Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi

Cilt: 7 Sayı: 3 -2023Son Sayı