Murat YIKILMAZ, Zeynep HAMAMCI

Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi

The Effect of Rational Emotive Education Program on High School Students’ Irrational Beliefs and Perceived Problem Solving Skills

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

2011 - Cilt: 4 - Sayı: 35

54 - 63

Akılcı Duygusal Eğitim, akılcı olmayan inançlar, algılanan problem çözme becerisi

62 31