onarımların Sayısal Verilerle Değerlendirilmesi ve Eski Eser Envanter Bulgularına Göre Analizi

Türkiye’deki anıt eserlerin restorasyonunda bir zaman planlanması yapılmamaktadır; restorasyon ve onarımların ne zaman yapılacağı konusunda bilimsel verilerden ziyade bütçe, ödenek, konjonktürel durum, medya ve kamuoyu baskısı, siyasi ve ideolojik yaklaşımlar gibi parametreler rol oynamaktadır.

___

  • 1. Ahunbay, Z., 2011, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul.
  • 2. Başbakanlık Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Vakıfl ar 1.Bölge Müdürlüğü 13.04.2016 tarih, 15219810-150-11188 no.lu yazı ve ekli Liste
  • 3. Başbakanlık Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Vakıfl ar 2.Bölge Müdürlüğü, Bakım, Onarım ve Restorasyon Listesi, 2016.
  • 4. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporu: 2005-20116 Yılları Arasında Yapılan Restorasyonlar, 2017.
  • 5. İBB KUDEB, 2009-2016 yılları İlçelere Göre Verilen Basit Bakım Onarım İzinleri, 2017.
  • 6. İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Çalışma Raporu, 2017.