Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK

Çatışma Çözümleri ve Uzlaşma Süreçlerinde Kimlik: Suriye’de Mezhepsel Kimlikler ve Çatışma Sonrası Suriye

Identity in Conflict Resolution and Reconciliation: Sectarian Identities in Post-Conflict Syria

Ortadoğu Etütleri

2022-Cilt: 14 - Sayı: 1

49-77

Çatışma Çözümü, Uzlaşma, Suriye, Mezhep, Kimlik

Conflict Resolution, Reconciliaiton, Syria, Sect, Identity

6723