CİNSİYET FARKLILIKLARINDAN KAYNAKLANAN ÇATIŞMALAR VE BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde çatışma kavramı yönetim biliminde değişik araştırmalara konu olmaktadır. Koşullar ve beklentilerdeki değişim ile farklılıklar, çatışmaların önemini arttırmıştır. Klasik ve neo klasik anlamda örgütsel açıdan olumsuzluklara yol açtığı düşünülen ve engellenmesi önerilen çatışma, modern yaklaşımlarda örgütsel etkinlik ve verimlilik açısından belirli seviyelerde mutlaka bulunması gereken ve iyi yönetilmesi durumunda yarar sağlayan bir olgudur. Bu bağlamda çatışma yönetimi, bir yönetim disiplini olarak günümüzde örgütsel verimlilik ve performans açısından önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada örgüt yönetimi açısından cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan çatışmalar konu edilmektedir. Çalışmanın amacı aynı kurumda çalışan kişiler arasında cinsiyet farklılıklarından kaynaklanabilecek çatışmaları analiz etmek, sebeplerini araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaçla çalışmada bir kamu üniversitesinden yarısı bayan olmak üzere toplam seksen çalışana anket uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde çatışma, çatışmanın nedenleri, çatışmalarda tarafların izledikleri stratejiler ile çatışmanın çözüm yöntemleri açıklanmıştır. İkinci bölüm kadın erkek çatışmalarına ayrılmış ve cinsiyet faktörünün çatışmalar üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde uygulama sonucu elde edilen verilen analiz edilmiş, yorumlanmış ve bazı öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

CİNSİYET FARKLILIKLARINDAN KAYNAKLANAN ÇATIŞMALAR VE BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde çatışma kavramı yönetim biliminde değişik araştırmalara konu olmaktadır. Koşullar ve beklentilerdeki değişim ile farklılıklar, çatışmaların önemini arttırmıştır. Klasik ve neo klasik anlamda örgütsel açıdan olumsuzluklara yol açtığı düşünülen ve engellenmesi önerilen çatışma, modern yaklaşımlarda örgütsel etkinlik ve verimlilik açısından belirli seviyelerde mutlaka bulunması gereken ve iyi yönetilmesi durumunda yarar sağlayan bir olgudur. Bu bağlamda çatışma yönetimi, bir yönetim disiplini olarak günümüzde örgütsel verimlilik ve performans açısından önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada örgüt yönetimi açısından cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan çatışmalar konu edilmektedir. Çalışmanın amacı aynı kurumda çalışan kişiler arasında cinsiyet farklılıklarından kaynaklanabilecek çatışmaları analiz etmek, sebeplerini araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaçla çalışmada bir kamu üniversitesinden yarısı bayan olmak üzere toplam seksen çalışana anket uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde çatışma, çatışmanın nedenleri, çatışmalarda tarafların izledikleri stratejiler ile çatışmanın çözüm yöntemleri açıklanmıştır. İkinci bölüm kadın erkek çatışmalarına ayrılmış ve cinsiyet faktörünün çatışmalar üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde uygulama sonucu elde edilen verilen analiz edilmiş, yorumlanmış ve bazı öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1303-0027
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2001
  • Yayıncı: Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fak.